Author Archive

Tu žijeme a pomáhame 2016

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Blog

Spoločnosť LEAR a Karpatská nadácia podporili verejnoprospešné projekty

DSC_7238Tretí ročník grantového programu „Tu žijeme a pomáhame“ podporil 11 projektov z prešovského a košického regiónu sumou viac ako 14 000 EUR. Program administruje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu spoločnosti LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o

1.apríl 2015, Rastislav Sabatula

Trampolína 2016

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

 

Trampolina

 

Máte niečo medzi 18 – 30 rokov, min. strednú školu s maturitou,
láka Vás  IT sektor a nové skúsenosti?

Zapojte sa do projektu Trampolína!

V Trampolíne môžete zažiť toto.

Aktuálne realizujeme Trampolínu 2016.

Harmonorgam tréningu nájdete tu.

Všetky otázky a informácie adresujte na:

rastislav.sabatula@karpatskanadacia.sk, tel.: 0905 864 903

Projekt sa realizuje vďaka podpore Nadačného fondu T-Systems Slovakia
spravovaného Karpatskou nadáciou.

Program

T

 

Tolerancia k menšinám Prečo sa bojíme utečencov? Aký je náš postoj k Rómom?

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Pozývame Vás na neformálnu diskusiu na tému:

Tolerancia k menšinám 
Prečo sa bojíme utečencov? Aký je náš postoj k Rómom?

Diskusia bude spojená s premietaním zaujímavých dokumentov a ochutnávkou tradičných afgánskych a rómskych jedál.

Prednášať budú Mir Obaidullah, Irma Horváthová a Dušan Ondrušek.

MIR OBAIDULLAH
Mir Obaidullah je lekárom, ktorý je pôvodom z Afganistanu. V hladovej doline v Rimavskej Sobote vybudoval úspešnú kliniku. Zamestnáva ľudí z rôznych regiónov Slovenska a navštevujú ho pacienti zo širokého okolia.

IRMA HORVÁTHOVÁ
Irma Horváthová je vedúcou komunitného centra v Moldave nad Bodvou. V roku 2009 založila v komunitnom centre detský divadelný krúžok s názvom „Divadlo z chatrče“. V roku 2011 vyhrali cenu Gypsy spirit a s divadelnou scénkou sa dostali až do Bruselu.

DUŠAN ONDRUŠEK
Dušan Ondrušek pôsobí ako tréner a konzultant v PDCS, o.z. Pôvodne pracoval ako psychológ v poradenstve a výskume na UK v Bratislave. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na transformáciu konfliktov a formy dialógu v spoločnosti. Má bohaté medzinárodné skúsenosti, ako tréner a facilitátor doteraz pracoval v 50 krajinách.

Dátum: 1. apríl 2016 (piatok)
Miesto: Halmi Space, Hlavná 21, Košice
Čas: od 17.00 hod.

Kvôli zabezpečeniu občerstvenia Vašu účasť prosíme nahlásiť na tomas.torok@karpatskanadacia.sk, prípadne telefonicky 0907 027 833 do 30. marca 2016 (streda).

Diskusia sa uskutoční v rámci Programu rozvoja rómskych komunít.

Ďakujeme

Halmi

za poskytnutie pristoru.

Program Spoločne pre región spája ľudí na základe spoločných záujmov.

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Už deviaty ročník programu Spoločne pre región rozdelil 13 500 EUR . Tri neziskové organizácie a štyri obce z východného Slovenska budú v roku 2016 realizovať svoje zámery aj s pomocou dobrovoľníkov a zamestnancou spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o.

Zoznam podporených projektov Programu Spoločne pre región 2016

Program Spoločne pre región je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. Neziskové organizácie a miestne samosprávy sa mohli uchádzať o finančnú podporu na inovatívne projekty
z oblasti bezpečnosti vo všetkých sférach života, využívania voľného času detí a mládeže, ochrany prírody a životného prostredia.

Od svojho otvorenia v roku 2008 program podporil projekty v celkovej sume 228 273,36 EUR.

Viac informácií Vám poskytneme na info@karpatskanadacia.sk.

Nový nadačný Fond Getrag rozdelil až 50 000 Eur

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Novinky, Novinky, Novinky, Novinky

Košice, 8. marca 2016

Prvý ročník grantových programov Getrag pre ľudí a Getrag pre región rozdelil z Nadačného fondu Getrag až 50 000 EUR medzi 16 inšpiratívnych projektov.

Getrag pre ľudí rozdelil z Nadačného fondu Getrag 15 565 Eur medzi 5 projektov, do ktorých sú zapojení aktívni zamestnanci spoločnosti. Fond spravuje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o..

Getrag pre región  rozdelil 34 435 Eur medzi 11 projektov, do ktorých sú zapojení aktívni zamestnanci spoločnosti. Fond spravuje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o..

Viac informácií Vám poskytneme na info@karpatskanadacia.sk.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák