Nominujte svojho favorita na ocenenie Roma Spirit 2018 – zostávajú dva týždne!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Poznáte ľudí s dobrým srdcom a odhodlaním tento svet urobiť o čosi lepšie miesto pre nás všetkých? Ľudí a organizácie, ktoré sa aktívne venujú zlepšovaniu situácie Rómov?

Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit 2018!

Ešte dva týžde zostávajú, počas ktorých každý, kto pošle nomináciu môže rozhodnúť o tom, kto si ocenenie jubilejného 10. ročníka Roma Spirit 2018 odnesie! Nominácie je môžné poslať poštou, e-mailom alebo vyplnením online formulára priamo na webovej stránke do 30. septembra!

 

„Nominácie Roma Spirit sú príbehy, ktoré vo večerných správach neuvidíte. Rozprávajú o samosprávach, organizáciách, ľuďoch, firmách, ktorí sa neboja budovať lepšiu komunitu, kde Rómovia a majorita pracujú ako partneri a žijú spoločne,“ reagovala členka Prípravného výboru Roma Spirit a výskumníčka Zuzana Havírová.

Laureátov ocenenia v kategórii Obec a mesto, Osobnosť, Kultúra, Spoločnosť a zamestnávateľ, Mimovládna organizácia, Médiá vyberie medzinárodná Odborná porota. Laureátov špeciálnej kategórie Čin roka vyberie Porota Čin roka. 10. ročník Roma Spirit 2018 vyvrcholí vyhlásením laureátov ocenenia na slávnostnom galavečere 25. novembra 2018. Záznam z galavečera udeľovania ocenení uvedie už tradične RTVS.

Karpatská nadácia je partnerom kategórie Mimovládna organizácia.  

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku. Projekt vytvoril tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu a verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov. Každoročne približuje širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie. Autorkou myšlienky je Ľubomíra Slušná – Franz.

Ocenenie Roma Spirit je udeľované od roku 2009. Za doterajších 9 rokov bolo nominovaných 1 077 subjektov, ocenenie si z rúk vyhlasovateľov a partnerov Roma Spirit prevzalo už 54 laureátov. Osobitné postavenie má v oceňovaní kategória Čin roka. Medzi ocenenými boli v uplynulých rokoch napríklad aj OZ Človek v tísni, Divadlo Romathan Košice, US Steel Košice, Jarmila Vaňová, Spišský Hrhov, Gypsy TV a mnohí iní.

Vyhlasovateľmi jubilejného 10. ročníka Roma Spirit 2018 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andrea Kisku.

Viac informácií: www.romaspirit.sk

Vyše 130 mladých ľudí získalo Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu aj vďaka našej podpore

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako milión mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.

Na východnom Slovensku podporujeme realizáciu programu už druhý rok. Vďaka našej finančnej podpore sa do programu na východnom Slovensku tento rok zapojilo 33 organizácií a škôl. 

V piatok, 14. septembra 2018, na slávnostnej ceremónií v Prešove si svoje ocenenie prebralo viac ako 130 absolventov programu DofE zo 17 škôl a organizácií z východného Slovenska. Svoje ocenenie si prevzali z rúk Andrewa Gartha, veľvyslanca Spojeného Kráľovstva na Slovensku, Márie Takáčovej, zlatej absolventky DofE, ktorá teraz pôsobí v Google Slovensko, Pavla Miroššaaya, výkonného riaditeľa Košice IT Valley, našej riaditeľky Laury Dittel a riaditeľa Národnej kancelárie DofE Slovensko, Mariána Zachara.

Medzi ocenenými školami sú napríklad: Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice, Gymnázium Konštantínova, Prešov, Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča, Stredná zdravotnícka škola, Humenné.

 

DIANA KOLLÁROVÁ, maturantka z Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča, Prešov, dostala vďaka DofE príležitosť dobrovoľne sa venovať detským onkologickým pacientom. Bývalá onkologická pacientka dobre vedela, aké prínosné je pre deti rozptýlenie, a tak každý týždeň vlakom dochádzala 30 km do Košíc, aby sa s malými bojovníkmi hrali rôzne hry, skúšali divadielka, spievali, kreslili či skladali puzzle. “Som šťastná, že som mojim novým kamarátom mohla prinášať úsmev na tvár a na chvíľu ich odpútať od toho, čo prežívali. Ja sama si pamätám, ako mi takéto momenty v liečbe veľmi pomáhali,” približuje Diana. Okrem toho pre deti organizovala triednu zbierku, za ktorú im následne kúpila darčeky.

DofE jej tiež pomohlo objaviť lásku k písaniu a tancu. Najväčšou výzvou bola pre ňu dobrodružná expedícia, ktorá je povinnou súčasťou programu. “DofE mi opäť potvrdilo, že skutočne nič nie je nemožné,” spomína na dva výstupy, počas ktorých napriek zdravotným komplikáciám zdolala so svojimi spolužiakmi vyše 50 km. “Vďaka tejto skúsenosti som si uvedomila, aká podstatná je tímová spolupráca, ale hlavne to, že nie som z cukru, a keď som zvládla toto, zvládnem v mojom živote už čokoľvek,” uzatvára.

TOMÁŠ MACKO, študent zo Strednej zdravotníckej školy, Humenné, sa v rámci rozvoja talentu venoval príprave a zdokonaľovaniu svojich poznatkov z podávania prvej pomoci. So svojimi spolužiakmi obsadil piate miesto v celoslovenskej súťaži. “V našom trojčlennom tíme sme boli všetci Dofáci. Som presvedčení, že aj to prispelo k tomu, že naša škola získala v tejto súťaži najlepšie miesto za posledné roky,” približuje. Tomáš vďaka DofE tiež začal aktívne behávať, po prvý krát sa zúčastnil behu Devín-Bratislava a dobrovoľne pomáhal s úpravou areálu školy, lebo ako sám vraví, “záleží mi na škole, do ktorej chodím. Prečo by som ju teda neskrášlil?”

MATÚŠ MURA, študent zo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, Košice, objavil svoju nepoznanú záľubu a skrytý talent v hraní na klavir. “Od malička som túžil naučiť sa hrať na tento nástroj. Až DofE ma však prinútilo zaprieť sa a tento sen si splniť,” približuje. V rámci programu tiež po prvýkrát dobrovoľníčil – rozdával jedlo bezdomovcom. “Vždy keď sa rozprávalo o dobrovoľníctve, predstavoval som si to ako pomoc v Afrike, niečo pre mňa na míle vzdialené. Teraz však už viem, že pomáhať sa dá aj tu a teraz,” uzatvára.

Gratulujeme všetkých oceneným absolventom a prajeme im do budúcnosti veľa úspechov a čo najlepšie zúročenie schopností, ktoré vďaka program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu získali. 

        

Výzva grantového programu „T“ for all, all for „T“ pre 2019 otvorená!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Program „T“ for all, all for „T“ podporí realizáciu malých svojpomocných projektov mimovládnych neziskových organizácií, ktorých iniciátorom sú zamestnanci T-Systems Slovakia.

Tematické zameranie projektov záleží od konkrétnych potrieb komunity – miesta, kde žijete, pracujete, vychovávate svoje deti. Môže to byť oprava detského ihriska, vybudovanie studničky, pomoc pri letnom tábore pre deti, zorganizovanie podujatia – čokoľvek, čo ľudia potrebujú a v čom Vy dokážete pomôcť.

V roku 2019 program prerozdelí 20,300 eur, s maximálnou výškou jedného grantu 3.000 eur. 

Ciele programu:

  • Vytvoriť príležitosť pre zamestnancov T-Systems Slovakia realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady pre zlepšenie života tam, kde žijú.
  • Podpora zamestnancov a ich dobrovoľníckej angažovanosti s cieľom vyzdvihnúť úzke prepojenie kariéry a pracovného života s mimopracovnou činnosťou.
  • Prispieť k rozvoju komunít na východnom Slovensku prostredníctvom vzdelania, ochrany životného prostredia a rozvoja voľnočasových aktivít.

Oprávnenými žiadateľmi sú registrované mimovládne neziskové organizácie so sídlom na východnom Slovensku, t. j. na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Aktivity podporených projektov musia byť realizované na tomto území.

Tento rok majú nováčikovia prednosť! Žiadatelia, ktorí nezískali za posledné 3 kalendáre roky od Karpatskej nadácie žiaden grant, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.

Svoj návrh projektu nám pošlite najneskôr do 21. októbra 2018 cez náš online portál: www.granty.karpatskanadacia.sk

Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 1. februára 2019 a musí skončiť najneskôr 15. októbra 2019.

Všetko o výzve sa dozviete tu. 

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk

„T“ for all, all for „T“ je zamestnanecký grantový program spoločnosti T-Systems Slovakia, financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou.

 

Registrácia na Karpatskú vandrovku predĺžená do nedele 9. septembra

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

V posledných dňoch bola stránka Karpatskej vandrovky nefunkčná.

Registráciu pre tohtoročnú vandrovku sme preto predĺžili do 23:59 v nedeľu 09. septembra 2018.

Viac informácii o Karpatskej vandrovke – jedinečnom charitatívnom pochode za lepší život na východe, a ako sa prihlásiť nájdete na www.karpatskavandrovka.sk.

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti.

Tešíme sa na spoločné vandrovanie.

Otvárame možnosti: Samuel / ITrampolína pre všetkých

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Od októbra 2016 sme spolupracovali s 31 ľuďmi s telesným postihnutím, aby sme spolu identifikovali bariéry, ktoré im znemožňujú zamestnať sa v IT oblasti a našli riešenia.

Náš projekt ITrampolína pre všetkých, ktorý realizujeme v spolupráci s projektovými partnermi T-Systems Slovakia, ZOM Prešov, IT Services Hungary a CJD v Nemecku podporuje integráciu ľudí so znevýhodnením do pracovného prostredia v IT oblasti.

Účastníci projektu prešli hodnotením a následnými školeniami pre rozvoj svojho potencionálu. Rozvíjali si mäkké zručnosti (soft skills), IT schopnosti ako aj anglický a nemecký jazyk.

Výsledkom projektu je vypracovaný model hodnotenia a rozvoja potenciálu ľudí so znevýhodnením pre začlenenie do pracovného prostredia v IT sektore. Ale najmä posilnení ľudia, ktorým sa rozšírili možnosti na plnohodnotný a úspešný život.

V priebehu týchto mesiacov sa s Vami delíme o ich príbehy.

Dnes Vám predstavujeme Samuela Andrejčíka, ktorý má na svoj vek obdivuhodné vedomosti. Kvôli postihnutiu dolných končatín je Samuel na vozíčku. Napriek tomuto hendikepu, Samuel vie, čo chce v živote dosiahnuť. Z jeho rozprávania je zrejmé, že nepremrhá ani minútu počas dňa. Svedčí o tom nielen jeho štúdium na Technickej univerzite, ale aj jeho úspechy v paralympijskom športe bocca, v rámci ktorého sú so svojou športovou partnerkou veľmi úspešní na svetových súťažiach. Samo má veľký potenciál vykonávať akúkoľvek prácu v rámci IT, keďže študuje programovanie a veľmi ho to baví. V lete absolvoval v spoločnosti T-Systems Slovakia niekoľkodňovú stáž.

Projekt ITrampolína bol pre mňa obrovským prínosom, lebo už zo strednej školy som chcel ísť na Duálne vzdelávanie, kde sa mi nepodarilo uspieť. Účasť na projekte mi priniesla nové kontakty, novú škálu predstáv, spôsobov, ako sa dajú veci robiť. Soft skills bol „brutál“. Rozšíril sa mi obzor, bola to pre mňa nová skúsenosť. 

Keď chce človek niečo dosiahnuť, cesta sa nájde. Chcem sa nominovať na ďalšiu paralympiádu, viesť svoj pár najlepšie, ako budem vedieť. Chcem na sebe makať, trénovať. Už teraz je to popri škole náročnejšie, nie ako to bolo na strednej, kde som si domáce úlohy písal tesne pred hodinou. Toho času je pomenej, ale snažím sa ho skĺbiť tak, aby som sa mohol venovať všetkým aktivitám, keďže sa chcem dovzdelávať aj v IT či jazykoch.“

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák