Je v tebe viac, než si myslíš

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

Karpatská nadácia Vás pozýva na prezentačno-diskusný večer na tému:

Ako objaviť a rozvinúť potenciál človeka cez fyzicky náročné výzvy.

Stretnutie sa koná 6. apríla 2017 od 17:30 do 19:30 hod.v HalmiSpace na Hlavnej ul. 21 v Košiciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1. Ako som sa pokúsil vystúpiť na Pík Lenina (Štefan Matis, autor Karpatskej vandrovky, o jeho účasti na expedícii na 7 134 m vysoký štít v Pamíri. (prezentácia + diskusia)
2. Rozvoj mladých ľudí vďaka dobrodružným expedíciám – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (Martin Burgr, Duke of Edinburgh International Award Slovakia ((prezentácia + diskusia).

Podujatie realizujeme v rámci aktivít projektu Generation 2020.

Kancelária Karpatskej nadácie – zatvorená.

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

Pozor, pozor! Máme tu oznam pre všetkých, ktorí by nás chceli v priebehu zajtrajšieho dňa navštíviť alebo aspoň počuť. Dňa 5. apríla 2017 bude z technických príčin kancelária Karpatskej nadácie zatvorená. Konzultácie ku našej aktuálnej výzve Máme radi východ sú predĺžené do piatku 7. apríla 2017 do 16:00 hod. V prípade nutnosti nás kontaktujte na t.č. 0907 027 833.

Pre ľudí a pre región – 36 600 Eur.

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

Druhý ročník grantových programov Getrag pre ľudí a Getrag pre región prerozdelil 36 600 EUR. Podporil spolu 14 nápadov obcí a občianskych združení ako vylepšiť a skvalitniť život v regióne východného Slovenska. Program administruje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o..

Programy Getrag pre ľudí a Getrag pre región tento rok podporia tých, ktorým nie je ľahostajné v ako kvalitnom a podnetnom prostredí ľudia žijú a pracujú. Na tom záleží aj zamestnancom spoločnosti Getrag Ford Transmissions, ktorí sa zapoja do realizácie podporených projektov vrámci zamestnaneckého programu Getrag pre ľudí.

Zoznam_podporených projektov_Getrag_pre_ľudí_2017

Zoznam_podporených projektov_Getrag_pre_región_2017

Nadačný fond Getrag v dvoch doterajších ročníkoch rozdelili spolu 86 600 Eur a podporil 29 projektových zámerov neziskových organizácií, miest a obcí v prešovskom a košickom kraji.

Spoločne pre región: 10 rokov takmer 100 podporených projektov

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

Už desať rokov trvá zmysluplná spolupráca Karpatskej nadácie a najväčšieho zamestnávateľa v regióne východného Slovenska: U. S. Steel Košice, s.r.o..

Desiaty ročník grantového programu Karpatskej nadácie a hutníckej spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Spoločne pre región dnes spoznal nových členov svojej veľkej rodiny. Zástupcom šiestich organizácií z Košického a Prešovského kraja dnes odovzdali symbolické šeky prezident spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso a riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

V tomto ročníku dali príležitosť obciam Jarabina a Hažlín zmeniť a spríjemniť svoje okolie a dať mu nový komunitný účel. Detská železnica Košice vytvorí v novopostavenej staničnej budove zázemie pre malých železničiarov a ich záujmy. Voľnočasové centrum Domka Košice odovzdá dlhoročné skúsenosti s dobrovoľníctvom ďalším mladým nasledovníkom. OZ Barlička z Prešova posunie svoj veľký projekt 3-generačnej záhrady do ďalšej fázy. Kynologický klub Ľubovňan v Starej Ľubovni odstráni devastačné následky povodní, zrekonštruuje verejne dostupný areál a zabezpečí organizovanie podujatí pre všetkých, ktorí majú radi psov.

V tomto ročníku grantový program Spoločne pre región podporil 6 projektov v celkovej sume: 13 904,98 Eur.

Zoznam podporených projektov

Program Spoločne pre región je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.  Neziskové organizácie a miestne samosprávy sa môžu uchádzať o finančnú podporu na inovatívne projekty z oblasti bezpečnosti vo všetkých sférach života, využívania voľného času detí a mládeže, ochrany prírody a životného prostredia. Administrátorom grantového programu U. S. Steel Košice, s.r.o. je  Karpatská nadácia. Od svojho otvorenia program podporil 95 projektov celkovou sumou viac ako 241 904 eur.

uss

Výzva Máme radi východ otvorená!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

Karpatská nadácia otvorila 7. grantovú výzvu MÁME RADI VÝCHOD. Celkovou sumou 10 100 EUR podporí projekty zamerané na aktívne trávenie voľného času, športové vyžitie, rozvoj nekomerčnej kultúry a tvorivosti na východnom Slovensku

Mimovládne neziskové organizácie so sídlom v košickom a prešovskom kraji môžu do 12. apríla 2017. žiadať na realizáciu projektov finančnú podporu max. 2 000 EUR.

Fond Karpatskej vandrovky každoročne združuje dary účastníkov Karpatskej vandrovky, jediného darcovského pochodu na Slovensku. Tento rok do fondu prispelo rekordných 101 vandrovníkov. Všetky prostriedky sú použité na podporu dobrých nápadov a užitočných projektov na východe Slovenska.

Text výzvy : Výzva_ MAME_RADI_VYCHOD_2017

Formulár potrebný na predloženie projektu nájdete na www.granty.karpatskanadacia.sk.

Prijímame iba elektronické žiadostí o grant.

Organizácia môže podať maximálne 1 žiadosť o grant.

Konzultácie k Výzve bude poskytovať Karpatská nadácia do 7. apríla 2017 e-mailom, telefonicky,
prípadne aj osobne. Osobnú konzultáciu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.

Kontakt: Mgr. Tomáš Török, manažér grantových programov
E-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk,

Tel.: 055 / 622 1152

Karpatská vandrovka je darcovský turistický 50-kilometrový pochod pre lepšie východné Slovensko. Karpatská nadácia organizuje vandrovku každý rok od roku 2010. Doteraz sa na vandrovke zúčastnilo 335 účastníkov.Vandrovka vedie po lesných cestách po hrebeni Volovských vrchov. Účastníkov čaká fyzická výzva, tímové dobrodružstvo a úžasný zážitok prekonania samého seba v divokej prírode Karpát.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák