Author Archive

Test projekt 1

Written by adm on . Posted in Vlastné projekty

tot je text1. Toto je text 1.tot je text1. Toto je text 1.tot je text1. Toto je text 1.tot je text1. Toto je text 1.tot je text1. Toto je text 1.tot je text1. Toto je text 1.tot je text1. Toto je text 1.tot je text1. Toto je text 1.tot je text1. Toto je text 1.tot je text1. Toto je text 1.tot je text1. Toto je text 1.tot je text1. Toto je text 1.tot je text1. Toto je text 1.tot je text1. Toto je text 1.tot je text1. Toto je text 1.

V stredu sa konal Business for Community Dinner.

Written by adm on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia pozvala v stredu 9. januára lídrov východoslovenského podnikateľského sektora na neformálnu pracovnú večeru.

Naším cieľom je do aktivít zameraných na zmierňovanie chudoby a na komunitný rozvoj zapojiť všetkých, ktorí aktívne pôsobia v našom regióne. Firmy ako činitelia na trhu práce, tvorcovia zisku a potenciálni podporovatelia komunity patria medzi najdôležitejších aktérov miestneho rozvoja. Preto Karpatská nadácia považuje za nevyhnutné ich zapájať do svojich aktivít, hovoriť o možnostiach vzájomnej spolupráce a mapovať potreby komerčného aj nekomerčného sektora s cieľom spájať potreby s možnosťami pomoci.

S týmto cieľom sa konal prvý Business for Community Dinner, ktorý nadácia organizovala v Košiciach pre svojich súčasných aj potenciálnych partnerov z firemného sektora. Na večeri sa zúčastnili zástupcovia cca desiatich spoločností ako napr. VSE, a. s., NESS KDC, Telegrafia, a. s., HOWE Slovensko.

Hlavným hosťom večera bol štátny tajomník Ministerstva financií SR JUDr. Vazil Hudák, bývalý predseda Správnej rady nadácie, ktorý priblížil našim hosťom momentálnu finančnú situáciu a výzvy, no aj príležitosti, Slovenska z domácej aj zahraničnej perspektívy.

POZOR! Blíži sa uzávierka programu Spoločne pre región.

Written by adm on . Posted in Nezaradené

Do 18. januára môžete podávať žiadosti o grant v programe Spoločne pre región.

Program podporuje svojpomocné a inovatívne riešenia miestnych potrieb, spoluprácu a partnerstvá medzi rôznymi organizáciami v tematických oblastiach bezpečnosti, voľnočasových aktivít detí a mládeže, environmentálnych programov, vzdelávania a športu, zachovania kultúrnej identity a podpory cezhraničnej spolupráce.
Obzvlášť vítané sú projekty, do ktorých sú aktívne zapojení zamestnanci USSK alebo USSK dcérskych spoločností.

V programe nadácia rozdelí 27 000 EUR. O grant v maximálnej výške 3 300 EUR sa do 18. januára 2013 môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z východného Slovenska.

Konzultácie poskytujeme len do 14. januára 2013. Osobnú konzultáciu je nevyhnutné si dohovoriť vopred.
Po tomto termíne nebude možné konzultovať žiadne otázky ohľadom podania žiadosti o grant. Ďakujeme za pochopenie.

Všetky informácie o programe nájdete v sekcii Spoločne pre región. Informácie Vám radi poskytneme aj na info@karpatskanadacia.sk.

Karpatské momenty 4/2012

Written by adm on . Posted in Nezaradené

Dnes sme vydali štvrté vydanie elektronického newslettera – štvrťročníka Karpatské momenty za rok 2012.

V tomto vydaní Karpatských momentov sa dozviete o tom, na čom Karpatská nadácia pracovala v posledných troch mesiacoch uplynulého roka. Prečítajte si o darčekovej poukážke Karpatskej vandrovky, o tom, čo je nové v našich grantových programoch, na poli vlastných projektov a aktivít a čo pripravujeme na zimné a skoré jarné obdobie 2013.

Ak máte záujem o jeho pravidelné posielanie na Vašu e – mailovú adresu, zašlite prosím požiadavku na adresu info@karpatskanadacia.sk. Radi vás zaradíme do distribučného zoznamu.

Pozývame vás na tréning, ako efektívne pracovať s mladými dobrovoľníkmi.

Written by adm on . Posted in Novinky, Novinky, Novinky, Novinky

Karpatská nadácia organizuje 22. januára 2013 tréningové stretnutie Dobrovoľník ako sprievodca dospievajúcemu životom a krízovými situáciami.

Jednodňové školenie – tréningové a konzultačné stretnutie je určené pre neziskové a iné organizácie pracujúce s mladými ľuďmi a s mladými dobrovoľníkmi, ktoré majú záujem rozvíjať svoje zručnosti dobrovoľníckej práce s deťmi a s mladými ľuďmi.

Cieľom tréningu je poskytnúť poradenstvo a základné teoretické vstupy pre organizácie, ktoré pracujú s mladými dobrovoľníkmi a/ alebo pracujú s deťmi a mladými ľuďmi ako s cieľovou skupinou, a vytvoriť priestor na výmenu skúseností v tejto oblasti – ako sa pracuje s mladými, ako sa vyhnúť konfliktným situáciám, ako plniť ich očakávania a pod. v tejto dobe, ktorá si žiada iné prístupy, ako sa preferovali a uplatňovali doteraz.

Tréning bude viesť Mgr. Magdaléna Hugecová, ktorá má bohatú prax v tejto oblasti a spolupracuje s niekoľkými neziskovými organizáciami.

Prihlášky prijímame do 15. januára 2013. Tréning sa koná 22. januára v budove CASSOFIN, a. s. na Letnej 27, Košice (sídlo Karpatskej nadácie) od 8.30 do 16.00 hod.
Vložný poplatok je 12 EUR na osobu.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák