Podporte náš program MyMachine 2% zo svojich daní

Čo sa snaží program MyMachine Slovakia zmeniť?   

Medzinárodné štúdie dlhodobo poukazujú, že žiaci na Slovensku nedosahujú potrebnú úroveň vedomostí v prírodovedných disciplínach a matematike. Ich schopnosť riešenia problému v tíme je taktiež výrazne nižšia ako u žiakov vo väčšine krajín OECD.

Mladí ľudia často nie sú dostatočne pripravení pre trh práce a mnohí nemajú schopnosti, ktoré sú potrebné pre život v 21. storočí. Schopnosť kreatívne rozmýšľať a pracovať v tíme je nesmierne dôležitá pre vytváranie súdržnej a prosperujúcej spoločnosti a pre úspešný život v budúcnosti.

Ako to MyMachine Slovakia robí?

MyMachine je medzinárodne ocenený vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže, ktorý na východe Slovenska realizuje Karpatská nadácia.

MyMachine podporuje medzigeneračnú spoluprácu na všetkých troch úrovniach vzdelávacieho systému. Kreatívnym prístupom buduje u žiakov dôležité kompetencie, akými sú práca v tíme, komunikácia, kritické myslenie a tvorivosť.

V spolupráci so školami a učiteľmi, MyMachine posilňuje vzdelávanie orientované na vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku – STE(A)M.

V roku 2016/17 sa do programu zapojilo viac ako 260 deti, 4 základné školy, 4 stredné odborné školy a 2 univerzitné fakulty. Spolu vytvorili 4 jedinečné vynálezy: špión myšku, lietajúcu posteľ, bludisko MyMaze a jedinečnú kolobežku.

Žiaci základných škôl ich vymysleli, vysokoškolskí študenti vypracovali plány pre ich realizáciu a modely. Študenti stredných odborných škôl ich premenili na skutočné prototypy vynálezov.

Program pokračuje v spolupráci s ďalšími školami a žiakmi aj v tomto roku.

,MyMachine nám umožnil otvoriť našu kreativitu, a spolupracovať s ľuďmi, ktorým by nikdy nenapadlo spojiť sa.‘ Viktor, študent Katedry dizajnu, TUKE

,Bola to zábava, ale aj sme rozmýšľali. Lepšie ako škola,‘ žiačka ZŠ Kapušany

V budúcom roku chceme zapojiť ďalších 450 detí a vytvoriť 6 úžasných vynálezov. Aby sme mohli s programom pokračovať, potrebujeme vyzbierať 6000.


Podporte tento jedinečný program a venujte 2
% zo svojich daní pre rozvoj dôležitých schopností našich detí.    

Ako poukázať percentá z dane z príjmu

  • Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie –
    môžu poukázať 2% z dane z príjmu priamo v tlačive daňového priznania, ktoré podávajú najneskôr do 3. apríla 2018.

Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% z celkovej dane. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

  • Zamestnanci musia vyplniť Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% a požiadať svojho zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane a obidve tlačivá doručiť do 1. mája 2018 na daňový úrad v mieste svojho bydliska. Zamestnanci musia požiadať zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. Februára 2018.
  • Dobrovoľníci, ktorí v roku 2017 dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín a majú o tom potvrdenie, môžu poukázať až 3%. Ak ste dobrovoľník a chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Údaje potrebné k poukázaniu percent z dane pre Karpatskú nadáciu:

  • Názov organizácie: Karpatská nadácia
  • Sídlo: Letná 27, 040 01 Košice
  • Právna forma: nadácia
  • IČO: 3199 5420

Súhrn dôležitých časových lehôt a viac informácii nájdete tu.

Potrebné tlačivá na stiahnutie

Karpatskú nadáciu ako oprávneného prijímateľa percent z dane z príjmu každoročne registruje bez nároku na honorár notárka Mgr. Martina Sobinkovičová. Za podporu pani notárke ďakujeme. Tiež ďakujeme za podporu denníku

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák