Otvorenie 2018/19 výzvy grantového programu Spoločne pre región

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Už po 12. raz U. S. Steel Košice, s.r.o. a  Karpatská nadácia otvárajú grantový programu Spoločne pre región. V tomto ročníku program podporí  komunitné projekty  celkovou sumou 13 000 EUR.

Neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške 2.500 eur pre projekty zamerané na zvyšovanie bezpečnosti vo všetkých oblastiach života, voľnočasové aktivity pre deti a mládež ako aj environmentálne a vzdelávacie aktivity. 

Navrhované projekty sa musia realizovať v období 25.03 – 15.11.2019. Viac informácií nájdete tu.

Svoje návrhy projektov podajte elektronicky do 21. decembra 2018 na www.granty.karpatskanadacia.sk

Viac informácií Vám radi poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák