Hľadáme nových členov tímu!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Novinky

Karpatská nadácia obsadzuje 2 nové pracovné pozície:

1. PROGRAMOVÝ MANAŽÉR/KA

Náplň práce

 1. Manažment a administratíva zvereného programu, komunikácia a úzka spolupráca s partnermi programu a hodnotiteľmi.
 2. Realizácia grantových výziev vrátane ich vyhlasovania, technickej kontroly došlých žiadostí, triedenia uchovávania a spracovávania informácií ako aj prípravy a riadenia hodnotiaceho procesu. Príprava grantových zmlúv a kontrola ich plnenia vrátane kontroly priebežných a záverečných správ, kontroly na mieste a priebežnej komunikácie s konečnými prijímateľmi. Monitoring, evaluácia a dokumentácia podporených projektov a komunikácia výsledkov programu. Príprava hodnotiacich správ podľa požiadaviek.
 3. Technická asistencia pre žiadateľov a konečných prijímateľov najmä formou konzultácií. Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít/workshopov pre organizácie pôsobiace najmä vo vidieckych a znevýhodnených regiónoch.
 4. Zabezpečenie publicity programu najmä prostredníctvom webovej stránky, ale aj tlačových správ, blogov, článkov.

 Požiadavky:

 1. Vysokoškolské vzdelanie, angličtina na dobrej úrovni slovom i písmom a užívateľská úroveň MsOffice.
 2. Orientácia na cieľ, samostatná aj tímová práca, precíznosť a dodržiavanie termínov, flexibilita, invencia a kreativita ako aj schopnosť zvládania primeranej administratívy. Komunikačné schopnosti (ústne aj písomne) a ochota pomáhať.
 3. Dobrá orientácia v téme sociálnej inklúzie, znevýhodnených skupín a komunít.

Vítaná je orientácia v neziskovom sektore a verejnej správe a skúsenosti s projektovým manažmentom.

Ponuka:

Termín nástupu: august 2017

Ponúkaná odmena: dohodou

Miesto výkonu práce: Košice

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: júl 2017

Výhody:

 • flexibilita pri plánovaní vlastného času
 • priateľské prostredie pre prácu
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi a možnosť učiť sa nové veci
 • zmysluplná a kreatívna práca na projektoch pomáhajúcich ľuďom najmä na východnom Slovensku

Nevýhody:

 • nárazová záťaž a tempo pred uzávierkami
 • potreba učiť sa rýchlo a zvládať väčšie množstvo úloh naraz

V rámci tohto výberového konania hľadáme kandidáta/ku na novú pracovnú pozíciu na 5-ročný program. Práca je vhodná aj pre absolventa ochotného/ú sa učiť. Vybraný/á kandidát/ka bude pracovať na základe mandátnej zmluvy (živnosť). Vodičské oprávnenie a vlastné auto je výhodou.

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 6. júla 2017:

 • motivačný list v anglickom jazyku popisujúci doterajšie skúsenosti s dôrazom na popísané požiadavky (rozsah max. 2 strany)
 • Štruktúrovaný profesný životopis v slovenskom jazyku

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: katarina.novotna@karpatskanadacia.sk do 6. 7. 2017 (predmet e-mailu – „ACF – Programový manažér – výberové konanie“).

2. FINANČNÝ KONTROLÓR/KA

Náplň práce

 1. Spolupráca pri spracovaní dokumentov (výziev) týkajúcich sa finančnej oblasti programu, komunikácia a úzka spolupráca s programovým manažérom, partnermi programu a hodnotiteľmi.
 2. Realizácia grantových výziev vrátane technickej finančnej kontroly došlých žiadostí, triedenia uchovávania a spracovávania informácií. Príprava grantových zmlúv a kontrola ich plnenia vrátane kontroly priebežných a záverečných finančných správ, kontroly na mieste a priebežnej komunikácie s konečnými prijímateľmi. Vedenie evidencie o projektoch, spracovanie finančných štatistík a podkladov podľa požiadaviek.
 3. Technická asistencia pre žiadateľov a konečných prijímateľov najmä formou konzultácií. Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít/workshopov pre organizácie pôsobiace najmä vo vidieckych a znevýhodnených regiónoch.

Požiadavky:

 1. Vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, vyššia užívateľská úroveň MsOffice a expertná úroveň používania MsExcel, znalosť zákona o účtovníctve.
 2. Orientácia na cieľ, samostatná aj tímová práca, precíznosť a dodržiavanie termínov, flexibilita, invencia a kreativita ako aj schopnosť zvládania zložitých administratívnych procesov. Komunikačné schopnosti (ústne aj písomne) a ochota pomáhať.
 3. Dobrá orientácia v téme sociálnej inklúzie, znevýhodnených skupín a komunít.

Vítaná je orientácia v neziskovom sektore a verejnej správe, skúsenosti s finančným manažmentom projektov a angličtina.

Ponuka:

Termín nástupu: august 2017

Ponúkaná odmena: dohodou

Miesto výkonu práce: Košice

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: júl 2017

 Výhody:

 • flexibilita pri plánovaní vlastného času
 • priateľské prostredie pre prácu
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi a možnosť učiť sa nové veci
 • zmysluplná a kreatívna práca na projektoch pomáhajúcich ľuďom najmä na východnom Slovensku

Nevýhody:

 • nárazová záťaž a tempo pred uzávierkami
 • potreba učiť sa rýchlo a zvládať väčšie množstvo úloh naraz

V rámci tohto výberového konania hľadáme kandidáta/ku na novú pracovnú pozíciu na 5-ročný program. Práca je vhodná aj pre absolventa ochotného/ú sa učiť. Vybraný/á kandidát/ka bude pracovať na základe mandátnej zmluvy (živnosť). Vodičské oprávnenie a vlastné auto je výhodou.

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 6. júla 2017:

 • motivačný list v slovenskom jazyku popisujúci doterajšie skúsenosti s dôrazom na popísané požiadavky (rozsah max. 2 strany)
 • Štruktúrovaný profesný životopis v slovenskom jazyku

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: katarina.novotna@karpatskanadacia.sk do 6. 7. 2017 (predmet e-mailu – „ACF – Finančný kontrolór – výberové konanie“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od detských snov k skutočným vynálezom

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Novinky

MyMachine Slovakia EXPO 2017


Srdečne Vás pozývame na záverečnú výstavu pilotného ročníka jedinečného vzdelávacieho programu MyMachine Slovakia, ktorý realizuje Karpatská nadácia. Oslávte s nami cestu snov, tvorivosti a spolupráce. Spoločne prvý krát otestujeme vynálezy snov – Špiónmyšku, Lietajúcu posteľ, Skupinovú kolobežeku a MyMaze – strategickú hernú zónu.

Tešíme sa na Vás spolu s vynálezcami: deťmi, stredoškolákmi, vysokoškolákmi.

V prípade otázok, prosím kontaktujte

Jana Petreková
Koordinátorka programu MyMachine Slovakia
jana.petrekova@karpatskanadacia.sk
0908 577 432

Rozhýbeme región!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Novinky

Karpatská nadácia dnes rozdelila 6 neziskovým organizáciám z košického a prešovského kraja finančnú podporu v celkovej výške 10 100 EUR. Grantová výzva MÁME RADI VÝCHOD 2017 oslovila viac ako 60 organizácií, ktoré sa tento rok uchádzali o finančnú podporu 2000 Eur z Fondu Karpatskej vandrovky. 6 z nich vďaka darom účastníkov turistického pochodu ešte v tomto roku prinesie do života miestnych komunít na východnom Slovensku nové impulzy, nápady a hlavne veľa pohybu.

Karpatská nadácia organizuje Karpatskú vandrovku každý rok od roku 2010. Doteraz sa na vandrovke zúčastnilo 335 účastníkov. Účastníci, ktorí zvládnu celú (50 km) alebo polovičnú (25 km) trasu Vandrovky prispievajú do fondu finančnými darmi. Tie sa následne prerozdelia na podporu aktívnych komunít. Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre lepšie východné Slovensko. Vandrovka vedie po lesných cestách hrebeňa Volovských vrchov. Účastníkov čaká fyzická výzva, tímové dobrodružstvo, zážitok z prekonania samého seba ale aj z hlbšieho zmyslu darovania.

Zoznam podporených projektov 2017:

 1. CREATIVEAST, o. z. – Na starom bicykli po stopách oscarového mestečka – 2.000 EUR
 2. Človek v ohrození, n. o. – S kamerou cez hory – 2.000 EUR
 3. Maják nádeje – Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi – 1.500 EUR
 4. OZ Medzi riekami – Spoznaj svoj región na bicykli– 1.280 EUR
 5. OZ ROKA – Neseď doma, lesopark volá! –  2.000 EUR
 6. Valalská voda –  Návrat k tradíciám – 1.320 EUR

Viac informácií Vám poskytne:
Mgr. Tomáš Török
Manažér Grantových programov
Tel: 055 622 1152
e-mail:  tomas.torok@karpatskanadacia.sk

Ôsma Karpatská vandrovka sa bude konať v sobotu 16. septembra 2017.

“Trampolína pre všetkých” prizýva ďalších záujemcov

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

H ľ a d á t e  s i  p r á c u  v K o š i c i a ch?
O v l á d a t e  a n g l i c k ý alebo  n e m e c k ý  j a z y k?
Z a u j í m a  v á s  I T  s e k t o r?

Ak ste odpovedali aspoň 3x áno, prihláste sa do projektu:

ITrampolína pre všetkých (ITforALL)

Čo zažijete?
Assessment Centre – jednodňové vstupné hodnotiace stredisko s následnou spätnou väzbou. Zhodnotíme Váš potenciál pre prácu v IT sektore a dáme Vám cenné rady pre Váš profesionálny rast a uplatnenie.

V prípade, že  “zabodujete”  postupujete do:

Development Centre – 20-dňový intenzívny tréning zameraný na rozvoj jazykových, IT a soft zručností potrebných pre prácu v IT sektore.

Ako sa prihlásiť?
Pre ďalšie informácie o projekte a prihlásenie kontaktujte Karpatskú nadáciu:

tel.: 055/ 622 1152
e-mail: rastislav.sabatula@karpatskanadacia.sk
adresa: Letná 27, Košice
web: www.karpatskanadacia.sk

V prílohe nájdete pozvánku.

Viac o projekte ITforALL čítajte tu. 

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák