Author Archive

Program Spoločne pre región spája ľudí na základe spoločných záujmov.

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Už deviaty ročník programu Spoločne pre región rozdelil 13 500 EUR . Tri neziskové organizácie a štyri obce z východného Slovenska budú v roku 2016 realizovať svoje zámery aj s pomocou dobrovoľníkov a zamestnancou spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o.

Zoznam podporených projektov Programu Spoločne pre región 2016

Program Spoločne pre región je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. Neziskové organizácie a miestne samosprávy sa mohli uchádzať o finančnú podporu na inovatívne projekty
z oblasti bezpečnosti vo všetkých sférach života, využívania voľného času detí a mládeže, ochrany prírody a životného prostredia.

Od svojho otvorenia v roku 2008 program podporil projekty v celkovej sume 228 273,36 EUR.

Viac informácií Vám poskytneme na info@karpatskanadacia.sk.

Nový nadačný Fond Getrag rozdelil až 50 000 Eur

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Novinky, Novinky

Košice, 8. marca 2016

Prvý ročník grantových programov Getrag pre ľudí a Getrag pre región rozdelil z Nadačného fondu Getrag až 50 000 EUR medzi 16 inšpiratívnych projektov.

Getrag pre ľudí rozdelil z Nadačného fondu Getrag 15 565 Eur medzi 5 projektov, do ktorých sú zapojení aktívni zamestnanci spoločnosti. Fond spravuje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o..

Getrag pre región  rozdelil 34 435 Eur medzi 11 projektov, do ktorých sú zapojení aktívni zamestnanci spoločnosti. Fond spravuje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o..

Viac informácií Vám poskytneme na info@karpatskanadacia.sk.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák