Ako podporiť Karpatskú nadáciu

Vážime si Vašu dôveru a ponúkame Vám rôzne možnosti podpory našej nadácie.

Finančné dary od firiem a individuálnych darcov budú použité podľa dohody nadácie a darcu na existujúce alebo nové programy nadácie.

Nadačné fondy sú vhodné pre darcov, ktorí razia stratégiu dlhodobej podpory komunity. Výhodou nadačného fondu je kompletná administrácia fondu zo strany Karpatskej nadácie a prezentácia fondu a darcu.

Percentá zo zaplatenej dane z príjmu fyzických aj právnických osôb použije Karpatská nadácia na podporu verejne prospešných projektov na východnom Slovensku. V prípade väčších neanonymných asignácií je možné ich použiť podľa želania podporovateľa.

Grantový program vytvorený na mieru je dobrou voľbou pre darcov, ktorí majú konkrétnu predstavu, čo a koho by chceli podporiť, no chcú si nechať dvere otvorené aj pre zmeny vo svojej stratégii v budúcnosti.

Nefinančné dary v podobe grafických či iných služieb, právnické poradenstvo či kancelárske potreby víta Karpatská nadácia ako pomoc pri znižovaní administratívnych nákladov programových aktivít.

Dary zo závetu sú dnes ešte neobvyklá forma darovania na dobrú vec. Karpatská nadácia prijíma aj takéto dary.

Karpatská vandrovka je inovatívna a jedinečná akcia zameraná na získavanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja východného Slovenska. Vandrovka je darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov v zachovalej prírode Karpát. Firmám vandrovka ponúka zaujímavé možnosti podpory dobrej veci, teambuildingu pre jej pracovníkov aj zviditeľnenia obchodnej značky.

Darcovia sú partnermi Karpatskej nadácie. Každý dar pre Karpatskú nadáciu je použitý v súlade so želaním darcu. Karpatská nadácia poskytuje darcovi poradenstvo a služby v podobe pravidelnej komunikácie, sledovania a vyhodnotenia použitia daru.

Súčasťou každého partnerstva s darcom je zviditeľňovanie darcu a účelu jeho daru. Darcovia sú zverejnení všade tam, kde je to vhodné: na www.karpatskanadacia.sk, v tlačovinách nadácie aj na spoločenských podujatiach. Karpatská nadácia zároveň rešpektuje právo darcu na anonymitu.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák