Author Archive

Upre konferencia 2016

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Novinky

Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis zoorganizovala v roku 2016 konferenciu s cieľom predstaviť verejnosti príbehy rómskych komunít, ktoré sa rozhodli robiť niečo pre seba a pre druhých. Sú prínosom pre svoje okolie a môžu byť inšpiráciou pre celú spoločnosť. Aktívne prispievajú k zlepšeniu postavenia rómskej menšiny na Slovensku a dávajú odpovede na otázky integrácie, vzdelávania či zamestnávania Rómov.

Konferencia sa uskutočnila 2. júna 2016, v čase od 9:00 – 13:00 v štúdiu WOONT na Strojárenskej ul. v Košiciach.

Program konferencie

Konferencia sa realizovala v rámci Programu rozvoja rómskych komunít.

Partnermi podujatie boli: sli.do a Woont.

Mediálnymi partnermi boli: Rádio Regina, SME, Korzár.

Fotografie z konferencie nájdete vo fotogalérii.

Reportáž z konferencie si môžete vypočuť tu:

Ďakujeme Márii Čigašovej a  rádiu Lumen.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák