Author Archive

Mysli globálne, konaj cezhranične

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Si vo veku od 15 do 30 rokov? Rád organizuješ alebo sa zapájaš do
projektov? Zaujíma ŤA medzinárodná spolupráca? Si z Košického alebo
Prešovského kraja?
Workshop „Mysli globálne, konaj cezhranične“ je určený práve pre teba!

Pripravili sme sériu 4 workshopov, ktoré sa uskutočnili  v 4 mestách východného Slovenska:

20.05.2016, Michalovce

24.05.2016, Humenné

27.05.2016, Košice

10.06.2015, Spišská Sobota

20160607_154514

Fotografie z workshopov nájdete na  našom FB.

Aktivitu realizujeme v rámci projektu Generation 2020.

Poznáte paralympijský šport boccia?

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Poznáte paralympijský šport boccia?

Boccia5956Tím ZOM Prešov zbiera medaily na slovenských aj medzinárodných turnajoch

V Prešove sa zrodil slovenský sen. Skupina ľudí s telesným postihnutím sa pred rokmi rozhodla, že vychová medailistu na Paralympiáde. Dnes majú Majstrov Slovenska, zo žiadneho turnaja neodišli bez medaily a žnú aj medzinárodné úspechy…

28. apríla 2016, Rastislav Sabatula 

Trampolína odrazí mladých na trh práce

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Prvý krok k prvému zamestnaniu

P1070027Ako napísať úspešný motivačný list a životopis? Čo je to Assessment Center? Akú štruktúru má profesionálne telefonovanie? Čím presvedčiť potenciálneho zamestnávateľa na osobnom pohovore o svojich kvalitách? Kde získať prvú pracovnú skúsenosť?

Toto všetko a ešte viac sa naučia účastníci pokračujúceho projektu Karpatskej nadácie s názvom Trampolína 2016.

13.apríla 2016, Rastislav Sabatula

Prečo by som každému doporučil/a zapojiť sa do Trampolíny 2016

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Blog, Blog, Blog

Trampolina

Projekt Trampolína 2014 – 2015 absolvovali aj dvaja študenti z Fakulty Verejnej správy v Košiciach: Dominika a Janko.

Dominika, prečo si sa prihlásila do Trampolíny?
Ako študentka pred končiacim štúdiom som sa snažila nájsť si prácu v odbore, no neúspešne. Zaujal ma koncept programu Trampolína, ktorý ponúkal 3-dňový intenzívny tréning s odborným lektorom z praxe, ktorý pri cvičeniach používal interaktívne formy učenia.

13.apríla 2016 Dominika Pankievičová a Ján Rusko

Medzinárodná sieť mladých Generation 2020

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Novinky, Novinky

Hlavným cieľom projektu je výmena skúseností, know-how a poznatkov o práci a fungovaní cezhraničnej mládežníckej organizácie Barents Regional Youth Council a Kirkenes Youth Council (Rada mládeže v Kirkenes), ich spolupráce s mestom Kirkenes v Nórsku a mládežníckymi lídrami zapojenými do procesu tvorby cezhraničnej skupiny mladých aktivistov – Karpatskej regionálnej mládežníckej rady. Projekt má posilniť motiváciu mládeže na zapájanie sa do miestneho a regionálneho rozvoja prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Partnermi projektu sú: Basen (Nórsko), Rada mládeže Košického kraja, Rada mládeže Prešovského kraja 

Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia z východného Slovenska (mládežnícki lídri Karpatskej regionálnej mládežníckej rady) vo veku od 15 – 30 rokov a aktívna mládež Rady mládeže Barentsovho regiónu a Mládežníckej rady v Kirkenes, Nórsko.

Aktivity projektu:
Prvou aktivitou projektu bolo stretnutie 6 mládežníckych lídrov zo Slovenska so zástupcami Mládežníckej rady v Kirkenes, miestnou samosprávou a BRYC-om (Barents Regional Youth Council – Radou mládeže Barentsovho regiónu) (4. – 5. 4. 2016). Cieľom stretnutia bolo vzájomné spoznanie sa, výmena skúseností z doterajších realizovaných aktivít, s komunikáciou s miestnou resp. regionálnou samosprávou, spôsobmi obhajovania záujmov a potrieb mladých v donorskej krajine a zároveń na Slovensku. Mladí ľudia z Košíc a Prešova sa zúčastnili aj otvorenia nového cezhraničného co-workingového centra, ktoré zriadila samospráva v spolupráci s miestnymi podnikateľmi a novovybudovaných priestorov divadla Samovarteateret, ďalšieho produktu spolupráce s miestnou samosprávou.

Výstup aktivity: podpis Memoranda o porozumení medzi Karpatskou nadáciou a BRYC-om.

Plánované podujatie: 28.4.2016 (v košickej Tabačke) budú účastníci návštevy nórskych partnerov prezentovať svoje skúsenosti, zážitky a podnety, ktoré im táto návšetva priniesla. Zároveň sa všetci prítomní môžu vyjadriť a zapojiť do tvorby Karpatskej regionálnej mládežníckej rady, t.j. slovensko-ukrajinskej platformy inšpirovanej práve nórsko-ruskou cezhraničnou sieťou BRYC.

Trvanie projektu: 01.02.2016 – 01.04.2016

Projekt má úzku spojitosť a prepojenie s projektom Karpatskej nadácie Generation 2020.

BASENRMKKRMPK

NOSEEA

“Projekt “Medzinárodná sieť mladých Generation 2020” bol podporený sumou 9 398,00 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Medzinárodná sieť mladých Generation 2020“ je výmena poznatkov, technológií, skúseností, know- how a osvedčených postupov medzi subjektami v Slovenskej republike a subjektmi donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami.“

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák