Author Archive

Počuli ste už o prenosnej osobnej šmýkačke?

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Nezaradené

MyMachine je medzinárodne ocenený vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže, ktorý realizujeme na východe Slovenska od roku 2016. MyMachine podporuje medzigeneračnú spoluprácu a učí deti a mladých ľudí pracovať v tíme, efektívne komunikovať, kriticky myslieť a využívať svoju fantáziu.

Do 2. ročníka programu sa zapojilo 130 žiakov zo ZŠ Fábryho Košice, Spojenej školy Opatovská, ZŠ Važecká Prešov a ZŠ Pavlovce  a 13 univerzitných študentov Katedry výrobnej techniky a Katedry dizajnu Technickej Univerzity Košice. Spolu vytvorili 4 nové vynálezy, ktoré už čoskoro začnú vyrábať študenti stredných odborných škôl v košickom a prešovskom kraji.

Predstavujeme…

Univerzálny upratovací stroj

  

Stroj na sadenie

       

SamoChodník (pracovný názov)

          

Prenosnú osobnú šmýkačku

 

V júni budete mať aj Vy a Vaše deti možnosť zistiť viac a vyskúšať si tieto jedinečné vynálezy na MyMachine Slovakia Expo 2018 v Košiciach. Už čoskoro ohlásime detaily tohto podujatia! Tešíme sa na stretnutie.

Video z minuloročného Expa MyMachine Slovakia.

Panelová diskusia IT pre všetkých: príležitosť pre každého

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Novinky, Novinky, Novinky

Náš projekt ITrampolína pre všetkých vytvára príležitosti pre ľudí s telesným postihnutím a sociálnym znevýhodnením nájsť si prácu v IT sektore.  ITrampolína pre všetkých sa snaží odstraňovať bariéry, ktoré znemožňujú integráciu znevýhodnených kandidátov do IT pracovného prostredia.

Spolu s našimi projektovými partnermi, Vás s radosťou pozývame na panelovú diskusiu IT pre všetkých: príležitosť pre každého, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 24. mája v Košiciach.

Panelové diskusie budú pátrať po odpovediach na nasledovné otázky:

  • Sú IT zamestnávatelia pripravení ponúknuť pracovné príležitosti každému?
  • Sú záujemcovia so zdravotným znevýhodnením pripravení integrovať sa do pracovného prostredia IT?

Odpovede budeme hľadať so zástupcami zamestnávateľov, personálnej agentúry, sociálnej a pracovnej psychológie, partnerov z Nemecka, Maďarska a Slovenska, s účastníkmi projektu IT pre všetkých a veríme, že aj s Vami.

Príďte získať poznatky o prístupe začleňovania znevýhodnených skupín do pracovného prostredia organizáciou Christliche Jugrndofwerk Deutschlands v Nemecku, ako aj o programoch firiem T-Systems Slovakia, IT Services Hungary a Ness KDC. Program doplnia zástupkyne Grafton Recruitment Slovakia, VÚC KSK, a sociálna psychologička z H.R.M.C. Košice.

Absolventi projektu ITrampolína per všetkých sa podelia o svoje vlastné skúsenosti.

Program podujatia nájdete tu.

TU si registrujte svoje miesto.

 

 

Upre konferencia 2016

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis zoorganizovala v roku 2016 konferenciu s cieľom predstaviť verejnosti príbehy rómskych komunít, ktoré sa rozhodli robiť niečo pre seba a pre druhých. Sú prínosom pre svoje okolie a môžu byť inšpiráciou pre celú spoločnosť. Aktívne prispievajú k zlepšeniu postavenia rómskej menšiny na Slovensku a dávajú odpovede na otázky integrácie, vzdelávania či zamestnávania Rómov.

Konferencia sa uskutočnila 2. júna 2016, v čase od 9:00 – 13:00 v štúdiu WOONT na Strojárenskej ul. v Košiciach.

Program konferencie

Konferencia sa realizovala v rámci Programu rozvoja rómskych komunít.

Partnermi podujatie boli: sli.do a Woont.

Mediálnymi partnermi boli: Rádio Regina, SME, Korzár.

Fotografie z konferencie nájdete vo fotogalérii.

Reportáž z konferencie si môžete vypočuť tu:

Ďakujeme Márii Čigašovej a  rádiu Lumen.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák