Pozvánka – UPre: skutočne rómske odpovede

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Premietania filmu UPre: skutočne rómske odpovede spojené s diskusiou na tému efektívneho rozvoja rómskych komunít a zlepšovania spolužitia Rómov s majoritnou časťou našej spoločnosti sa uskutočnili v júni v rôznych mestách.

UPre: skutočne rómske odpovede je o Rómoch a rómskych komunitách, ktoré sa snažia vylepšiť svoje životy a situáciu. Film Karpatskej nadácie a Nadácie Ekopolis pod autorskou taktovkou dokumentaristu Miša Hudáka, rozpráva príbehy o tom ako sa to dá, slovami Rómov a Rómiek, ktorí sa zapojili do projektov nášho Programu rozvoja rómskych komunít na východnom a strednom Slovensku.

V panelových diskusiách po premietaní filmu sme debatovali o tom, čo je potrebné pre vytváranie udržateľných pozitívnych zmien v rómskych komunitách ako aj o postojoch Nerómov k Rómom a akým spôsobom tieto postoje môžeme meniť k lepšiemu.

Diskutovali s nami moderátori jednotlivých podujatí – sociológ Michal Vašečka, riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel a riaditeľ Nadácie Ekopolis Peter Medveď spolu s účastníkmi projektov, o ktorých film je, ako aj so zástupcami iných projektov a organizácii pracujúcich v rómskych komunitách, ako Teach for Slovakia alebo Človek v tiesni.

Viac informácií o podujatiach nájdete na našom Facebooku.

Kratšia verzia filmu:

Počuli ste už o prenosnej osobnej šmýkačke?

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Nezaradené

MyMachine je medzinárodne ocenený vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže, ktorý realizujeme na východe Slovenska od roku 2016. MyMachine podporuje medzigeneračnú spoluprácu a učí deti a mladých ľudí pracovať v tíme, efektívne komunikovať, kriticky myslieť a využívať svoju fantáziu.

Do 2. ročníka programu sa zapojilo 130 žiakov zo ZŠ Fábryho Košice, Spojenej školy Opatovská, ZŠ Važecká Prešov a ZŠ Pavlovce  a 13 univerzitných študentov Katedry výrobnej techniky a Katedry dizajnu Technickej Univerzity Košice. Spolu vytvorili 4 nové vynálezy, ktoré už čoskoro začnú vyrábať študenti stredných odborných škôl v košickom a prešovskom kraji.

Predstavujeme…

Univerzálny upratovací stroj

  

Stroj na sadenie

       

SamoChodník (pracovný názov)

          

Prenosnú osobnú šmýkačku

 

V júni budete mať aj Vy a Vaše deti možnosť zistiť viac a vyskúšať si tieto jedinečné vynálezy na MyMachine Slovakia Expo 2018 v Košiciach. Už čoskoro ohlásime detaily tohto podujatia! Tešíme sa na stretnutie.

Video z minuloročného Expa MyMachine Slovakia.

Panelová diskusia IT pre všetkých: príležitosť pre každého

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Nezaradené

Náš projekt ITrampolína pre všetkých vytvára príležitosti pre ľudí s telesným postihnutím a sociálnym znevýhodnením nájsť si prácu v IT sektore.  ITrampolína pre všetkých sa snaží odstraňovať bariéry, ktoré znemožňujú integráciu znevýhodnených kandidátov do IT pracovného prostredia.

Spolu s našimi projektovými partnermi, Vás s radosťou pozývame na panelovú diskusiu IT pre všetkých: príležitosť pre každého, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 24. mája v Košiciach.

Panelové diskusie budú pátrať po odpovediach na nasledovné otázky:

  • Sú IT zamestnávatelia pripravení ponúknuť pracovné príležitosti každému?
  • Sú záujemcovia so zdravotným znevýhodnením pripravení integrovať sa do pracovného prostredia IT?

Odpovede budeme hľadať so zástupcami zamestnávateľov, personálnej agentúry, sociálnej a pracovnej psychológie, partnerov z Nemecka, Maďarska a Slovenska, s účastníkmi projektu IT pre všetkých a veríme, že aj s Vami.

Príďte získať poznatky o prístupe začleňovania znevýhodnených skupín do pracovného prostredia organizáciou Christliche Jugrndofwerk Deutschlands v Nemecku, ako aj o programoch firiem T-Systems Slovakia, IT Services Hungary a Ness KDC. Program doplnia zástupkyne Grafton Recruitment Slovakia, VÚC KSK, a sociálna psychologička z H.R.M.C. Košice.

Absolventi projektu ITrampolína per všetkých sa podelia o svoje vlastné skúsenosti.

Program podujatia nájdete tu.

TU si registrujte svoje miesto.

 

 

Nadačný fond Getrag pre región podporí iniciatívy v košickom a prešovskom kraji

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Grantový program Getrag pre región podporí sedem projektov na východnom Slovensku, ktoré sú zamerané na bezpečnosť, mobilitu, environmentálne programy a vzdelávanie a rozvoj detí a mládeže. Tretí ročník programu, ktorý realizuje Karpatská nadácia, prerozdelil týmto projektom sumu 15 000 EUR.

Medzi podporené organizácie patrí aj košické občianske združenie Maják nádeje, ktoré zorganizuje kreatívne dielne pre ženy v núdzi, aby mohli získať nové pracovné zručnosti a návyky. Vďaka podporenému projektu, si aj ich deti budú môcť vyskúšať tvorivé aktivity a efektívne vyplniť voľný čas. Do kreatívnych dielní sa zapoja aj obyvatelia Košíc a okolia, ktorí majú záujem spoznať rodiny v núdzi, ich príbehy a potreby.

V obci Jaklovce sa vďaka projektu obce Separkovia z Jakloviec môžu deti z miestnej materskej školy tešiť na environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Deti budú pravidelne navštevovať okolité lesy a spoznávať druhy stromov. Naučia sa ich sadiť a spracovávať drevo.

Spolupráca s firmou Getrag sa pre nás pomaly stáva tradíciou a my sme veľmi radi, že aj v tomto roku môžeme spolu podporiť iniciatívy, ktoré vylepšujú život na východnom Slovensku. Tretí ročník programu Getrag pre región opäť podporil viacero skutočne inovatívnych projektov v Košiciach, ako aj v menších obciach v regióne. Aktívni občania sú pre tento región a krajinu dôležití a my ich radi v ich snahách o zlepšenie vlastnej komunity podporíme.“ konštatuje Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Ďalší rok spolupráce s Karpatskou nadáciou ma opäť presvedčil, že sú medzi nami ľudia, ktorým záleží na osudoch iných a ktorým nie je ľahostajný svet okolo nás. Som rád, že ich môžeme podporiť a trocha pomôcť v projektoch, ktoré prinášajú osoh širšej komunite. Bolo pre mňa opäť neľahké identifikovať tie najlepšie projekty, pretože každý z nich bol jedinečný a zaujímavý,” uviedol Peter Štefanko, Senior manažér ľudských zdrojov spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.

Grantový program Getrag pre región je financovaný z Nadačného fondu Getrag, ktorý spravuje Karpatská nadácia. Program podporuje projekty neziskových organizácií a obcí, ktoré ponúkajú inovatívne dlhodobo udržateľné riešenia miestnych potrieb a dokážu inšpirovať. Nadačný fond Getrag doposiaľ podporil 36 projektov v celkovou sumou 101 600 EUR.

Zoznam podporených projektov Getrag pre región v roku 2018:

  • Atletický legionársky klub – Beh pre zdravie – 2 000 EUR
  • Atletika Košice o.z. – JBL JUMP FEST KOŠICE 2018 – 1 300 EUR
  • Maják nádeje – Kreatívne dielne pre mladých z rodín v núdzi – 3 000 EUR
  • Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa – API-škola života – 3 000 EUR
  • Obec Ardovo – My Vám – Vy nám – 700 EUR
  • Obec Jaklovce – Separkovia z Jakloviec – 2 000 EUR
  • Obec Péder – Tradície v živote obce – 3 000 EUR

Spoločne pre región spája aktívnych ľudí pre dobrý cieľ

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

V utorok 13. marca bolo z grantového programu Spoločne pre región podporených ďalších šesť projektov, ktoré vylepšia životné prostredie a umožnia deťom a mládeži v košickom a prešovskom kraji plnohodnotne a bezpečne tráviť voľný čas. Symbolické šeky odovzdali prezident hutníckej spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso a riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

Vďaka grantu budú môcť BMX jazdci dobudovať zázemie pre divákov v košickom Dirtparku občianskeho združenia Enjoy the ride. Vodáci z Akademik TU Košice prečistia vodnú priehradu Ružín brigádami počas kanoistick.ch športov.ch aktivít. V obci Nižná Myšľa vybudujú novú oddychovú zónu pre obyvateľov, turistov i rekreačn.ch športovcov a v obci Podhradík využijú pasúce sa zvieratá na prirodzenú úpravu svahov pod hradom Šebeš. Deti a mládež z MČ Košice – Džungľa budú mať možnosť naučiť sa šiť vďaka voľnočasov.m kurzom občianskeho združenia Tvorivá dielňa a dobrovoľníci z TJ Partizán Rudník vylepšia rekreačnú oblasť pri sv. Anne.

Naše partnerstvo v programe Spoločne pre región trvá už veľa rokov a je prínosom pre ľudí žijúcich na východnom Slovensku. Som presvedčený, že ak sa v hociktorej obci či meste spoja miestne samosprávy, neziskové organizácie a lokálni podnikatelia pre dobrú vec, dokážu vymyslieť a ďalej rozvíjať dobré riešenia pre svoje komunity,“ povedal pri vyhlasovaní v.sledkov prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso.

V roku 2018 bolo v programe Spoločne pre región vďaka finančnej podpore U. S. Steel Košice rozdelených 13 500 eur. Administrátorom programu je už jedenásť rokov Karpatská nadácia.

„Naša spolupráca s U. S. Steel Košice je kľúčová pre budovanie lepšieho života pre ľudí v košickom a prešovskom regióne. Za 11 rokov sme spoločne podporili 101 aktívnych združení sumou viac ako 255 400 EUR. Tešíme sa na výsledky tohtoročnej grantovej schémy a sme nesmierne radi, že sme mali opäť možnosť podporiť viacero skvelých miestnych iniciatív, v ktorých sú zapojení aj zamestnanci U. S. Steel Košice,“ konštatuje Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Viac informácií o programe Spoločne pre región a podporen.ch projektoch nájdete na www.karpatskanadacia.sk alebo www.usske.sk

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák