Darcovia

Karpatská nadácia srdečne ďakuje za podporu v r. 2016 týmto darcom a podporovateľom:

Finančné dary a príspevky

Organizácie
SlovakAid – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej rapubliky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Erasmus+
Maratónsky klub Košice
Institute for the Study of Buddhism and Dialogue of Religions (ISBD)
anonymný darca

Firmy
U. S. Steel Košice, s. r. o.
GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.
RMS, a. s.
Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.
T-Systems Slovakia, s. r. o.
LYNX, s. r. o.
FPT Slovakia, s. r. o.
NESS KDC, s. r. o.
Fyzické osoby

Cyril Gazdarica – Nadačný fond Cyrila Gazdaricu

Róbert Kollár
Peter Pavlo
Slavomír Szabó
Pavol Hovančík
Angela Sontagová
Vazil Hudák
Rastislav Puchala
Laura Dittel
Štefan Matis
Ľuba Lacinová
Jana Knežová
Marek Jakubík

Dražitelia umeleckých diel na 1. vianočnej benefičnej aukcii, ktorú zorganizovala Karpatská nadácia v spolupráci s KPMG Slovakia, Slovanet, BusinessLease Slovakia a Britskou obchodnou komorou na Slovensku.

Darcovia, ktorí podporili naše výzvy na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk

Bežci, ktorí sa zapojili do charitatívneho behu na 93. ročníku Medzinárodného maratónu mieru Bež so srdcom.

Anonymní darcovia a podporovatelia, ktorí poukázali percentá zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb.

Nefinančná odborná podpora: 
Creative Industry Košice
WebSupport, s. r. o.
Záchranná služba východ
ĽudiaĽuďom.sk
JUDr. Martina Sobinkovičová
JUDr. Marián Prievozník, PhD.
Lenka Čičátková
Rastislav Sabatula
Taras Kapraľ
Gejza Legeň
Ottó Bodnár

Členovia hodnotiacich komisií všetkých grantových programov Karpatskej nadácie.

Nefinančná podpora: 
CASSOFIN, a. s.
Milan Barlog
Imrich Csepely
Michal Široký

 

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák