Finančné dary

Karpatská nadácia prijíma finančné dary priebežne počas celého roka.

Dar bude použitý na financovanie aktivít podľa želania darcu: na grantové programy nadácie, na projektové aktivity, či na iné náklady nadácie. Darcom poskytujeme poradenstvo, ako dar čo najlepšie využiť, v ktorej oblasti je najpotrebnejší. Vieme im pomôcť vytvoriť nový program podľa vlastných predstáv, ktorý bude Karpatská nadácia administrovať.

Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov, ktorú organizujeme od roku 2010. Vandrovka je dlhá 50 kilometrov. Každý účastník tohto pochodu zároveň daruje minimálne 100 EUR do Fondu Karpatskej vandrovky. Už viac ako 160 účastníkov počas prvých piatich rokov prispelo na realizáciu dobrých nápadov na východe Slovenska.  Trebišovské Centrum voľného času – Príroda vybudovalo otvorenú učebňu pre prírodovedné záujmové útvary. Nezisková organizácia SOPKA zorganizovala Východoslovenskú bežeckú ligu, do ktorej sa zapojilo viac ako 1000 školákov.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák