Dary zo závetu

V zahraničí sú dary zo závetov často najväčším príjmom mnohých nadácií. Na Slovensku je darovanie zo závetu pre neziskovú organizáciu ešte stále vzácny, nie však celkom neznámy jav.

Zákon umožňuje odkázať majetok alebo jeho časť akejkoľvek neziskovej organizácii, teda aj Karpatskej nadácii. Darca môže v závete vyjadriť želanie, aby Karpatská nadácia použila tento dar na konkrétny účel. V prípade, že takéto použitie bude v súlade s etickými princípmi a poslaním Karpatskej nadácie, bude nadácii cťou naplniť želanie darcu.

V roku 2009 prijala Karpatská nadácia zmluvný prísľub daru zo závetu Cyrila Gazdaricu, Kanaďana so slovenskými koreňmi. Rodičia Cyrila Gazdaricu, rodáci z Liptova, sa presídlili do Kanady po prvej svetovej vojne so svojím najstarším synom Stevenom. Cyril a najmladší syn Louis sa narodili v Kanade. Napriek tomu, že deti Gazdaricovcov Slovensko nikdy osobne nenavštívili, rodičia v nich vypestovali hlboký a úprimný vzťah k svojej rodnej krajine. Preto sa Cyril Gazdarica rozhodol odkázať časť svojho značného majetku Karpatskej nadácii na podporu vzdelávania v liptovskom regióne.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák