Author Archive

Fond pre aktívne občianstvo

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Občianske hnutia a organizácie budú mať od budúceho roka možnosť uchádzať sa o finančné zdroje z Fondu pre aktívne občianstvo (Active Citizens Fund). Fond bude riadený konzorciom troch nadácií – Nadáciou Ekopolis, Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou a v priebehu štyroch rokov prerozdelí osem miliónov eur na projekty mimovládnych organizácií. Fond je súčasťou vyše 110 miliónovej finančnej pomoci, ktoré Slovensku poskytli tri krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Podpora občianskej spoločnosti je pre tzv. „EEA a Nórske granty“ dlhodobou prioritou. Výber operátora Fondu pre aktívne občianstvo uskutočnil na základe otvorenej verejnej súťaže Úrad pre finančné mechanizmy (FMO) v Bruseli, ktorý spravuje finančnú pomoc pre 15 prijímateľských krajín EÚ vrátane Slovenskej republiky.

Máme veľkú radosť, že sa podarila dobrá vec a občianska spoločnosť získa kľúčovú podporu na svoje aktivity a rozvoj. Priestor na získavanie prostriedkov pre činnosť advokačných a ľudskoprávnych organizácií je na Slovensku žiaľ stále minimálny,“ povedal Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis. „Za dôležitú považujeme aj skutočnosť, že fond bude spravovaný v spolupráci troch skúsených nadácií. Fond pre aktívne občianstvo tak bude mimoriadne dôležitou grantovou schémou, zameranou na posilnenie občianskych princípov v správe vecí verejných,“ dodal.

Cieľom nového Fondu pre aktívne občianstvo je posilnenie občianskej spoločnosti a zvýšenie spoločenského povedomia a angažovanosti zraniteľných skupín. Podpora sa bude zameriavať aj na dlhodobú udržateľnosť a budovanie kapacít občianskeho sektora tak, aby viedli k posilneniu občianskej participácie, aktívneho občianstva a ľudských práv.

Podpora bude smerovaná do piatich oblastí:
Demokracia, aktívne občianstvo, verejná správa a transparentnosť
Ľudské práva a rovnosť zaobchádzania, boj s diskrimináciou na základe rasy, etnicity, vierovyznania, veku,
pohlavnej orientácie alebo identity
Sociálna spravodlivosť a inklúzia zraniteľných skupín obyvateľstva
Rovnosť pohlaví a prevencia násilia na základe pohlavia
Životné prostredie a klimatická zmena

Slovensko je prvou z 15 krajín strednej a juhovýchodnej Európy, kde sa príprava nového kola podpory dostala do záverečnej fázy. Správcovské konzorcium fondu pod vedením Nadácie Ekopolis pozve mimovládne organizácie ešte v júli tohto roku na verejné konzultácie, ktorých cieľom bude hovoriť o cieľoch a zameraní fondu. Prvé grantové výzvy budú vyhlásené po uzavretí kontraktu s Úradom pre finančné mechanizmy v Bruseli, ktorý by mal byť podpísaný v priebehu posledného štvrťroka 2017.

V predchádzajúcom období spravovali obdobné programy pre mimovládne organizácie dvaja operátori – prvým bolo konzorcium pod vedením Nadácie Ekopolis spolu s Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia a druhým operátorom bola Nadácia otvorenej spoločnosti. Správu o výsledkoch týchto programov nájdete na stránkach www.ekopolis.sk a www.osf.sk.

Hľadáme nových členov tímu!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia obsadzuje 2 nové pracovné pozície:

1. PROGRAMOVÝ MANAŽÉR/KA

Náplň práce

 1. Manažment a administratíva zvereného programu, komunikácia a úzka spolupráca s partnermi programu a hodnotiteľmi.
 2. Realizácia grantových výziev vrátane ich vyhlasovania, technickej kontroly došlých žiadostí, triedenia uchovávania a spracovávania informácií ako aj prípravy a riadenia hodnotiaceho procesu. Príprava grantových zmlúv a kontrola ich plnenia vrátane kontroly priebežných a záverečných správ, kontroly na mieste a priebežnej komunikácie s konečnými prijímateľmi. Monitoring, evaluácia a dokumentácia podporených projektov a komunikácia výsledkov programu. Príprava hodnotiacich správ podľa požiadaviek.
 3. Technická asistencia pre žiadateľov a konečných prijímateľov najmä formou konzultácií. Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít/workshopov pre organizácie pôsobiace najmä vo vidieckych a znevýhodnených regiónoch.
 4. Zabezpečenie publicity programu najmä prostredníctvom webovej stránky, ale aj tlačových správ, blogov, článkov.

 Požiadavky:

 1. Vysokoškolské vzdelanie, angličtina na dobrej úrovni slovom i písmom a užívateľská úroveň MsOffice.
 2. Orientácia na cieľ, samostatná aj tímová práca, precíznosť a dodržiavanie termínov, flexibilita, invencia a kreativita ako aj schopnosť zvládania primeranej administratívy. Komunikačné schopnosti (ústne aj písomne) a ochota pomáhať.
 3. Dobrá orientácia v téme sociálnej inklúzie, znevýhodnených skupín a komunít.

Vítaná je orientácia v neziskovom sektore a verejnej správe a skúsenosti s projektovým manažmentom.

Ponuka:

Termín nástupu: august 2017

Ponúkaná odmena: dohodou

Miesto výkonu práce: Košice

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: júl 2017

Výhody:

 • flexibilita pri plánovaní vlastného času
 • priateľské prostredie pre prácu
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi a možnosť učiť sa nové veci
 • zmysluplná a kreatívna práca na projektoch pomáhajúcich ľuďom najmä na východnom Slovensku

Nevýhody:

 • nárazová záťaž a tempo pred uzávierkami
 • potreba učiť sa rýchlo a zvládať väčšie množstvo úloh naraz

V rámci tohto výberového konania hľadáme kandidáta/ku na novú pracovnú pozíciu na 5-ročný program. Práca je vhodná aj pre absolventa ochotného/ú sa učiť. Vybraný/á kandidát/ka bude pracovať na základe mandátnej zmluvy (živnosť). Vodičské oprávnenie a vlastné auto je výhodou.

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 6. júla 2017:

 • motivačný list v anglickom jazyku popisujúci doterajšie skúsenosti s dôrazom na popísané požiadavky (rozsah max. 2 strany)
 • Štruktúrovaný profesný životopis v slovenskom jazyku

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: katarina.novotna@karpatskanadacia.sk do 6. 7. 2017 (predmet e-mailu – „ACF – Programový manažér – výberové konanie“).

2. FINANČNÝ KONTROLÓR/KA

Náplň práce

 1. Spolupráca pri spracovaní dokumentov (výziev) týkajúcich sa finančnej oblasti programu, komunikácia a úzka spolupráca s programovým manažérom, partnermi programu a hodnotiteľmi.
 2. Realizácia grantových výziev vrátane technickej finančnej kontroly došlých žiadostí, triedenia uchovávania a spracovávania informácií. Príprava grantových zmlúv a kontrola ich plnenia vrátane kontroly priebežných a záverečných finančných správ, kontroly na mieste a priebežnej komunikácie s konečnými prijímateľmi. Vedenie evidencie o projektoch, spracovanie finančných štatistík a podkladov podľa požiadaviek.
 3. Technická asistencia pre žiadateľov a konečných prijímateľov najmä formou konzultácií. Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít/workshopov pre organizácie pôsobiace najmä vo vidieckych a znevýhodnených regiónoch.

Požiadavky:

 1. Vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, vyššia užívateľská úroveň MsOffice a expertná úroveň používania MsExcel, znalosť zákona o účtovníctve.
 2. Orientácia na cieľ, samostatná aj tímová práca, precíznosť a dodržiavanie termínov, flexibilita, invencia a kreativita ako aj schopnosť zvládania zložitých administratívnych procesov. Komunikačné schopnosti (ústne aj písomne) a ochota pomáhať.
 3. Dobrá orientácia v téme sociálnej inklúzie, znevýhodnených skupín a komunít.

Vítaná je orientácia v neziskovom sektore a verejnej správe, skúsenosti s finančným manažmentom projektov a angličtina.

Ponuka:

Termín nástupu: august 2017

Ponúkaná odmena: dohodou

Miesto výkonu práce: Košice

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: júl 2017

 Výhody:

 • flexibilita pri plánovaní vlastného času
 • priateľské prostredie pre prácu
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi a možnosť učiť sa nové veci
 • zmysluplná a kreatívna práca na projektoch pomáhajúcich ľuďom najmä na východnom Slovensku

Nevýhody:

 • nárazová záťaž a tempo pred uzávierkami
 • potreba učiť sa rýchlo a zvládať väčšie množstvo úloh naraz

V rámci tohto výberového konania hľadáme kandidáta/ku na novú pracovnú pozíciu na 5-ročný program. Práca je vhodná aj pre absolventa ochotného/ú sa učiť. Vybraný/á kandidát/ka bude pracovať na základe mandátnej zmluvy (živnosť). Vodičské oprávnenie a vlastné auto je výhodou.

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 6. júla 2017:

 • motivačný list v slovenskom jazyku popisujúci doterajšie skúsenosti s dôrazom na popísané požiadavky (rozsah max. 2 strany)
 • Štruktúrovaný profesný životopis v slovenskom jazyku

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: katarina.novotna@karpatskanadacia.sk do 6. 7. 2017 (predmet e-mailu – „ACF – Finančný kontrolór – výberové konanie“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhýbeme región!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia dnes rozdelila 6 neziskovým organizáciám z košického a prešovského kraja finančnú podporu v celkovej výške 10 100 EUR. Grantová výzva MÁME RADI VÝCHOD 2017 oslovila viac ako 60 organizácií, ktoré sa tento rok uchádzali o finančnú podporu 2000 Eur z Fondu Karpatskej vandrovky. 6 z nich vďaka darom účastníkov turistického pochodu ešte v tomto roku prinesie do života miestnych komunít na východnom Slovensku nové impulzy, nápady a hlavne veľa pohybu.

Karpatská nadácia organizuje Karpatskú vandrovku každý rok od roku 2010. Doteraz sa na vandrovke zúčastnilo 335 účastníkov. Účastníci, ktorí zvládnu celú (50 km) alebo polovičnú (25 km) trasu Vandrovky prispievajú do fondu finančnými darmi. Tie sa následne prerozdelia na podporu aktívnych komunít. Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre lepšie východné Slovensko. Vandrovka vedie po lesných cestách hrebeňa Volovských vrchov. Účastníkov čaká fyzická výzva, tímové dobrodružstvo, zážitok z prekonania samého seba ale aj z hlbšieho zmyslu darovania.

Zoznam podporených projektov 2017:

 1. CREATIVEAST, o. z. – Na starom bicykli po stopách oscarového mestečka – 2.000 EUR
 2. Človek v ohrození, n. o. – S kamerou cez hory – 2.000 EUR
 3. Maják nádeje – Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi – 1.500 EUR
 4. OZ Medzi riekami – Spoznaj svoj región na bicykli– 1.280 EUR
 5. OZ ROKA – Neseď doma, lesopark volá! –  2.000 EUR
 6. Valalská voda –  Návrat k tradíciám – 1.320 EUR

Viac informácií Vám poskytne:
Mgr. Tomáš Török
Manažér Grantových programov
Tel: 055 622 1152
e-mail:  tomas.torok@karpatskanadacia.sk

Ôsma Karpatská vandrovka sa bude konať v sobotu 16. septembra 2017.

Spoločne pre región 2017: Aktívni východniari sa neboja meniť veci naokolo.

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Blog

Možno to poznáte. Chceli by ste niečo zmeniť vo svojom okolí. Napríklad na sídlisku, kde žijete. Alebo v záujmovom klube, kde pôsobíte. Možno na škole svojich detí. Prípadne niekde inde. Niečo zrekonštruovať a skrášliť. Niečo kúpiť a doplniť. Zorganizovať podujatie. Zriadiť internetovú stránku. Čokoľvek. Máte zápal pre vec a viete ako na to. Máte ochotných ľudí v tíme. Prídete však do bodu, že vám na to chýbajú peniaze. Riešením môže byť aj využitie grantových výziev nadácií akou je aj tá naša.

27.apríla 2017, Rastislav Sabatula

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák