Pripomienka! Uzávierka podávania projektových žiadostí.

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Pripomíname žiadateľom, že už iba niekoľko dní zostáva na možnosť podať projektové žiadosti v rámci aktuálnych výziev grantových programov Spoločne pre región a Getrag pre región.

Možnosť elektronického podávania projektových žiadostí sa končí v pondelok 15. januára 2018 o 23:59.

Konzultácie k podávaniu projektových žiadostí sú žiadateľom k dispozícii do piatku 12. januára 2018.

V prípade záujmu kontaktujte:

Mgr. Tomáš Török,

Manažér grantových programov

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

tel.: 055/622 1152

 

Pozývame vás do kina na UPremiéru!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

UPre: skutočne rómske odpovede

Karpatská nadácia a Nadácia Ekopolis v partnerstve s kinom Úsmev vás pozývajú do novoročného kina na premiéru. Súbor krátkych filmov pod názvom UPre: skutočne rómske odpovede vypovedá o tom, ako aj malá podpora aktívnych ľudí hľadajúcich riešenia môže prispieť ku zmene, ktorú si všetci želáme.

Filmy sú výstupom Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý s podporou anonymného darcu realizuje Karpatská nadácia a Nadácia Ekopolis od roku 2015.

Bližšie informácie vám poskytne:

Mgr. Tomáš Török,

Manažér grantových programov

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

tel.: 055/622 1152

10 podporených nápadov prinesie regiónu v roku 2018 ďalšie zmeny.

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

V piatom ročníku grantového programu  Karpatskej nadácie a spoločnosti T-Systems Slovakia, s.r.o. „T“ for all, all for „T“ bude podporených 10 projektov.

Prijímateľmi podpory sú neziskové organizácie a občianske združenia na východnom Slovensku, ktoré aktívne reagujú na potreby komunít v oblasti kvality životného prostredia, trávenia voľného času, pohybových a športových aktivít. Program je zároveň aj zamestnaneckým programom a rozvíja dobrovoľnícku angažovanosť zamestnancov IT spoločnosti.

Košické sídliská ožijú farbami a aktivitami pre tvorivé komunity, Šarišský hrad zlepší podmienky pre svojich návštevníkom a vytvorí priestor pre detské kino, milovníci športu a aktívneho pohybu si budú opäť môcť zmerať sily v triatlone, deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny objavia nové možnosti spoločného trávenia voľného času a  detské ARO v Košiciach zvýši kvalitu svojho technického vybavenia.

O finančnú podporu sa v tomto ročníku uchádzalo 37 projektov.

Zoznam podporených projektov 2018:

  • RECEM n.o. Košice, Kreatívne hry pre deti / Creative games for kids
  • OZ Barlička, Prešov, Komunitné leto pre všetkých
  • Strážcovia pravých pokladov storočí, Gelnica, Infosystém hradu Šariš
  • Rodinné centrum Stonožka Košice, Košice, STOnožičiek, STOručičiek
  • Akadémia Bojového Umenia, Sabinov, 100 Ročná história v dreve
  • Nový film, Prešov, Detský svet filmu
  • Krajina nepoznaná, Košice, Spolu bez hraníc
  • 3-atlon, Košice, Košický triatlon 2018
  • Detské ARO Košice, Košice, Hrudná drenáž 21.storočia
  • Klub 3F, Košice, Urban Art Fest

Zoznam podporených projektov 2018 aj s finančnou alokáciou nájdete tu.

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou. 

 

Program Tu žijeme a pomáhame znova podporí dobré nápady.

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady a projekty mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Granty v maximálnej výške 2 500 EUR budú udelené na podporu vzdelávania, ochrany životného prostredia, podporu zdravia a realizácie zdraviu prospešných aktivít a na rozvoj dobrovoľníctva.

Program je financovaný z asignácie percent z dane spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Výzva_Tu žijeme a pomáhame_2018

Projektové žiadosti sa podávajú výhradne elektronicky na: www.granty.karpatskanadacia.sk.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 29. januára 2018.

Ďalšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Tomáš Török,

Manažér grantových programov

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

tel.: 055/622 1152

 

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák