Adaptácia projektových výstupov

V rámci adaptácie výstupov projektu mali všetci partneri projektu možnosť prispôsobiť a modifikovať 2 vytvorené nástroje hodnotenia, výberu a rozvoja kandidátov so špeciálnymi potrebami na ich cieľové skupiny resp. ich geografický a kultúrny kontext. Výstupy projektu sú prostredníctvom web stránok všetkých zapojených partnerov dostupné v 4 jazykových verziách:

v slovenskom jazyku

v anglickom jazyku

v nemeckom jazyku

v maďarskom jazyku

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák