Náš program ITrampolína pre všetkých získal Národnú cenu kariérového poradenstva

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Už po desiatykrát sa na Slovensku udeľovali ocenenia v súťaži Národná cena kariérového poradenstva organizáciám a ľuďom, ktorí vytrvalo pracujú na skvalitňovaní a zlepšovaní dostupnosti služieb kariérového poradenstva na Slovensku. 

Sme nesmierne hrdí, že náš vzdelávací program  ITrampolína pre všetkých, zameraný na podporu integrácie ľudí s telesným postihnutím do pracovného prostredia v IT sektore získal jednu z piatich Národných cien kariérového poradenstva 2018. 

Náš program bol odbornou porotou vybraný z 21 prihlásených príspevkov zo škôl, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, neziskových organizácií i od jednotlivcov.

Blahoželáme všetkým ďalším oceneným:

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák