Otváracia konferencia projektu Využi šancu!

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Včera, vo štvrtok 11. apríla, sa konala otváracia konferencia projektu Využi šancu!/ Lépj pályára! V Egri v Maďarsku.

Na konferencii sa zúčastnili všetky neziskové organizácie a študenti, ktorí sú do projektu zapojení na Slovensku aj v Maďarsku. Okrem nich boli na konferenciu pozvaní odborníci venujúci sa problematike nezamestnanosti, nezamestnanosti mládeže, kariérovému poradenstvu a iným metódam posilňovania kapacity mladých ľudí umiestniť sa na trhu práce aj v dnešnej situácii ekonomickej krízy.

Program Využi šancu študentom ponúka dvojmesačnú dobrovoľnícku prax v neziskových organizáciách, účasť na odborných podujatiach, ako bola aj táto konferencia a tým aj zároveň dôkladné oboznámenie sa s prácou a fungovaním neziskových organizácií.

Cieľom projektu Využi šancu! je prispieť k zlepšeniu šancí kvalifikovaných mladých ľudí bez pracovných skúseností na trhu práce.

Karpatská nadácia projekt realizuje s podporou Európskej únie, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a z vlastných zdrojov.

Karpatské momenty 1 / 2013

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Včera vydala Karpatská nadácia prvé vydanie elektronického newslettera – štvrťročníka Karpatské momenty za rok 2013.

V tomto roku vydávame Karpatské momenty v novej podobe, ktorá viac vyhovuje dnešným technickým možnostiam aj požiadavkám. Dúfame, že toto spracovanie newslettera sa bude našim čitateľom páčiť.

V tomto jarnom vydaní Karpatských momentov vám ponúkajú informácie o výsledku verejnej zbierky na obnovu hradu Krásna Hôrka, o vzdelávacích aktivitách v programe KROK VPRED – Programe rozvoja neziskových organizácií aj o našej kampani Malé percentá pre veľké zmeny.

Ak máte záujem o jeho pravidelné posielanie na Vašu e – mailovú adresu, zašlite prosím požiadavku na adresu info@karpatskanadacia.sk. Radi vás zaradíme do distribučného zoznamu.

Konal sa prípravný workshop projektu Využi šancu!

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

V utorok 26. marca sme zorganizovali prípravný seminár – workshop pre študentov a neziskové organizácie – účastníkov programu dobrovoľníckej stáže v projekte Využi šancu!.

Na workshope sa študenti a organizácie zoznámili a lepšie spoznali pred začiatkom spoločnej práce počas stáže a predstavili sa aj ostatným spoluúčastníkom projektu. Karpatská nadácia odprezentovala celý projekt a jeho jednotlivé aktivity, ako aj zásady internej komunikácie v organizácii.

Študenti strávia apríl a máj v neziskových organizáciách ako dobrovoľníci zapojení do realizácie programov alebo administratívnych činností. Prax študentom poskytne praktické pracovné skúsenosti v takej oblasti, ktorá ich zaujíma alebo ktorej by sa chceli venovať v rámci svojej budúcej kariéry. To bude pre nich prínosom, keď sa po ukončení štúdia ocitnú na trhu práce.

Program študentom ponúka aj dôkladné oboznámenie sa s prácou a fungovaním neziskových organizácií. Počas dvoch mesiacov budú študentov v organizácii podporovať pridelení mentori.
Okrem dobrovoľníckej práce sa študenti zúčastnia na niekoľkých neformálnych aj odborných podujatiach realizovaných v rámci tohto projektu.

Projekt Využi šancu! chce prispieť k zlepšeniu šancí kvalifikovaných mladých ľudí bez pracovných skúseností na trhu práce.

Karpatská nadácia projekt realizuje s podporou Európskej únie, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a z vlastných zdrojov.  

Blokový grant švajčiarskeho finančného mechanizmu udelil ďalšiu podporu.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

V 2. výzve na predkladanie návrhov Malých projektov je schválených spolu 12 Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 1 259 051 EUR.

Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami, Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA, zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre MVO Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
V 2. výzve na predkladanie návrhov Malých projektov je schválených spolu 12 Žiadostí o NFP v celkovej sume 1 259 051 EUR.

Súbory s výsledkami hodnotenia Žiadostí o NFP nájdete tu.V 2. výzve na predkladanie návrhov Malých projektov je schválených spolu 12 Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 1 259 051 EUR.

Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami, Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA, zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre MVO Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
V 2. výzve na predkladanie návrhov Malých projektov je schválených spolu 12 Žiadostí o NFP v celkovej sume 1 259 051 EUR.

Súbory s výsledkami hodnotenia Žiadostí o NFP nájdete tu.

V stredu sa konal Business for Community Dinner.

Written by adm on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia pozvala v stredu 9. januára lídrov východoslovenského podnikateľského sektora na neformálnu pracovnú večeru.

Naším cieľom je do aktivít zameraných na zmierňovanie chudoby a na komunitný rozvoj zapojiť všetkých, ktorí aktívne pôsobia v našom regióne. Firmy ako činitelia na trhu práce, tvorcovia zisku a potenciálni podporovatelia komunity patria medzi najdôležitejších aktérov miestneho rozvoja. Preto Karpatská nadácia považuje za nevyhnutné ich zapájať do svojich aktivít, hovoriť o možnostiach vzájomnej spolupráce a mapovať potreby komerčného aj nekomerčného sektora s cieľom spájať potreby s možnosťami pomoci.

S týmto cieľom sa konal prvý Business for Community Dinner, ktorý nadácia organizovala v Košiciach pre svojich súčasných aj potenciálnych partnerov z firemného sektora. Na večeri sa zúčastnili zástupcovia cca desiatich spoločností ako napr. VSE, a. s., NESS KDC, Telegrafia, a. s., HOWE Slovensko.

Hlavným hosťom večera bol štátny tajomník Ministerstva financií SR JUDr. Vazil Hudák, bývalý predseda Správnej rady nadácie, ktorý priblížil našim hosťom momentálnu finančnú situáciu a výzvy, no aj príležitosti, Slovenska z domácej aj zahraničnej perspektívy.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák