So zástupcami Medzinárodného menového fondu o rozvoji na východnom Slovensku.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Vo štvrtok 30. mája sme spoluorganizovali večeru so zástupcami Medzinárodného menového fondu a Ministerstva financií SR s témou regionálneho rozvoja na východnom Slovensku.

Karpatská nadácia v spolupráci s Americkou obchodnou komorou Košice, Ministerstvom financií SR a Medzinárodným menovým fondom – MMF organizovali pracovnú večeru so zástupcami misie MMF, firiem z východného Slovenska a ďalších dôležitých hráčov. Témou večery boli otázky regionálneho rozvoja na východnom Slovensku, nezamestnanosť v tomto regióne a možné riešenia a východiská.

Medzinárodný menový fond reprezentovali členovia James John, Hongyan Zhao, Biswait Banerjee a Marek Jakoby. Ministerstvo financíí zastupoval štátny tajomník Vazil Hudák. Za organizátorov sa na večeri zúčastnili Rastislav Puchala, riaditeľ Americkej obchodnej komory Košice a Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Účastníci projektu Využi šancu si vymieňali skúsenosti s maďarskými kolegami.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

16.- 17. mája sa uskutočnila výmena dobrých skúseností a najlepších príkladov spolupráce študentov a neziskoviek v maďarskom Egeri.

Počas akcie sa účastníci oboznámili s prácou v jednom z najväčších zamestnávateľov v regióne severovýchodného Maďarska, v ZF Lenksystem. Medzi navštívené organizácie patrilo aj Dobrovoľnícke centrum okresu Heves, či cukráreň, ktorá patrí ku strednej škole Szent Lőrincz, kde bola prezentovaná prevádzka aj príprava produktov. Počas konferencie mali naši mladí dobrovoľníci a organizácie možnosť vyjadriť svoje vlastné názory na príčiny nezamestnanosti mladých a navrhnúť možnosti na riešenie tohto problému.

Akcia bola zorganizovaná pre študentov a ich mentorov z neziskových organizácií, ktorí sú zapojení do programu dvojmesačnej dobrovoľníckej praxe študentov v neziskových organizáciách. Prax študentom poskytuje praktické pracovné skúsenosti v takej oblasti, ktorá ich zaujíma alebo ktorej by sa chceli venovať v rámci svojej budúcej kariéry. To bude pre nich prínosom, keď sa po ukončení štúdia ocitnú na trhu práce.

Výmena skúseností sa konala v rámci projektu Využi šancu!/ Lépj pályára!
Projekt je financovaný Európskou úniou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Zapojili sme sa do osláv Dňa Európy v Košiciach.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia sa v piatok 10. mája prezentovala na Dni Európy 2013 v Košiciach.

Účelom Dňa Európy je osláviť vznik myšlienky o spoločnej, tolerantnej a spolupracujúcej Európe. 9. mája 1950, len 5 rokov po skončení 2. svetovej vojny, načrtol vtedajší francúzsky minister zahraničia Robert Schuman vo svojom slávnostnom prejave základy budúcej európskej integrácie.

V Košiciach v centre mesta pri dolnej bráne prebiehal celodenný informačno – zábavný program. V informačných stánkoch sa prezentovalo niekoľko neziskových organizácií. Karpatská nadácia verejnosti predstavila svoje grantové programy a darcovský pochod Karpatská vandrovka.

Deň Európy 2013 s podtitulom Európa občanom organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

2 alebo 3 percentá pre Karpatskú nadáciu

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Podporte vašimi dvoma percentami lepšie východné Slovensko – aj malé dve percentá môžu priniesť veľké zmeny.

Karpatská nadácia využíva dve percentá na podporu dobrých nápadov a šikovných ľudí na východnom Slovensku a na realizáciu vlastných projektov zameraných na budovanie zručností organizácií tak, aby sa zlepšila kapacita riešiť lokálne potreby v ich vzájomnej spolupráci: v našich programoch sa spájajú aktívni ľudia, rôzne miestne inštitúcie, samosprávy, školy, neziskové organizácie aj miestni podnikatelia.

Tento rok môžu ľudia, ktorí pracovali ako dobrovoľníci v niektorej neziskovej organizácii, poukázať až 3 percentá z dane z dane z príjmu. Informácie, ako na to, nájdete tu.

Informácie, ktoré potrebujete na poukázanie 2 alebo 3 percent z dane z príjmu pre Karpatskú nadáciu:
Názov organizácie: Karpatská nadácia
Sídlo: Letná 27, 040 01 Košice
Právna forma: nadácia
IČO: 3199 5420

Všetky potrebné tlačivá nájdete v sekcii Percentá z dane z príjmu.

Ďakujeme!

Pozývame vás na workshop o verejných zbierkach.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia organizuje v utorok 23. apríla seminár o verejných zbierkach pre organizácie, ktoré majú záujem touto formou získavať finančné prostriedky na svoje kampane alebo aktivity.

Workshop ponúkne prehľad procesu súvisiaceho s registráciou verejnej zbierky, všeobecné pravidlá ich realizácie a prezentáciu troch konkrétnych verejných zbierok, na ktorých bude možné ilustrovať komunikačné techniky, ktoré sú základom úspechu zbierok.

Workshop sa uskutoční v utorok 23. apríla od 14.00 do 16.00 v budove CASSOFIN, a. s., kde sídli Karpatská nadácia:
CASSOFIN, a. s.
Letná 27
Košice

Program workshopu
Registrácia verejnej zbierky – súčasná legislatíva a pripravované zmeny

Prezentácia verejných zbierok z košického kraja

  • Verejná zbierka na obnovu hradu Krásna Hôrka – Karpatská nadácia
  • Verejná zbierka Otvor svoje srdce – Arcidiecézna charita Košice
  • Verejná zbierka pre Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov

Diskusia

Účasť na workshope je bezplatná.

Ako sa prihlásiť
E- mail so záujmom o registráciu na seminár zašlite, prosím, na tomas.torok@karpatskanadacia.sk do 21. apríla 2013.
Kapacita miestnosti je obmedzená na 25 ľudí, preto Vám odporúčame registrovať sa čím skôr.

Viac informácií Vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055/ 622 1152.

Seminár organizujeme v rámci programu KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák