Author Archive

Program Tu žijeme a pomáhame udelil granty.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Jedenásť dobrovoľníckych projektov prispeje k lepšiemu životu na východnom Slovensku.

Tretí ročník grantového programu „Tu žijeme a pomáhame“ podporil 11 projektov z prešovského a košického regiónu sumou 14 090,61 EUR. Program administruje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu spoločnosti LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o.
V realizácii týchto projektov sa dobrovoľnícky aktívne angažujú zamestnanci firmy LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o.

O finančnú podporu sa v tomto ročníku uchádzalo 17 projektov s celkovou žiadanou sumou takmer 23 500 EUR.

Od svojho otvorenia v roku 2014 program podporil 25 projektov v celkovej sume 42 090,61 EUR.

Viac informácií Vám poskytneme na info@karpatskanadacia.sk.


Zoznam_projektov_TZAP_2016

Naštartuj svoj Start Up!

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Útržky z lunchseminára v Bardejove s Marekom Lavčákom.

sup15. februára 2015 – Rastislav Sabatula

Okrem vysvetlenia pojmu Start Up určite chcete vedieť aj to, čo je lunchseminár a kto je Marek Lavčák. V názve tohto článku je asi jediné všeobecne známe slovo. Názov mesta Bardejov…


Zobraziť celý článok.

Fenomén facebook

Written by Katka Minarova on . Posted in Blog, Blog

Hračka pre deti, alebo účinný marketingový nástroj?

ff1. februára 2016 – Rastislav Sabatula

V decembri zorganizovala Karpatská nadácia vzdelávací kurz pod názvom „Fenomén facebook“. Viedol ho profesionálny online marketingový odborník Peter Kolár, konateľ úspešnej firmy ENFORB s. r. o.


Zobraziť celý článok.

Otvorili sme 6. výzvu Fondu Karpatskej vandrovky.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Do 11. apríla 2016 sa môžu neziskové organizácie z východného Slovenska uchádzať o finančnú podporu pre svoje dobré nápady.

Výzva 2016 grantového programu Fondu Karpatskej vandrovky financovaná z výnosu Karpatskej vandrovky 2015 bola otvorená v pondelok 15. februára 2016.
Výzva prerozdelí 8 000 EUR.

Cieľom 6. výzvy je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré prispejú v našom regióne k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času a k rozvoju nekomerčnej kultúry.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 1 500 EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejne prospešné služby a neinvestičné fondy. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné.

Všetky informácie nájdete na web stránkach Karpatskej vandrovky a vo Výzve.

O grant požiadajte elektronicky na linku
http://karpatska.nesskdc.sk/

V prípade otázok a konzultácií kontaktujte tomas.torok@karpatskanadacia.sk.


Od svojho založenia v roku 2010 sa na podporu verejne prospešných projektov na východe Slovenska vyzbierali dary do Fondu Karpatskej vandrovky v hodnote 23 290 EUR.

Všetko o Karpatskej vandrovke nájdete na www.karpatskavandrovka.sk.

 

 

 

Program „T“ for all, all for „T“ udelil granty.

Written by Katka Minarova on . Posted in Novinky, Novinky, Novinky

Osem dobrovoľníckych projektov prispeje k lepšiemu životu na východnom Slovensku.

Tretí ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“ podporil osem projektov z košického a prešovského regiónu sumou 12 000 EUR. Udelená podpora bude využitá na rôznorodé environmentálne, kultúrne či vzdelávacie aktivity pre deti, mládež aj dospelých.

Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia, ktorý administruje Karpatská nadácia.

O finančnú podporu sa v tomto ročníku uchádzalo 23 projektov s celkovou žiadanou sumou takmer 41 000 EUR.

Viac informácií Vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

 

Zoznam podporených projektov

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák