Pozvánka na prezentáciu knihy.

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Pozývame Vás na prezentáciu knihy „Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti“, ktorú vydal Inštitút pre verejné otázky.

61 autorov zo Slovenska a Čiech sa zamýšľa nad vývojom slovenskej a českej spoločnosti od rozdelenia československého štátu: historici, politológovia a právnici, sociológovia, ekonómovia i psychológovia, teológovia, spisovatelia, občianski aktivisti a blogeri.

Diskutovať budú: Martin Bútora, sociológ, spisovateľ, bývalý veľvyslanec SR v USA
Grigorij Mesežnikov, politológ, prezident Inštitútu pre verejné otázky
Zora Bútorová, sociologička, Inštitút pre verejné otázky

Dátum a čas: 22. októbra 2013 o 17.00 hod.
Miesto: Výmenník Obrody, ulica Obrody, Košice (v susedstve Magistrátu mesta Košice)

Prihláste svoj projekt do grantového programu Spoločne pre región.

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Dnes sme otvorili 7. ročník grantového programu Spoločne pre región 2014.

Program  Spoločne pre región podporuje projekty z komunít východného Slovenska pripravené miestnymi skupinami v širokých partnerstvách.

O grant vo výške maximálne 3300 eur môžu žiadať neziskové organizácie a samosprávy do 16. decembra 2013.

Program podporuje tieto oblasti:
Bezpečnosť
Deti a mládež
Environmentálne programy a vzdelávanie
Kultúrna identita a cezhraničná spolupráca

Program je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o.

Viac informácií poskytneme na adrese tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

Otvorili sme zamestnanecký grantový program „T“ for all, all for „T“

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Do 25.novembra 2013 môžete podávať žiadosti o grant.

Program „T“ for all, all for „T“ podporuje projekty miestnych skupín alebo organizácií z východného Slovenska s aktívnym zapojením zamestnancov T-Systems Slovakia.
Podmienkou programu je, aby boli zamestnancami spoločnosti na plný úväzok minimálne 6 mesiacov a aby sa už minimálne 12 mesiacov angažovali v práci žiadateľa – organizácie predkladajúcej projekt.

Maximálna výška grantu je 1000 eur. Celkovo bude prerozdelených 6 747,55 eur.

Uzávierka prihlášok je 25. novembra 2013.

Konzultácie k projektom poskytuje výlučne Karpatská nadácia do 18. novembra 2013 telefonicky, e-mailom alebo osobne (osobnú konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť).

Do Fondu Karpatskej vandrovky pribudlo 4500 eur.

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

V sobotu 21. septembra sa konal už štvrtý ročník Karpatskej vandrovky.

45 jednotlivcov a zástupcov firiem prešlo počas Karpatskej vandrovky 50 kilometrov po hrebeni Volovských vrchoch, a zároveň darovalo 4500 eur do Fondu Karpatskej vandrovky. Všetky peniaze budú použité na zmysluplné projekty na východnom Slovensku. Účastníci v cieli pokrstili rysa Oskara, nového maskota vandrovky.

44 vytrvalcov versus 50 km.

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Kto sa odhodlá zdolať 50 kilometrov, aby mohol darovať 100 eur na pomoc iným?

Túto sobotu sa 44 vandrujúcich vydá na Karpatskú vandrovku po hrebeni Volovských vrchov, aby zdolali 50 km trasu. Zároveň darujú 100 eur do Fondu Karpatskej vandrovky. Peniaze v spolupráci s Karpatskou nadáciou rozdelia na dobré projekty na východnom Slovensku.
V cieli trasy na Bankove v Košiciach pokrstia nového maskota vandrovky – rysa.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák