Pozývame vás na tréning, ako efektívne pracovať s mladými dobrovoľníkmi.

Written by adm on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia organizuje 22. januára 2013 tréningové stretnutie Dobrovoľník ako sprievodca dospievajúcemu životom a krízovými situáciami.

Jednodňové školenie – tréningové a konzultačné stretnutie je určené pre neziskové a iné organizácie pracujúce s mladými ľuďmi a s mladými dobrovoľníkmi, ktoré majú záujem rozvíjať svoje zručnosti dobrovoľníckej práce s deťmi a s mladými ľuďmi.

Cieľom tréningu je poskytnúť poradenstvo a základné teoretické vstupy pre organizácie, ktoré pracujú s mladými dobrovoľníkmi a/ alebo pracujú s deťmi a mladými ľuďmi ako s cieľovou skupinou, a vytvoriť priestor na výmenu skúseností v tejto oblasti – ako sa pracuje s mladými, ako sa vyhnúť konfliktným situáciám, ako plniť ich očakávania a pod. v tejto dobe, ktorá si žiada iné prístupy, ako sa preferovali a uplatňovali doteraz.

Tréning bude viesť Mgr. Magdaléna Hugecová, ktorá má bohatú prax v tejto oblasti a spolupracuje s niekoľkými neziskovými organizáciami.

Prihlášky prijímame do 15. januára 2013. Tréning sa koná 22. januára v budove CASSOFIN, a. s. na Letnej 27, Košice (sídlo Karpatskej nadácie) od 8.30 do 16.00 hod.
Vložný poplatok je 12 EUR na osobu.

Trackback from your site.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák