Výzva grantového programu „T“ for all, all for „T“ pre 2019 otvorená!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Program „T“ for all, all for „T“ podporí realizáciu malých svojpomocných projektov mimovládnych neziskových organizácií, ktorých iniciátorom sú zamestnanci T-Systems Slovakia.

Tematické zameranie projektov záleží od konkrétnych potrieb komunity – miesta, kde žijete, pracujete, vychovávate svoje deti. Môže to byť oprava detského ihriska, vybudovanie studničky, pomoc pri letnom tábore pre deti, zorganizovanie podujatia – čokoľvek, čo ľudia potrebujú a v čom Vy dokážete pomôcť.

V roku 2019 program prerozdelí 20,300 eur, s maximálnou výškou jedného grantu 3.000 eur. 

Ciele programu:

  • Vytvoriť príležitosť pre zamestnancov T-Systems Slovakia realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady pre zlepšenie života tam, kde žijú.
  • Podpora zamestnancov a ich dobrovoľníckej angažovanosti s cieľom vyzdvihnúť úzke prepojenie kariéry a pracovného života s mimopracovnou činnosťou.
  • Prispieť k rozvoju komunít na východnom Slovensku prostredníctvom vzdelania, ochrany životného prostredia a rozvoja voľnočasových aktivít.

Oprávnenými žiadateľmi sú registrované mimovládne neziskové organizácie so sídlom na východnom Slovensku, t. j. na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Aktivity podporených projektov musia byť realizované na tomto území.

Tento rok majú nováčikovia prednosť! Žiadatelia, ktorí nezískali za posledné 3 kalendáre roky od Karpatskej nadácie žiaden grant, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.

Svoj návrh projektu nám pošlite najneskôr do 21. októbra 2018 cez náš online portál: www.granty.karpatskanadacia.sk

Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 1. februára 2019 a musí skončiť najneskôr 15. októbra 2019.

Všetko o výzve sa dozviete tu. 

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk

„T“ for all, all for „T“ je zamestnanecký grantový program spoločnosti T-Systems Slovakia, financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou.

 

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák