Výzva Máme radi východ otvorená!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia otvorila 7. grantovú výzvu MÁME RADI VÝCHOD. Celkovou sumou 10 100 EUR podporí projekty zamerané na aktívne trávenie voľného času, športové vyžitie, rozvoj nekomerčnej kultúry a tvorivosti na východnom Slovensku

Mimovládne neziskové organizácie so sídlom v košickom a prešovskom kraji môžu do 12. apríla 2017. žiadať na realizáciu projektov finančnú podporu max. 2 000 EUR.

Fond Karpatskej vandrovky každoročne združuje dary účastníkov Karpatskej vandrovky, jediného darcovského pochodu na Slovensku. Tento rok do fondu prispelo rekordných 101 vandrovníkov. Všetky prostriedky sú použité na podporu dobrých nápadov a užitočných projektov na východe Slovenska.

Text výzvy : Výzva_ MAME_RADI_VYCHOD_2017

Formulár potrebný na predloženie projektu nájdete na www.granty.karpatskanadacia.sk.

Prijímame iba elektronické žiadostí o grant.

Organizácia môže podať maximálne 1 žiadosť o grant.

Konzultácie k Výzve bude poskytovať Karpatská nadácia do 7. apríla 2017 e-mailom, telefonicky,
prípadne aj osobne. Osobnú konzultáciu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.

Kontakt: Mgr. Tomáš Török, manažér grantových programov
E-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk,

Tel.: 055 / 622 1152

Karpatská vandrovka je darcovský turistický 50-kilometrový pochod pre lepšie východné Slovensko. Karpatská nadácia organizuje vandrovku každý rok od roku 2010. Doteraz sa na vandrovke zúčastnilo 335 účastníkov.Vandrovka vedie po lesných cestách po hrebeni Volovských vrchov. Účastníkov čaká fyzická výzva, tímové dobrodružstvo a úžasný zážitok prekonania samého seba v divokej prírode Karpát.

Hľadáme Ťa!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia v Košiciach hľadá dobrovoľníka, ktorý je ochotný nám venovať svoj čas a schopnosti. Garantovať Ti vieme, že budeš odborne a osobnostne rásť, naberať mnohé cenné kontakty a skúsenosti do CV aj do života.

Je možné, že hľadáme práve Teba.

Základná požiadavka:

Ochota vyriešiť problémy pracovníkov nadácie v operačnom systéme Windows (Toto mi nefunguje, toto mi netlačí, tu mi niečo ukazuje a podobne.).

Popis a špecifikácia úloh:

 • správa (použitie) licencie v systéme VLSC (Volume Licensing Service Center)
 • inštalácia/aktualizácia OS, MS Office, Antivírus
 • konfigurácia emailových kont v MS Outlook
 • inštalácia a riešenie problém s tlačiarňami
 • aktualizácia licencii Antivírusu
 • správa zálohovania (zabudovaný nástroj vo Windowse) na serveri
 • pridávanie užívateľov na server, prideľovanie prístupových práv, správa pracovných skupín a zdieľaných priečinkov na notebookoch (zdieľaných zo servera)
 • WEB/email veci
  • vytváranie emailových kont v administratívnom prostredí websupportu
  • správa obsahu vo WordPresse – články, stránky, galérie, bannery
  • aktualizácia WordPressu, pluginov

Kontakt: Tomáš Török, tomas.torok@karpatskanadacia.sk,  Tel: 055 622 1152 alebo 0907 027 833

Záujemcovia prosím kontaktujte nás ASAP.

 

ITrampolína pre všetkých (IT4ALL)

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Trvanie projektu: október 3, 2016 – august 2, 2018

Cieľom projektu je posilniť zamestnateľnosť a inklúziu ľudí so znevýhodnením (telesné postihnutie, sociálne znevýhodnenie) a prostredníctvom inovatívneho modelu Centra pre rozvoj im pomôcť pri integrácii do pracovného trhu. Model bude vypracovaný a implementovaný v rámci verejno-súkromného partnerstva a medzinárodnej výmeny skúseností.

 Výstupy projektu: Model Centra pre individuálny rozvoj pozostávajúceho z 2 nástrojov:

 • VPAC (Vocational Potential Assessment Center) – Hodnotiace centrum
 • EDC (Elevator Development Center) – Centrum pre rozvoj

Partneri projektu:

Karpatská nadácia, (KN), Slovensko,  www.karpatskanadacia.sk
T-Systems Slovakia, Slovensko,  www.t-systems.sk
ZOM Prešov, Slovensko , www.zompresov.sk
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD), Nemecko,  www.cjd.de
IT Services Hungary, (IT SH), Maďarsko, www.it-services.hu

Čítaj viac

Print

10 projektov podporených z grantového programu TFAAFT 2016

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Štvrtý ročník grantového programu, ktorý realizuje Karpatská nadácia v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia „T“ for all, all for „T“ podporil tento rok 10 projektov z košického a prešovského regiónu sumou 24 000 EUR.

Neziskové organizácie a občianske združenia ich použijú na realizáciu svojich nápadov v oblasti zlepšenia kvality životného prostredia, trávenia voľného času, pohybových aktivít, športu a osvety. Program zároveň podporí aj dobrovoľnícku angažovanosť zamestnancov spoločnosti.

Zoznam_projektov_tfaaft_2017

O finančnú podporu sa v tomto ročníku uchádzalo 35 projektov. Celková suma, o ktorú žiadali bola 97 315 EUR.

Ďalšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Tomáš Török

Manažér grantových programov

Tel: +421 (055) 622 152

tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák