UPre: skutočne rómske odpovede

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis realizovali v rokoch 2015 až 2017 Program rozvoja rómskych komunít. Vďaka programu bolo podporených 11 projektov v Banskobystrickom kraji a 21 projektov v Prešovskom a Košickom kraji. Cieľom programu bolo upozorniť na výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť, a to zhoršenie situácie rómskej menšiny v oblasti dostupnosti zamestnania, bývania, vzdelávania či zdravotnej starostlivosti a zároveň rastúce protirómske nálady v rámci väčšinovej spoločnosti. Košický režisér Mišo Hudák pripravil dokumentárne filmy, v ktorých zobrazil príbehy rómskych komunít zo stredného i východného Slovenska.

V názve série filmov UPre: skutočne rómske odpovede slovo „UPRE“ , ktoré v rómskom jazyku znamená „HORE“,  odkazuje na schopnosť a odvahu ľudí zdvihnúť hlavu a pokúsiť sa o zmenu.

Video filmy organizácií z Programu rozvoja rómskych komunít:

Viac informácii o Programe rozvoja rómskych komunít nájdete tu.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák