Darcovia

Karpatská nadácia srdečne ďakuje za podporu v r. 2015 týmto darcom a podporovateľom:


Finančné dary a príspevky

Organizácie
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny
International Visegrad Fund – Medzinárodný vyšehradský fond
Nadácia otvorenej spoločnosti
Nórske fondy a štátny rozpočet SR
PDCS, o. z.


Firmy
U. S. Steel Košice, s. r. o.
GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.
RMS, a. s.
Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.
VSE Holding
T-Systems Slovakia, s. r. o.
LYNX, s. r. o.
FPT Slovakia, s. r. o.
NESS KDC, s. r. o.
KPMG Slovensko

Fyzické osoby

Cyril Gazdarica – Nadačný fond Cyrila Gazdaricu

Barbara Šoltészová
Ján Švehlík
Jozef Margetin
Marek Jakubík
Ivan Kovalčík
Katarína Minárová
Laura Dittel
Peter Malík
Vasil Hudák
Róbert Kollár
Simona Šimková
Svetozár Šomšák
Eva Havašová

Anonymní darcovia a podporovatelia, ktorí poukázali percentá zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb.


Nefinančná podpora 

Creative Industry Košice
G & Partners, s.r.o., PhDr. Jana Géciová
WebSupport , s. r. o.
CASSOFIN, a. s.
Záchranná služba východ
JUDr. Martina Sobinkovičová
JUDr. Marián Prievozník, PhD.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Fax: 0555 622 1152

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák