Seminár o vzdelávacom programe MyMachine pre študentov pedagógie

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Náš projekt Schola ludus 21 má za cieľ vypracovať koncepciu začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu. Táto koncepcia ponúkne návrhy ako efektívne vylepšiť vzdelávanie detí a mládeže na Slovensku.

Jednou z hlavných aktivít projektu je analýza bariér, ktoré bránia začleňovaniu neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu. Druhou kľúčovou aktivitou je vytvorenie neformálnej regionálnej diskusnej platformy aktérov pôsobiacich v oblasti vzdelávania na východe Slovenska.

V Novembri 2018 sa v Košiciach uskutoční 1. stretnutie platformy Schola ludus 21.

Okrem stretnutí platformy organizujeme viacero informačných seminárov na tému neformálneho vzdelávania pre kľúčových aktérov. V septemberi sme zrealizovali seminár o medzinárodne oceňovanom programe MyMachine Slovakia a jeho výsledkoch na Slovensku.

Seminár viedol spoluautor myšlienky MyMachine, Piet Grymonprez z Belgicka, za účasti 25 študentov pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorí sa pripravujú na učiteľské povolanie.

Spolu viac ako 170 návštevníkov si následne prezrelo vynálezy snov na ich slávnostnom odhalení na MyMachine Slovakia Expe 2018.

Fotografie z tohto podujatia nájdete tu:

   

      

Európsky sociálny fond podporil projekt Schola Ludus 21 celkovou sumou 273,284.03 EUR v rámci Operačného programu efektívna verejná správa. 

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák