Bež so srdcom 2017 – Posledná možnosť získať štartovné číslo na 94. MMM!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Charitatívny program Bež so srdcom je už druhým rokom stabilnou podporou charitatívnych myšlienok v rámci Košického maratónu mieru. Tentokrát Vám prinášame poslednú možnosť, ako sa prihlásiť na maratón či polmaratón, ktorý sa pobeží 1. októbra v Košiciach a zároveň podporiť Spoločnosť detskej onkológie. Registrácia na maratón je už uzavretá. Nezme3kajte túto poslednú šancu bežať. Nezahoďte šancu spojiť svoj beh s dobrým skutkom. Využite šancu bežať so srdcom!

Posledná možnosť kúpiť-vydražiť si tri štartovné čísla môžete prostredníctvom aukčného portálu na Ľudiaľuďom.sk. Podporiť tak môžete jednu z troch skvelých organizácií. Vydražte si štartovné číslo: pomôžete, podporíte a pobežíte.

Otvárame prvý grantový program tejto sezóny!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Nadačný fond T-Systems Slovakia spravovaný Karpatskou nadáciou podporí aktívnych obyvateľov východného Slovenska s dobrými nápadmi celkovou sumou 24 000 EUR.

Karpatská nadácia otvára 5. ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“. Program podporí realizáciu malých svojpomocných projektov mimovládnych neziskových organizácií, ktorých iniciátorom sú zamestnanci T-Systems Slovakia z košického a prešovského kraja v max. výške 3000 EUR na projekt. Tematické zameranie projektov nie je stanovené a záleží od konkrétnych potrieb komunity – miesta, kde žijú, pracujú, vychovávajú svoje deti. Cieľom programu je prispieť k rozvoju východného Slovenska prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ochrany životného prostredia a rozvoja voľnočasových aktivít.

Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 1. februára 2018 a musí skončiť najneskôr 15. októbra 2018.

Termín uzávierky prijímania žiadostí:  18. október 2017.

Výzva_TFAAFT_2018

Elektronická žiadosť

Viac o Grantovom programe „T“ for all, all for „T“ čítajte tu.

 

Bližšie informácie vám poskytne:

Mgr. Tomáš Török,

Manažér grantových programov

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

tel.: 055/622 1152

 

Karpatská vandrovka 2017

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

16. septembra 2017 odštartuje Karpatská vandrovka svoj 8. ročník. Na jej štart sa postaví  opäť viac ako 100-vka milovníkov turistiky, prírody Karpát a východného Slovenska. 50 alebo 25 km trasa vandrovky so štartom v Kúpeloch Štós alebo na Chate Erika pod Kojšovskou hoľou a s cieľom v  Areáli Čičky na košickom Sídlisku KVP.

Všetko o Karpatskej vandrovke 2017 čítajte tu.

Registrácie je predĺžená do piatku 8. septembra 2017.

Registrujte sa tu. 

V prípade záujmu kontaktujte:

Barbara Kollárová

barbara.kollarova@karpatskanadacia.sk

0907 027 833

+55 622 152

 

 

Fond pre aktívne občianstvo

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Občianske hnutia a organizácie budú mať od budúceho roka možnosť uchádzať sa o finančné zdroje z Fondu pre aktívne občianstvo (Active Citizens Fund). Fond bude riadený konzorciom troch nadácií – Nadáciou Ekopolis, Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou a v priebehu štyroch rokov prerozdelí osem miliónov eur na projekty mimovládnych organizácií. Fond je súčasťou vyše 110 miliónovej finančnej pomoci, ktoré Slovensku poskytli tri krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Podpora občianskej spoločnosti je pre tzv. „EEA a Nórske granty“ dlhodobou prioritou. Výber operátora Fondu pre aktívne občianstvo uskutočnil na základe otvorenej verejnej súťaže Úrad pre finančné mechanizmy (FMO) v Bruseli, ktorý spravuje finančnú pomoc pre 15 prijímateľských krajín EÚ vrátane Slovenskej republiky.

Máme veľkú radosť, že sa podarila dobrá vec a občianska spoločnosť získa kľúčovú podporu na svoje aktivity a rozvoj. Priestor na získavanie prostriedkov pre činnosť advokačných a ľudskoprávnych organizácií je na Slovensku žiaľ stále minimálny,“ povedal Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis. „Za dôležitú považujeme aj skutočnosť, že fond bude spravovaný v spolupráci troch skúsených nadácií. Fond pre aktívne občianstvo tak bude mimoriadne dôležitou grantovou schémou, zameranou na posilnenie občianskych princípov v správe vecí verejných,“ dodal.

Cieľom nového Fondu pre aktívne občianstvo je posilnenie občianskej spoločnosti a zvýšenie spoločenského povedomia a angažovanosti zraniteľných skupín. Podpora sa bude zameriavať aj na dlhodobú udržateľnosť a budovanie kapacít občianskeho sektora tak, aby viedli k posilneniu občianskej participácie, aktívneho občianstva a ľudských práv.

Podpora bude smerovaná do piatich oblastí:
Demokracia, aktívne občianstvo, verejná správa a transparentnosť
Ľudské práva a rovnosť zaobchádzania, boj s diskrimináciou na základe rasy, etnicity, vierovyznania, veku,
pohlavnej orientácie alebo identity
Sociálna spravodlivosť a inklúzia zraniteľných skupín obyvateľstva
Rovnosť pohlaví a prevencia násilia na základe pohlavia
Životné prostredie a klimatická zmena

Slovensko je prvou z 15 krajín strednej a juhovýchodnej Európy, kde sa príprava nového kola podpory dostala do záverečnej fázy. Správcovské konzorcium fondu pod vedením Nadácie Ekopolis pozve mimovládne organizácie ešte v júli tohto roku na verejné konzultácie, ktorých cieľom bude hovoriť o cieľoch a zameraní fondu. Prvé grantové výzvy budú vyhlásené po uzavretí kontraktu s Úradom pre finančné mechanizmy v Bruseli, ktorý by mal byť podpísaný v priebehu posledného štvrťroka 2017.

V predchádzajúcom období spravovali obdobné programy pre mimovládne organizácie dvaja operátori – prvým bolo konzorcium pod vedením Nadácie Ekopolis spolu s Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia a druhým operátorom bola Nadácia otvorenej spoločnosti. Správu o výsledkoch týchto programov nájdete na stránkach www.ekopolis.sk a www.osf.sk.

Hľadáme nových členov tímu!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia obsadzuje 2 nové pracovné pozície:

1. PROGRAMOVÝ MANAŽÉR/KA

Náplň práce

 1. Manažment a administratíva zvereného programu, komunikácia a úzka spolupráca s partnermi programu a hodnotiteľmi.
 2. Realizácia grantových výziev vrátane ich vyhlasovania, technickej kontroly došlých žiadostí, triedenia uchovávania a spracovávania informácií ako aj prípravy a riadenia hodnotiaceho procesu. Príprava grantových zmlúv a kontrola ich plnenia vrátane kontroly priebežných a záverečných správ, kontroly na mieste a priebežnej komunikácie s konečnými prijímateľmi. Monitoring, evaluácia a dokumentácia podporených projektov a komunikácia výsledkov programu. Príprava hodnotiacich správ podľa požiadaviek.
 3. Technická asistencia pre žiadateľov a konečných prijímateľov najmä formou konzultácií. Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít/workshopov pre organizácie pôsobiace najmä vo vidieckych a znevýhodnených regiónoch.
 4. Zabezpečenie publicity programu najmä prostredníctvom webovej stránky, ale aj tlačových správ, blogov, článkov.

 Požiadavky:

 1. Vysokoškolské vzdelanie, angličtina na dobrej úrovni slovom i písmom a užívateľská úroveň MsOffice.
 2. Orientácia na cieľ, samostatná aj tímová práca, precíznosť a dodržiavanie termínov, flexibilita, invencia a kreativita ako aj schopnosť zvládania primeranej administratívy. Komunikačné schopnosti (ústne aj písomne) a ochota pomáhať.
 3. Dobrá orientácia v téme sociálnej inklúzie, znevýhodnených skupín a komunít.

Vítaná je orientácia v neziskovom sektore a verejnej správe a skúsenosti s projektovým manažmentom.

Ponuka:

Termín nástupu: august 2017

Ponúkaná odmena: dohodou

Miesto výkonu práce: Košice

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: júl 2017

Výhody:

 • flexibilita pri plánovaní vlastného času
 • priateľské prostredie pre prácu
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi a možnosť učiť sa nové veci
 • zmysluplná a kreatívna práca na projektoch pomáhajúcich ľuďom najmä na východnom Slovensku

Nevýhody:

 • nárazová záťaž a tempo pred uzávierkami
 • potreba učiť sa rýchlo a zvládať väčšie množstvo úloh naraz

V rámci tohto výberového konania hľadáme kandidáta/ku na novú pracovnú pozíciu na 5-ročný program. Práca je vhodná aj pre absolventa ochotného/ú sa učiť. Vybraný/á kandidát/ka bude pracovať na základe mandátnej zmluvy (živnosť). Vodičské oprávnenie a vlastné auto je výhodou.

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 6. júla 2017:

 • motivačný list v anglickom jazyku popisujúci doterajšie skúsenosti s dôrazom na popísané požiadavky (rozsah max. 2 strany)
 • Štruktúrovaný profesný životopis v slovenskom jazyku

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: katarina.novotna@karpatskanadacia.sk do 6. 7. 2017 (predmet e-mailu – „ACF – Programový manažér – výberové konanie“).

2. FINANČNÝ KONTROLÓR/KA

Náplň práce

 1. Spolupráca pri spracovaní dokumentov (výziev) týkajúcich sa finančnej oblasti programu, komunikácia a úzka spolupráca s programovým manažérom, partnermi programu a hodnotiteľmi.
 2. Realizácia grantových výziev vrátane technickej finančnej kontroly došlých žiadostí, triedenia uchovávania a spracovávania informácií. Príprava grantových zmlúv a kontrola ich plnenia vrátane kontroly priebežných a záverečných finančných správ, kontroly na mieste a priebežnej komunikácie s konečnými prijímateľmi. Vedenie evidencie o projektoch, spracovanie finančných štatistík a podkladov podľa požiadaviek.
 3. Technická asistencia pre žiadateľov a konečných prijímateľov najmä formou konzultácií. Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít/workshopov pre organizácie pôsobiace najmä vo vidieckych a znevýhodnených regiónoch.

Požiadavky:

 1. Vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, vyššia užívateľská úroveň MsOffice a expertná úroveň používania MsExcel, znalosť zákona o účtovníctve.
 2. Orientácia na cieľ, samostatná aj tímová práca, precíznosť a dodržiavanie termínov, flexibilita, invencia a kreativita ako aj schopnosť zvládania zložitých administratívnych procesov. Komunikačné schopnosti (ústne aj písomne) a ochota pomáhať.
 3. Dobrá orientácia v téme sociálnej inklúzie, znevýhodnených skupín a komunít.

Vítaná je orientácia v neziskovom sektore a verejnej správe, skúsenosti s finančným manažmentom projektov a angličtina.

Ponuka:

Termín nástupu: august 2017

Ponúkaná odmena: dohodou

Miesto výkonu práce: Košice

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: júl 2017

 Výhody:

 • flexibilita pri plánovaní vlastného času
 • priateľské prostredie pre prácu
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi a možnosť učiť sa nové veci
 • zmysluplná a kreatívna práca na projektoch pomáhajúcich ľuďom najmä na východnom Slovensku

Nevýhody:

 • nárazová záťaž a tempo pred uzávierkami
 • potreba učiť sa rýchlo a zvládať väčšie množstvo úloh naraz

V rámci tohto výberového konania hľadáme kandidáta/ku na novú pracovnú pozíciu na 5-ročný program. Práca je vhodná aj pre absolventa ochotného/ú sa učiť. Vybraný/á kandidát/ka bude pracovať na základe mandátnej zmluvy (živnosť). Vodičské oprávnenie a vlastné auto je výhodou.

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 6. júla 2017:

 • motivačný list v slovenskom jazyku popisujúci doterajšie skúsenosti s dôrazom na popísané požiadavky (rozsah max. 2 strany)
 • Štruktúrovaný profesný životopis v slovenskom jazyku

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: katarina.novotna@karpatskanadacia.sk do 6. 7. 2017 (predmet e-mailu – „ACF – Finančný kontrolór – výberové konanie“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák