Vydali sme Ročnú správu Karpatskej nadácie 2012.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Prelistujte si Ročnú správu Karpatskej nadácie za rok 2012.

Karpatská nadácia podporuje lepšie východné Slovensko už takmer 20 rokov. Sme najväčšia nezisková grantová organizácia v tomto regióne a realizátor mnohých vlastných programov. Sme profesionálna organizácia s jasne definovaným poslaním a dobrým menom v komunite.

V roku 2012 sme udelili 26 grantov a 9 štipendií v celkovej výške 90 538 EUR, realizovali sme množstvo vlastných projektov zameraných na témy rozvoja neziskového sektora a vzájomnej medzi-sektorovej spolupráce pre verejný prospech, a odštartovali sme nové aktivity v oblasti spolupráce s firemným sektorom.

Viac informácií o našich aktivitách v minulom roku vám ponúka Ročná správa 2012.

Príjemné čítanie!

V piatok sme vás privítali na Pestrom mestečku neziskových organizácií 2013.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

V piatok 7. júna 2013 sme v OC Atrium Optima otvorili Pestré mestečko neziskových organizácií 2013 s podnázvom Civic Expo.

Bol to už piaty ročník našej letnej verejnej a interaktívnej prezentácie neziskových organizácií. Tento rok malo na akcii zastúpenie nielen východné Slovensko, ale aj severovýchodné Maďarsko.

V tomto roku sme akciu organizovali v rámci projektu Využi šancu!. Na verejnej prezentácii v OC Atrium Optima sme vám predstavili najmä organizácie, ktoré sa zapojili do dvojmesačnej dobrovoľníckej praxe študentov v neziskových organizáciách.
Cieľom tejto aktivity bolo poskytnúť študentom bez pracovných skúseností príležitosť na získanie pracovných zručností, ktoré sú pre nich potrebné pre vstup na trh práce.

Pestré mestečko neziskových organizácií tento rok verejnosti predstavilo 16 mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rôznym témam a často tak napĺňajú tie potreby v spoločnosti, ktorým sa dostatočne nevenuje štát, samosprávy ani podnikateľský sektor. Podujatie prinieslo návštevníkom zaujímavé inšpirácie na zapojenie mladých dobrovoľníkov – študentov do verejne prospešných aktivít, nápady na aktívne trávenie voľného času, tvorivé dielne a aktivity pre deti aj dospelých.

Stánok Karpatskej nadácie prezentoval Karpatskú vandrovku, náš každoročný turistický darcovský pochod. Vandrovka sa bude konať 21. septembra a vítaní sú všetci dobrodruhovia so zmyslom pre podporu dobrej veci.

PMNO 2013 – Civic Expo a projekt Využi šancu! je financovaný Európskou úniou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Konala sa medzinárodná konferencia projektu Využi šancu!

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Konferencia VYUŽI ŠANCU! – Zlepšovanie pripravenosti mladých ľudí pre trh práce sa konala 6. – 7. júna 2013 v Hoteli Centrum – Dome techniky v Košiciach.

V rámci medzinárodného projektu Využi šancu! sme v partnerstve s Kárpátok Alapítvány Magyarország realizovali konferenciu, ktorá sa venovala prezentácii aktivít a výstupov projektu, nezamestnanosti mladých ľudí a ich pripravenosti pre trh práce z aspektov:
• Sociologický kontext nezamestnanosti mládeže, jej dopady na mládež a celú spoločnosť.
• Fakty o nezamestnanosti mladých ľudí: súčasná situácia a trendy jej ďalšieho vývoja.
• Absolventi vysokých škôl v dnešnom firemnom prostredí.
• súčasný vzdelávací systém vysokého školstva a potreby súčasného trhu práce.

Na konferencii vystúpilo množstvo expertov z akademického aj firemného prostredia, ktorí prítomným priblížili stav a nastávajúce trendy v nezamestnanosti mladých ľudí a prezentovali funkčné príklady čiastkových riešení súčasnej nepriaznivej situácie. Zároveň boli prezentované aj dobré príklady zo zapojenia neziskových organizácií do získavania praktických zručností pre budúcu kariéru mladých ľudí.

Konferencia bola financovaná v rámci projektu Využi šancu! zo zdrojov Európskej únie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

So zástupcami Medzinárodného menového fondu o rozvoji na východnom Slovensku.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Vo štvrtok 30. mája sme spoluorganizovali večeru so zástupcami Medzinárodného menového fondu a Ministerstva financií SR s témou regionálneho rozvoja na východnom Slovensku.

Karpatská nadácia v spolupráci s Americkou obchodnou komorou Košice, Ministerstvom financií SR a Medzinárodným menovým fondom – MMF organizovali pracovnú večeru so zástupcami misie MMF, firiem z východného Slovenska a ďalších dôležitých hráčov. Témou večery boli otázky regionálneho rozvoja na východnom Slovensku, nezamestnanosť v tomto regióne a možné riešenia a východiská.

Medzinárodný menový fond reprezentovali členovia James John, Hongyan Zhao, Biswait Banerjee a Marek Jakoby. Ministerstvo financíí zastupoval štátny tajomník Vazil Hudák. Za organizátorov sa na večeri zúčastnili Rastislav Puchala, riaditeľ Americkej obchodnej komory Košice a Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Účastníci projektu Využi šancu si vymieňali skúsenosti s maďarskými kolegami.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

16.- 17. mája sa uskutočnila výmena dobrých skúseností a najlepších príkladov spolupráce študentov a neziskoviek v maďarskom Egeri.

Počas akcie sa účastníci oboznámili s prácou v jednom z najväčších zamestnávateľov v regióne severovýchodného Maďarska, v ZF Lenksystem. Medzi navštívené organizácie patrilo aj Dobrovoľnícke centrum okresu Heves, či cukráreň, ktorá patrí ku strednej škole Szent Lőrincz, kde bola prezentovaná prevádzka aj príprava produktov. Počas konferencie mali naši mladí dobrovoľníci a organizácie možnosť vyjadriť svoje vlastné názory na príčiny nezamestnanosti mladých a navrhnúť možnosti na riešenie tohto problému.

Akcia bola zorganizovaná pre študentov a ich mentorov z neziskových organizácií, ktorí sú zapojení do programu dvojmesačnej dobrovoľníckej praxe študentov v neziskových organizáciách. Prax študentom poskytuje praktické pracovné skúsenosti v takej oblasti, ktorá ich zaujíma alebo ktorej by sa chceli venovať v rámci svojej budúcej kariéry. To bude pre nich prínosom, keď sa po ukončení štúdia ocitnú na trhu práce.

Výmena skúseností sa konala v rámci projektu Využi šancu!/ Lépj pályára!
Projekt je financovaný Európskou úniou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák