Program na mieru

Darcom, ktorí chcú komunitu podporovať cielene, ponúkame službu administrácie grantového programu vytvoreného na mieru.

Darca si sám môže zvoliť prioritu programu: ochranu a tvorbu životného prostredia, prevenciu drogových návykov, kultúrne či športové aktivity alebo znevýhodnené skupiny atď. Darca môže určiť aj dodatočné podmienky, ako napr. okruh prijímateľov grantov, časový harmonogram grantovania.

Karpatská nadácia poskytuje všetky služby spojené s realizáciou programu, od asistencie pri jeho vytvorení a propagácie na verejnosti cez celkovú administráciu programu po jeho konečné vyhodnotenie.

Na mieru bol vytvorený grantový program „T“ for all, all for „T“. Cieľom spoločnosti T-Systems Slovakia, s.r.o. bolo vytvoriť príležitosť pre realizáciu nápadov vlastných zamestnancov. Spojila sa preto s Karpatskou nadáciou a spoločne vytvorili program, ktorý podporuje dobrovoľníctvo v neziskových organizáciách a zároveň pomáha rozvíjať východoslovenský región.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák