Získaj podporu pre svoj komunitný projekt zameraný na deti a mládež

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

5. ročník grantového programu TU ŽIJEME A POMÁHAME prerozdelí 11.100 EUR na komunitné iniciatívy zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia, športové a kultúrne podujatia a dobrovoľníctvo. Program podporí projekty, ktoré sa sústreďujú na prácu s deťmi a mládežou v týchto oblastiach.

Deti sú naša budúcnosť a preto je potrebné vytvárať im podmienky na kvalitný a zmysluplný rozvoj. Práve oni potrebujú najviac pozornosti, výchovy a kvalitného vzdelávania, ako aj zmysluplné príležitosti pre trávenie voľného času. Práca so znevýhodnenými deťmi a mladými ľuďmi je kľúčová, aby aj oni mohli žiť plnohodnotný a rovnocenný život.

Ciele výzvy programu TU ŽIJEME A POMÁHAME:

 • Podporiť verejne prospešné a zmysluplné činnosti pre aktívne trávenie času detí a mládeže na východnom Slovensku.
 • Podporiť aktivity, ktoré vytvárajú príležitosti pre deti a mladých ľudí znevýhodnených zdravotne či sociálne
 • Motivovať ľudí k dobrovoľníctvu a angažovanosti v mieste, kde žijú.
 • Vytvoriť príležitosť pre zamestnancov Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady.

Kto môže podať žiadosť

O finančnú podporu v maximálnej výške 2.500 EUR sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy z Prešovského a Košického kraja, ktoré doposiaľ ani raz nezískali podporu z grantového programu Tu žijeme a pomáhame.

V podporených projektoch musia byť zapojení zamestnanci spoločnost LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o.

Navrhované projekty musia byť zrealizované v období od 15. apríla – 31. októbra 2019.

Viac informácií o výzve nájdete tu>>

Podať žiadosť

Svoju žiadosť o finančnú podporu podajte online na granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v nedeľu 10. februára 2019.

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 1. februára 2019 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.

Aj deti a mladí ľudia v Žilinskom kraji tvoria vynálezy snov

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Prvý tvorivý workshop na ZŠ na Karpatskej ulici v Žiline, aj s Prof. Petrom Brídom, PhD., prodekanom pre rozvoj a medzinárodnú spoluprácu FEIT UNIZA.

V treťom ročníku vzdelávacieho programu MyMachine Slovakia prinášame jeho myšlienku a realizáciu do ďalšieho kraja. Okrem Košického a Prešovského kraja zapojíme v tomto roku aj školy v Žilinskom kraji.

Vďaka novej spolupráci so Žilinskou univerzitoupodpore nášho partnera GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. člen skupiny MAGNA zapojíme do 3. ročníka MyMachine Slovakia  dve základné a dve stredné odborné školy v Žilinskom kraji ako aj študentov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity.

Spolu so všetkými zapojenými školami vytvoríme až 6 nových vynálezov a umožníme 200 deťom a mladým ľuďom rozvíjať svoju tvorivosť a iné dôležité schopnosti ako tímová práca, riešenie problémov, kritické myslenie a komunikácia. 

„Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity dlhodobo prostredníctvom rôznych aktivít podporuje rozvoj kreativity žiakov a študentov na všetkých stupňoch škôl. Preto sme bez váhania využili možnosť zapojiť sa do tohto veľmi zaujímavého programu, akým je MyMachine. Na druhej strane je pre zamestnancov a študentov FEIT UNIZA výnimočné a obohacujúce pracovať so žiakmi základných škôl. Už prvé návštevy základných škôl potvrdili naše správne rozhodnutie participovať na MyMachine,“ vyjadril sa k spolupráci Prof. Peter Brída, PhD., prodekan pre rozvoj a medzinárodnú spoluprácu FEIT UNIZA.

Tvorivé workshopy sme už absolvovali s detskými vynálezcami v Komunitnej škole Tramtária a na ZŠ na Karpatskej ulici v Žiline, Súkromnej základnej škole v Kechneci, ZŠ v Jablonove nad Turňou, ZŠ v Drienove a ZŠ na ulici Československej armády v Prešove.

MyMachine vynálezcovia vymysleli 6 zlepšovákov – strojov snov:

 • Levittér – lietajúca stolička
 • My dress Machine – šatník, ktorý ťa oblečie na každú príležitosť
 • Robot Zeus – ktorý opakuje všetko, čo robí jeho majiteľ
 • Stroj na upratovanie
 • Super štetec – ktorý oživí všetko čo namaľuje
 • Zázračné dvere – za ktorými najdeme krajinu, akú si vysnívame

 

Ako si s týmito vynálezmi poradia študenti Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity a Katedry výrobnej techniky a Katedry dizajnu Technickej Univerzity Košice? Čoskoro sa dozvieme, keďže už pilne pracujú na príprave dizajnových návrhov týchto jedinečných vynálezov.

Ak sa chcete o programe MyMachine dozvedieť viac, sledujte našu MyMachine Slovakia stránku na Facebooku.

MAGNA nám pomáha rozvíjať schopnosti detí a mladých ľudí programom MyMachine

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

MyMachine je medzinárodne ocenený vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže, ktorý na Slovensku realizujeme od roku 2016. Tretí, aktuálny, ročník sme zahájili s podporou GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. člen skupiny MAGNA.

V prvých dvoch ročníkoch sme program realizovali na východe Slovenska – v košickom a prešovskom kraji. Spolu so žiakmi 8 základných škôl, študentmi 7 stredných škôl technického zamerania a vysokoškolskými študentmi z Technickej univerzity v Košiciach sme vytvorili 8 vynálezov snov, ktoré vymysleli žiaci ZŠ a následne priniesli na svet študenti stredných škôl v spolupráci s vysokoškolákmi.

V predchádzajúcom školskom roku, počas druhého ročníka MyMachine Slovakia, sme spolupracovali na programe aj so spoločnosťou GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. člen skupiny MAGNA.

Spoločnosť MAGNA sa zapojila do výroby jedného z vynálezov. Pod vedením ich skúsených majstrov pracovali študenti Strednej odbornej školy priemyselnej v Košiciach na lietadlovom stroji na sadenie. Študenti mali nie len možnosť pracovať na výrobe prototypu nového vynálezu, ale si aj vyskúšať prácu v reálnom pracovnom prostredí.

Veľmi nás teší, že program MyMachine zaujal vedenie spoločnosti natoľko, že sa ho v treťom ročníku rozhodli podporiť aj finančne, ako prvý firemný partner programu.

Vďaka podpore spoločnosti MAGNA budeme v aktuálnom 3. ročníku programu vyrábať až 6 nových vynálezov a umožníme 200 deťom a mladým ľuďom zapojiť sa do programu a rozvíjať svoju tvorivosť a iné dôležité schopnosti ako tímová práca, riešenie problémov, kritické myslenie a komunikácia. 

„Program MyMachine vnímame ako nevšedný spôsob zapojenia troch úrovní vzdelávania do tvorby niečoho nového v technickej oblasti. Žiaci základných škôl tak majú možnosti navrhnúť niečo, hoc aj z oblasti ich fantázie, čo na konci spolupráce študentov stredných a vysokých škôl  v realite uvidia a vyskúšajú. Vidíme v tom skvelý prístup posúvajúci teoretické vzdelávanie k praktickému, smerovanie od konvergentného myslenia k divergentnému, čo je pri dnešnom tempe inovácií a zmien na trhu práce nevyhnutnosťou,“ Peter Štefanko, senior manager HR GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. člen skupiny MAGNA.

Ďakujeme spoločnosti MAGNA za podporu a tešíme sa na všetky spoločné MyMachine úspechy.

Študenti Strednej odbornej školy priemyselnej v Košiciach pri výrobe lietadlového stroja na sadenie v spoločnosti MAGNA. 

 

Odhalenie vynálezu – lietadlového stroja na sadenie, na MyMachine Slovakia Expo v septembri 2018. 

Seminár o vzdelávacom programe MyMachine pre študentov pedagógie

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Náš projekt Schola ludus 21 má za cieľ vypracovať koncepciu začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu. Táto koncepcia ponúkne návrhy ako efektívne vylepšiť vzdelávanie detí a mládeže na Slovensku.

Jednou z hlavných aktivít projektu je analýza bariér, ktoré bránia začleňovaniu neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu. Druhou kľúčovou aktivitou je vytvorenie neformálnej regionálnej diskusnej platformy aktérov pôsobiacich v oblasti vzdelávania na východe Slovenska.

V Novembri 2018 sa v Košiciach uskutoční 1. stretnutie platformy Schola ludus 21.

Okrem stretnutí platformy organizujeme viacero informačných seminárov na tému neformálneho vzdelávania pre kľúčových aktérov. V septemberi sme zrealizovali seminár o medzinárodne oceňovanom programe MyMachine Slovakia a jeho výsledkoch na Slovensku.

Seminár viedol spoluautor myšlienky MyMachine, Piet Grymonprez z Belgicka, za účasti 25 študentov pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorí sa pripravujú na učiteľské povolanie.

Spolu viac ako 170 návštevníkov si následne prezrelo vynálezy snov na ich slávnostnom odhalení na MyMachine Slovakia Expe 2018.

Fotografie z tohto podujatia nájdete tu:

   

      

Európsky sociálny fond podporil projekt Schola Ludus 21 celkovou sumou 273,284.03 EUR v rámci Operačného programu efektívna verejná správa. 

Požiadajte o finančnú podporu z grantového programu Magna pre región

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

„Starať sa o seba nie je sebecké, ale zodpovedné,“ je mottom tohto ročného grantového programu Magna pre región, ktorý prerozdelí až 45,000 eur na inovatívne projekty neziskových organizácií a aktívnych samospráv.

V spolupráci so spoločnosťou GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. členom skupiny MAGNA otvárame už 4. ročník grantového programu Magna pre región (predošle Getrag pre región).

Program sa zameriava na podporu projektov v košickom kraji, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú iné organizácie a komunity v regióne.

Grantový program Magna pre región je financovaný z Nadačného fondu Magna spravovaného Karpatskou nadáciou.

Hlavnými témami programu sú:

 • Bezpečnosť jednotlivca: V duchu sloganu „Nebojím sa žiť bezpečne” je možné získať podporu na projekty podporujúce zlepšovanie bezpečnosti a bezpečného správania v každodennom živote, šírenie osvety o zvyšovaní bezpečnosti v domácom prostredí a prostredí trávenia voľného času, ale aj používaní ochranných pomôcok a pod.
 • Šport a zdravotný životný štýl: Podpora dobrých nápadov, ktoré sa zameriavajú na športové alebo pohybové aktivity a celkové zdravšie trávenie voľného času. Svoju podporu sústreďujeme najmä na aktivity, do ktorých sa zapájajú deti, ale aj ich rodičia alebo starí rodičia. Cieľom je vytvoriť priestor na spoločné trávenie času a tým posilniť medzigeneračné väzby v rodine a spoločnosti.

Kritériá podpory

Program podporí dobrovoľnícke, neziskové a verejne prospešné projekty s dlhodobým a preukázateľným efektom na komunity v košickom kraji.

Navrhované projekty by mali byť udržateľné a teda nadväzovať na už existujúce aktivity a výsledky.  Žiadatelia môžu navrhnúť aj nové iniciatívy za predpokladu, že spĺňajú podmienku udržateľnosti.

Miestne problémy a témy sa najlepšie riešia v spolupráci a partnerstvách. Uprednostníme preto projekty, do ktorých sa aktívne zapoja najmenej dve partnerské organizácie z rôznych sektorov (neziskové organizácie, školy, samosprávy).

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 €.

Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 25. marca 2019 a musí skončiť najneskôr 31. októbra 2019.

Pre každý projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške minimálne 10 % z celkového rozpočtu projektu. Vyžaduje sa vlastný finančný vklad žiadateľa alebo jeho partnera do projektu.

Nefinančné vlastné vklady do projektu (dobrovoľnícka práca, využívanie prepožičaných strojov, darovaný materiál a pod.) sú vítané. Nefinančné vklady nemôžu nahradiť povinnosť finančného spolufinancovania projektu vo výške aspoň 10 % z celkového rozpočtu projektu. Výdavky spojené s odmeňovaním ľudí pracujúcich na projekte nesmú tvoriť viac ako 20% celkového rozpočtu.

Zapojenie zamestnanca spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. člen skupiny MAGNA je výhodou.

Viac informácií o výzve grantového programu Magna pre región nájdete tu. 

Svoje žiadosti posielajte elektronicky do 20. januára 2018 na www.granty.karpatskanadacia.sk

Konzultácie

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 11. januára 2019 v pracovné dni od 8:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák