Author Archive

10 podporených nápadov prinesie regiónu v roku 2018 ďalšie zmeny.

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

V piatom ročníku grantového programu  Karpatskej nadácie a spoločnosti T-Systems Slovakia, s.r.o. „T“ for all, all for „T“ bude podporených 10 projektov.

Prijímateľmi podpory sú neziskové organizácie a občianske združenia na východnom Slovensku, ktoré aktívne reagujú na potreby komunít v oblasti kvality životného prostredia, trávenia voľného času, pohybových a športových aktivít. Program je zároveň aj zamestnaneckým programom a rozvíja dobrovoľnícku angažovanosť zamestnancov IT spoločnosti.

Košické sídliská ožijú farbami a aktivitami pre tvorivé komunity, Šarišský hrad zlepší podmienky pre svojich návštevníkom a vytvorí priestor pre detské kino, milovníci športu a aktívneho pohybu si budú opäť môcť zmerať sily v triatlone, deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny objavia nové možnosti spoločného trávenia voľného času a  detské ARO v Košiciach zvýši kvalitu svojho technického vybavenia.

O finančnú podporu sa v tomto ročníku uchádzalo 37 projektov.

Zoznam podporených projektov 2018:

  • RECEM n.o. Košice, Kreatívne hry pre deti / Creative games for kids
  • OZ Barlička, Prešov, Komunitné leto pre všetkých
  • Strážcovia pravých pokladov storočí, Gelnica, Infosystém hradu Šariš
  • Rodinné centrum Stonožka Košice, Košice, STOnožičiek, STOručičiek
  • Akadémia Bojového Umenia, Sabinov, 100 Ročná história v dreve
  • Nový film, Prešov, Detský svet filmu
  • Krajina nepoznaná, Košice, Spolu bez hraníc
  • 3-atlon, Košice, Košický triatlon 2018
  • Detské ARO Košice, Košice, Hrudná drenáž 21.storočia
  • Klub 3F, Košice, Urban Art Fest

Zoznam podporených projektov 2018 aj s finančnou alokáciou nájdete tu.

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou. 

 

Program Tu žijeme a pomáhame znova podporí dobré nápady.

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady a projekty mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Granty v maximálnej výške 2 500 EUR budú udelené na podporu vzdelávania, ochrany životného prostredia, podporu zdravia a realizácie zdraviu prospešných aktivít a na rozvoj dobrovoľníctva.

Program je financovaný z asignácie percent z dane spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Výzva_Tu žijeme a pomáhame_2018

Projektové žiadosti sa podávajú výhradne elektronicky na: www.granty.karpatskanadacia.sk.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 29. januára 2018.

Ďalšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Tomáš Török,

Manažér grantových programov

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

tel.: 055/622 1152

 

Ďalšia výzva pre aktívnych východniarov.

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Grantový program Getrag pre región je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou.                                                                             

Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou otvoril 3. ročník grantového programu Getrag pre región. O podporu verejne prospešných rozvojových projektov sa môžu uchádzať neziskové organizácie ale aj aktívne neformálne skupiny z košického a prešovského kraja.

Program Getrag pre región podporí projektové zámery neziskových organizácií v oblasti bezpečnosti, mobility, environmentálneho vzdelávania, rozvoja a zodpovednosti u detí a mládeže.  V rámci výzvy 2017 bude prerozdelených  15 000 EUR.

V minulom roku pribudli vďaka programu v našom regióne 2 oddychové zóny, 2 komunitné záhrady a 4 komunity zrealizovali svoje plány na rozvoj voľnočasových aktivít. Ak máte aj vy nápad a chýbajú vám prostriedky na jeho realizáciu, neváhajte využiť túto príležitosť.

Karpatská nadácia prijíma žiadosti o podporu do 15. januára 2018.

Výzva_Getrag pre región_2018

Projektové žiadosti sa podávajú výhradne elektronicky tu: www.granty.karpatskanadacia.sk

Bližšie informácie vám poskytne:

Mgr. Tomáš Török,

Manažér grantových programov

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

tel.: 055/622 1152

 

 

 

 

Spoločne pre región 2017/2018 – výzva otvorená!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Novinky, Novinky, Novinky, Novinky, Novinky

Spoločne pre región je grantový program spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. administrovaný Karpatskou nadáciou.

V tomto ročníku na podporu verejnoprospešných  komunitných projektov prerozdelíme 13 500 eur.

O finančnú podporu z tohto programu sa môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského  kraja, v ktorých pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností. Granty  podporia  projekty zvyšovania bezpečnosti vo všetkých oblastiach života, voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako aj environmentálne  aktivity v maximálnej výške 2 500 eur.

V minulom ročníku bolo podporených 6 projektov. Malých železničiarov potešili priestory v novej staničnej budove detskej historickej železničky v košickom Čermeli, obyvateľov obcí Jarabina a Hažlín nové oddychové zóny, milovníkov psov zase renovácia kynologického klubu Ľubovňan. Pribudla aj trojgeneračná komunitná záhrada  v prešovskej Barličke a mladí dobrovoľníci z Domky sa pripravili na to, čo všetko dobrovoľníctvo ako  životný štýl so sebou prináša.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 15. januára 2018.

Text výzvy Spoločne pre región 2018

Projektové žiadosti sa podávajú výhradne elektronicky tu: www.granty.karpatskanadacia.sk

Bližšie informácie vám poskytne:

Mgr. Tomáš Török,

Manažér grantových programov

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

tel.: 055/622 1152

Administrátorom grantového programu U. S. Steel Košice, s.r.o. je  Karpatská nadácia. Od svojho otvorenia  program podporil 95 projektov celkovou sumou 241 904,98 eur.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák