Author Archive

Grantový program MÁME RADI VÝCHOD podporil 7 projektov pre lepší život na východe

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Nezaradené

Náš grantový program Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD podporil 7 projektov, ktoré vytvárajú voľnočasové aktivity pre lepší život na východe, celkovou sumou 10 406.25 Eur.

Prerozdelená finančné podpora bola vyzbieraná účastníkmi charitatívneho turistického pochodu, Karpatská vandrovka 2017, ktorí taktiež rozhodovali o tom, ktoré projekty budú programom MÁME RADI VÝCHOD podporené.

Medzi podporené organizácie patria napríklad nezisková organizácia Maják, ktorá zrealizuje sériu výtvarných workshopov, pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku, pre hluchoslepých ľudí v spolupráci so študentmi a rovesníkmi. Workshopy sa uskutočnia na verejných priestranstvách v Košiciach a Herľanoch.

OZ Vitalcity zorganizuje štvrtý ročník turisticko – bežeckého podujatia pre trailových bežcov, Horský Beh Smolník 2018. Beh má dve trate s rôznou náročnosťou: kratšia trať je pre juniorov (11 km) s názvom „Po stopách smolníckych baníkov“ a dlhšia je pre skúsených bežcov (33 km) s názvom „Beh hrebeňom Volovských vrchov“.

OZ Druživá vytvorí prvú komunitnú záhradu v meste Rožňava a Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa zorganizuje vďaka našej podpore 15 aktivít zameraných na výcvik psov pre širokú verejnosť bez poplatku za výcvik.

Organizácia Prameň radosti vylepší priestory Klubovne – zóny bez mobilu a internetu pre stretávanie sa mladých ľudí a rodičov s deťmi v obci Vysoká nad Uhom.

Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej v Levoči zorganizuje pravidelné krúžky tanca pre žiakov s hendikepom, ktorí neskôr vystúpia na rôznych festivaloch a podujatiach v okolí.

Strelecký klub DVC Tatry vytvorí náučný chodník, ktorý povedie okolo historických pozostatkov stavieb (guľometné hniezdo, úkryt z 2. svetovej vojny, Pinga – staré banské dielo, pieskovcové útvary) a významných objavených miest, súvisiacich s históriou obce Spišské Bystré.

Tohto roku máte opäť možnosť prijať výzvu pre dobrú vec, prevandrovať s nami 50 alebo 25 kilometrov a svojou účasťou na Karpatskej vandrovke podporiť miestne projekty aktívnych ľudí pre ľudí.

Karpatská vandrovka 2018 sa koná 22. septembra 2018. Prihláste sa dnes – viac informácií nájdete tu.

Štartujeme nový projekt pre vylepšenie vzdelávania

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Nezaradené

1. júna 2018 sme odštartovali projekt Schola ludus 21, ktorý vypracuje koncepciu začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu s cieľom vylepšiť vzdelávanie detí a mládeže.

Vzdelávanie je základným pilierom budúcnosti krajiny a kvalitný systém vzdelávania preto logicky zasahuje do všetkých oblastí života. Je potrebné prispôsobiť školstvo na Slovensku meniacemu sa prostrediu a požiadavkám na absolventov a vzdelávacích pracovníkov ako aj pracovného trhu.

Mnohé iniciatívy neformálneho vzdelávania prinášajú potrebnú inováciu, otvárajú témy a umožňujú deťom a mladým ľuďom získať vedomosti a schopnosti pre život v dnešnej dobe plnej rýchlych zmien, komplexnosti a neistoty. Avšak dodnes sa nepodarilo nájsť efektívne spôsoby prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávacieho systému na Slovensku.

Naším cieľom je zmapovať iniciatívy neformálneho vzdelávania v Košickom a Prešovskom kraji a zanalyzovať bariéry, ktoré znemožňujú využívanie prvkov neformálneho vzdelávania na základných a stredných školách.

Na základe vyzbieraných informácií navrhneme koncepciu začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu. Vytvoríme regionálnu diskusnú platformu aktérov pôsobiacich v oblasti vzdelávania a zapojíme širšiu verejnosť, aby aj občania mali možnosť ovplyvniť budúcnosť vzdelávania vo svojej krajine.

Viac informácií o aktivitách projektu uverejníme čoskoro.

Projekt Schola ludus 21 je podporený z Európskeho sociálneho fondu sumou 273,284.03 EUR. 

 

Odleťte s nami do sveta vynálezov

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Nezaradené

S radosťou Vás pozývame na tvorivú dielňu MyMachine Slovakia na košickej Balónovej fieste už tento piatok a sobotu – 8. a 9. júna 2018.  

Dospelí či deti, príďte s nami otvoriť svoju fantáziu a odletieť do sveta snov a fantastických vynálezov.

Príďte si vytvoriť svoj jedinečný vynález a dozvedieť sa o unikátnom MyMachine Slovakia programe, ktorý pomáha deťom a mladým ľuďom rozvíjať dôležité schopnosti.

V piatok 8.6. a sobotu 9.6. v čase 17:00 – 20:00 nás nájdete v piknikovej zóne Balónovej fiesty, v areáli Technickej univerzity v Košiciach.

 

 

Spoznáte s nami jedinečný program neformálneho vzdelávania MyMachine Slovakia, ktorý realizuje Karpatská nadácia od roku 2016.

Ukážeme vám, ako program funguje a čo môže vzniknúť, keď deti necháme tvoriť.

Zahráte sa s vynálezmi, ktoré vymysleli deti zapojené do prvého ročníka MyMachine Slovakia. Popustíte uzdu svojej fantázie a vytvoríte aj vy svoj vynález snov. Viac info.

Počuli ste už o prenosnej osobnej šmýkačke?

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Nezaradené

MyMachine je medzinárodne ocenený vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže, ktorý realizujeme na východe Slovenska od roku 2016. MyMachine podporuje medzigeneračnú spoluprácu a učí deti a mladých ľudí pracovať v tíme, efektívne komunikovať, kriticky myslieť a využívať svoju fantáziu.

Do 2. ročníka programu sa zapojilo 130 žiakov zo ZŠ Fábryho Košice, Spojenej školy Opatovská, ZŠ Važecká Prešov a ZŠ Pavlovce  a 13 univerzitných študentov Katedry výrobnej techniky a Katedry dizajnu Technickej Univerzity Košice. Spolu vytvorili 4 nové vynálezy, ktoré už čoskoro začnú vyrábať študenti stredných odborných škôl v košickom a prešovskom kraji.

Predstavujeme…

Univerzálny upratovací stroj

  

Stroj na sadenie

       

SamoChodník (pracovný názov)

          

Prenosnú osobnú šmýkačku

 

V júni budete mať aj Vy a Vaše deti možnosť zistiť viac a vyskúšať si tieto jedinečné vynálezy na MyMachine Slovakia Expo 2018 v Košiciach. Už čoskoro ohlásime detaily tohto podujatia! Tešíme sa na stretnutie.

Video z minuloročného Expa MyMachine Slovakia.

Panelová diskusia IT pre všetkých: príležitosť pre každého

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Novinky, Novinky, Novinky, Novinky, Novinky

Náš projekt ITrampolína pre všetkých vytvára príležitosti pre ľudí s telesným postihnutím a sociálnym znevýhodnením nájsť si prácu v IT sektore.  ITrampolína pre všetkých sa snaží odstraňovať bariéry, ktoré znemožňujú integráciu znevýhodnených kandidátov do IT pracovného prostredia.

Spolu s našimi projektovými partnermi, Vás s radosťou pozývame na panelovú diskusiu IT pre všetkých: príležitosť pre každého, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 24. mája v Košiciach.

Panelové diskusie budú pátrať po odpovediach na nasledovné otázky:

  • Sú IT zamestnávatelia pripravení ponúknuť pracovné príležitosti každému?
  • Sú záujemcovia so zdravotným znevýhodnením pripravení integrovať sa do pracovného prostredia IT?

Odpovede budeme hľadať so zástupcami zamestnávateľov, personálnej agentúry, sociálnej a pracovnej psychológie, partnerov z Nemecka, Maďarska a Slovenska, s účastníkmi projektu IT pre všetkých a veríme, že aj s Vami.

Príďte získať poznatky o prístupe začleňovania znevýhodnených skupín do pracovného prostredia organizáciou Christliche Jugrndofwerk Deutschlands v Nemecku, ako aj o programoch firiem T-Systems Slovakia, IT Services Hungary a Ness KDC. Program doplnia zástupkyne Grafton Recruitment Slovakia, VÚC KSK, a sociálna psychologička z H.R.M.C. Košice.

Absolventi projektu ITrampolína per všetkých sa podelia o svoje vlastné skúsenosti.

Program podujatia nájdete tu.

TU si registrujte svoje miesto.

 

 

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák