Author Archive

Prečo by som každému doporučil/a zapojiť sa do Trampolíny 2016

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Trampolina

Projekt Trampolína 2014 – 2015 absolvovali aj dvaja študenti z Fakulty Verejnej správy v Košiciach: Dominika a Janko.

Dominika, prečo si sa prihlásila do Trampolíny?
Ako študentka pred končiacim štúdiom som sa snažila nájsť si prácu v odbore, no neúspešne. Zaujal ma koncept programu Trampolína, ktorý ponúkal 3-dňový intenzívny tréning s odborným lektorom z praxe, ktorý pri cvičeniach používal interaktívne formy učenia.

13.apríla 2016 Dominika Pankievičová a Ján Rusko

Medzinárodná sieť mladých Generation 2020

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Novinky

Hlavným cieľom projektu je výmena skúseností, know-how a poznatkov o práci a fungovaní cezhraničnej mládežníckej organizácie Barents Regional Youth Council a Kirkenes Youth Council (Rada mládeže v Kirkenes), ich spolupráce s mestom Kirkenes v Nórsku a mládežníckymi lídrami zapojenými do procesu tvorby cezhraničnej skupiny mladých aktivistov – Karpatskej regionálnej mládežníckej rady. Projekt má posilniť motiváciu mládeže na zapájanie sa do miestneho a regionálneho rozvoja prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Partnermi projektu sú: Basen (Nórsko), Rada mládeže Košického kraja, Rada mládeže Prešovského kraja 

Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia z východného Slovenska (mládežnícki lídri Karpatskej regionálnej mládežníckej rady) vo veku od 15 – 30 rokov a aktívna mládež Rady mládeže Barentsovho regiónu a Mládežníckej rady v Kirkenes, Nórsko.

Aktivity projektu:
Prvou aktivitou projektu bolo stretnutie 6 mládežníckych lídrov zo Slovenska so zástupcami Mládežníckej rady v Kirkenes, miestnou samosprávou a BRYC-om (Barents Regional Youth Council – Radou mládeže Barentsovho regiónu) (4. – 5. 4. 2016). Cieľom stretnutia bolo vzájomné spoznanie sa, výmena skúseností z doterajších realizovaných aktivít, s komunikáciou s miestnou resp. regionálnou samosprávou, spôsobmi obhajovania záujmov a potrieb mladých v donorskej krajine a zároveń na Slovensku. Mladí ľudia z Košíc a Prešova sa zúčastnili aj otvorenia nového cezhraničného co-workingového centra, ktoré zriadila samospráva v spolupráci s miestnymi podnikateľmi a novovybudovaných priestorov divadla Samovarteateret, ďalšieho produktu spolupráce s miestnou samosprávou.

Výstup aktivity: podpis Memoranda o porozumení medzi Karpatskou nadáciou a BRYC-om.

Plánované podujatie: 28.4.2016 (v košickej Tabačke) budú účastníci návštevy nórskych partnerov prezentovať svoje skúsenosti, zážitky a podnety, ktoré im táto návšetva priniesla. Zároveň sa všetci prítomní môžu vyjadriť a zapojiť do tvorby Karpatskej regionálnej mládežníckej rady, t.j. slovensko-ukrajinskej platformy inšpirovanej práve nórsko-ruskou cezhraničnou sieťou BRYC.

Trvanie projektu: 01.02.2016 – 01.04.2016

Projekt má úzku spojitosť a prepojenie s projektom Karpatskej nadácie Generation 2020.

BASENRMKKRMPK

NOSEEA

“Projekt “Medzinárodná sieť mladých Generation 2020” bol podporený sumou 9 398,00 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Medzinárodná sieť mladých Generation 2020“ je výmena poznatkov, technológií, skúseností, know- how a osvedčených postupov medzi subjektami v Slovenskej republike a subjektmi donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami.“

Spoločne pre región 2016

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

P1080517Spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. opäť prejavila svoju štedrosť.

Nedávno (14.3.2016) sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie šekov organizáciám, ktoré sa presadili so svojimi projektmi v grantovom programe „Spoločne pre región 2016“ Program je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a je spravovaný Karpatskou nadáciou. Od svojho otvorenia v roku 2008 program podporil projekty v celkovej sume vyše 228 000 EUR.

6. apríla 2016, Rastislav Sabatula

T for all, all for T 2016

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

T-Systems a Karpatská nadácia slávnostne odovzdávali šeky víťazným grantistom

????????????????????????????????????

V košickej spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. sa uskutočnilo (21. marca 2016) slávnostné odovzdávanie šekov organizáciám, ktorých projekty uspeli v grantovom programe „T“ for all, all for „T“ 2016. Program založila a financuje ho firma T-Systems Slovakia. Spravuje ho Karpatská nadácia.

4. apríla 2016 Rastislav Sabatula

Tu žijeme a pomáhame 2016

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Blog, Blog, Blog, Blog

Spoločnosť LEAR a Karpatská nadácia podporili verejnoprospešné projekty

DSC_7238Tretí ročník grantového programu „Tu žijeme a pomáhame“ podporil 11 projektov z prešovského a košického regiónu sumou viac ako 14 000 EUR. Program administruje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu spoločnosti LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o

1.apríl 2015, Rastislav Sabatula

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák