Pozývame vás na školenie fundraisingu

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia organizuje vo štvrtok 27. marca 2014 školenie pre malé neziskové organizácie a dobrovoľnícke združenia v oblasti získavania finančných prostriedkov.

Získavanie finančných zdrojov na miestnej úrovni – fundraising je pre neziskové organizácie často priam adrenalínový šport. Fundraising je rovnako dôležitý ako programové aktivity. Pokiaľ sa ním organizácia nezaoberá premyslene, vystavuje sa vnútornému napätiu a neistote z budúcnosti.

Školenie je určené pre 15 zástupcov malých neziskových organizácií a dobrovoľníckych združení, ktoré cítia potrebu oboznámiť sa so základmi fundraisingu na miestnej úrovni. Tréning ponúkne prezentáciu základov získavania zdrojov, motivácie a metódy, ako aj praktický nácvik komunikačných zručností, ktoré sú s fundraisingom neoddeliteľne späté.

Za jednu organizáciu sa môžu na tréningu zúčastniť max. dvaja zástupcovia. Účastnícky poplatok je 12 EUR na osobu.

Ako sa prihlásiť:

Kompletne vyplnenú prihlášku zašlite na info@karpatskanadacia.sk.
Prihlášky prijímame do 21. marca 2014.

Fundraisingový tréning_program

Fundraisingový tréning_prihláška

Viac informácií Vám poskytneme na monika.benikovska@karpatskanadacia.sk.
Školenie sa realizuje v rámci programu KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií. Partnerom programu je spoločnosť RWE IT Slovakia, s.r.o. Realizáciu vybraných aktivít programu podporuje aj CASSOFIN, a. s.

Poznáme výsledky programu TU ŽIJEME A POMÁHAME

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Grantová komisia vybrala 10 projektov, ktoré podporila celkovou sumou 8000 EUR.

Zamestnanecký program TU ŽIJEME A POMÁHAME realizuje Karpatská nadácia a aktívne sa v ňom angažujú zamestnanci prešovskej firmy LEAR Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Zoznam podporených projektov (v abecednom poradí):

Cirkus 49, Prešov, projekt: Filmový klub Kino Pocity – 785 EUR
Dorka, n.o., Košice, projekt: Môj kamarát Dorkáč – 351 EUR
Elit Dance, Prešov, projekt: Elit Dance – jeden tím – 500 EUR
OZ Barlička, Prešov, projekt: Margarétafest 2014 – medzinárodný festival zdravotne znevýhodnenej mládeže – 1 000 EUR
OZ Emerka, Prešov, projekt: „Ohýbaj ma mamko, pokým som ja Janko…“ Výchova k poriadku a ochrane životného prostredia od malička – 995 EUR
OZ Sapio, Miklušovce, projekt: Deň tradícií – 843 EUR
OZ Vánok, Prešov, projekt: Snoezelen-terapeutické multisenzorické prostredie – 1 000 EUR
OZ Živá Zem, Prešov, projekt: Zelená pre zdravie – 626 EUR
SHŠ COHORS, Prešov, projekt: Stretnutie s históriou – 1 000 EUR
Združenie Kamenná veža, Lipany, projekt: Medzinárodný dobrovoľnícky tábor na NKP hrade kamenica 2014 – obnova údržba náučného chodníka – 900 EUR

Ponuka vzdelávania pre budúcich konzultantov

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Chcete sa stať profesionálnym konzultantom pre neziskové organizácie?

Prihláste sa na sériu tréningov vedených skúsenými odborníkmi!

15 konzultantov z neziskového sektora dostane príležitosť absolvovať dlhodobú tréningovú a koučovaciu sériu v rozsahu cca 200 hodín v období apríl 2014 – apríl 2015.

Tematické zameranie tréningov a seminárov: projektový cyklus, komunikačné a fundraisingové stratégie, konzultačný proces a rola konzultanta, práca s dobrovoľníkmi, riešenie konfliktov, vyjednávanie…

Pre viac informácií kliknite na leták alebo kontaktujte Máriu Biľovú na maria.bilova@karpatskanadacia.sk.

Vyplňte prihlášku a spolu so životopisom pošlite na adresu tana@pdcs.sk.

Termín prijímania prihlášok: 20.3.2014.

Príprava konzultantov sa uskutoční v rámci projektu PDCS a Karpatskej nadácie s názvom Aktívni občania všade.

Program „T“ for all, all for „T“ podporil 9 projektov

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Nadačný fond T – Systems Slovakia spravovaný Karpatskou nadáciou rozdelil 7431,23 Eur na projekty, v ktorých sú aktívne zapojení aj zamestnanci spoločnosti.

Karpatská nadácia v spolupráci so spoločnosťou T – Systems Slovakia, s. r. o. vyhlásila výsledky grantového programu „T“ for all, all for „T“. Program podporil celkovou sumou 7431,23 Eur deväť projektov.

Členovia hodnotiacej komisie medzi inými podporili aj praktizovanie Montessori pedagogiky v Dome kreativity Haliganda, nový GPS systém pre Záchrannú službu Východ z Gelnice, prístroj na dýchanie pre novorodencov, charitatívnu burzu Priateľov Zeme.

Cieľom  programu „T“ for all, all for „T“ je vytvoriť príležitosť pre zamestnancov T-Systems Slovakia realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady pre zlepšenie života tam, kde žijú.

Projekty podporené v programe „T“ for all, all for „T“ v roku 2014.

PREDĹŽENÁ UZÁVIERKA: Tu žijeme a pomáhame

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti LEAR Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Program podporuje projekty neziskových organizácií z východného Slovenska, ktoré navrhli alebo v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.

V rámci programu bude prerozdelených 8 000 EUR.

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 1 000 EUR.

Cieľom Programu je:
· Podporiť aktivity pre lepší život ľudí na východnom Slovensku.
· Motivovať ľudí k dobrovoľníctvu.
· Vytvoriť príležitosť pre zamestnancov LEAR realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady.

Oprávnenými žiadateľmi sú neziskové organizácie, ktoré sídlia a vyvíjajú svoje aktivity na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Termín prijímania žiadostí: 3. februára 2014.

Konzultácie poskytuje Karpatská nadácia do 27. januára 2014.

Informácie Vám radi poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák