Percentá z dane z príjmu

Aj v roku 2017 sa uchádzame o vašu podporu v podobe percent z dane z príjmu.

Pre jednotlivcov aj firmy je to spôsob, ako zabezpečiť, aby sa časť daní použila na verejne prospešný účel vo východoslovenskom regióne. Karpatská nadácia využíva dve percentá na podporu dobrých nápadov a šikovných ľudí na východnom Slovensku a na realizáciu vlastných projektov.


Údaje potrebné k poukázaniu sumy percent zo zaplatenej dane z príjmu pre Karpatskú nadáciu:

Názov organizácie: Karpatská nadácia

Sídlo: Letná 27, 040 01 Košice

Právna forma: nadácia

IČO: 3199 5420

 

Aktuálne
Prosím všimnite si aktuálny kalendár povinností spojených s poukázaním percent z dane z príjmu fyzických aj právnických osôb.

Postup krokov, ako poukázať percentá z dane
Postup sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:
Ako poukázať percentá z dane

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:
Tieto osoby poukážu 2% z dane z príjmu priamo v tlačive daňového priznania, ktoré podávajú do 31. marca 2017.

Fyzické osoby- zamestnanci:
Tieto osoby vyplnia Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % a požiadajú svojho zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane a obidve tlačivá doručia do 30. apríla 2016 na daňový úrad podľa svojho bydliska.

Dobrovoľníci, nezabudnite!!
V roku 2017 môžu dobrovoľníci, ktorí v roku 2016 dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín a majú o tom potvrdenia, poukázať až 3%. Ak ste dobrovoľník a chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Potrebné tlačivá:
Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % pre rok 2017 z dane zaplatenej v roku 2016- príslušné tlačivo nájdete tu.
Potvrdenie o zaplatení dane v roku 2016 platné pre rok 2017
Pre dobrovoľníkov – potvrdenie od vysielajúcej organizácie (predvyplnený príklad)
Pre dobrovoľníkov –potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (predvyplnený príklad)
(zdroj: rozhodni.sk)

Viac z legislatívy k percentám z dane sa dozviete na portáli www.rozhodni.sk

Karpatskú nadáciu ako oprávneného prijímateľa percent z dane z príjmu každoročne registruje bez nároku na honorár notárka Mgr. Martina Sobinkovičová. Za podporu pani notárke ďakujeme.

 

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák