Fond Karpatskej vandrovky podporil 5 projektov

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

 Karpatská nadácia udelila ďalšie granty z Fondu Karpatskej vandrovky.

Zoznam podporených projektov v rámci výzvy Máme radi východ 2014.

Fond Karpatskej vandrovky združuje dary účastníkov darcovského vytrvalostného pochodu Karpatská vandrovka. Na rozhodovaní o podpore pre projekty uchádzajúce sa o podporu z Fondu sa podieľajú aj samotní účastníci a darcovia Karpatskej vandrovky.
Poslaním Fondu Karpatskej vandrovky ako fondu darcovskej športovo – poznávacej aktivity je podpora zdravšieho života a životného štýlu, ekoturistiky, pohybu a vzdelávania v prírode.

Fond podporuje kreatívne, praktické  a finančne nenáročné prístupy k riešeniu zhoršujúceho sa životného štýlu dnešnej spoločnosti, ktoré sú efektívne a prístupné širokej verejnosti a realizované na východnom Slovensku.

Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov zameraný na získavanie finančných prostriedkov na podporu užitočných projektov, ktoré zlepšia život na východnom Slovensku. Vandrovka je dlhá 50 kilometrov a vedie  po lesných cestách po hrebeni Volovských vrchov v zachovanej prírode čarovných Karpát. Všetko o Karpatskej vandrovke nájdete aj na www.karpatskavandrovka.sk

Fotosúťaž Naše Karpaty

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia Poľsko vyhlásila fotografickú súťaž Naše Karpaty.

Poľský National Geographic je partnerom medzinárodnej fotografickej súťaže s názvom Naše Karpaty, ktorú organizuje Karpatská nadácia – Poľsko. Fotografie predstavujúce hodnoty Karpatského regiónu môžete zasielať do 31. mája 2014. Víťazi získajú atraktívnu sumu peňazí a víťazné fotografie budú vystavené vo vybraných poľských mestách a v zahraničí.
Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Pozývame vás na školenie fundraisingu

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia organizuje vo štvrtok 27. marca 2014 školenie pre malé neziskové organizácie a dobrovoľnícke združenia v oblasti získavania finančných prostriedkov.

Získavanie finančných zdrojov na miestnej úrovni – fundraising je pre neziskové organizácie často priam adrenalínový šport. Fundraising je rovnako dôležitý ako programové aktivity. Pokiaľ sa ním organizácia nezaoberá premyslene, vystavuje sa vnútornému napätiu a neistote z budúcnosti.

Školenie je určené pre 15 zástupcov malých neziskových organizácií a dobrovoľníckych združení, ktoré cítia potrebu oboznámiť sa so základmi fundraisingu na miestnej úrovni. Tréning ponúkne prezentáciu základov získavania zdrojov, motivácie a metódy, ako aj praktický nácvik komunikačných zručností, ktoré sú s fundraisingom neoddeliteľne späté.

Za jednu organizáciu sa môžu na tréningu zúčastniť max. dvaja zástupcovia. Účastnícky poplatok je 12 EUR na osobu.

Ako sa prihlásiť:

Kompletne vyplnenú prihlášku zašlite na info@karpatskanadacia.sk.
Prihlášky prijímame do 21. marca 2014.

Fundraisingový tréning_program

Fundraisingový tréning_prihláška

Viac informácií Vám poskytneme na monika.benikovska@karpatskanadacia.sk.
Školenie sa realizuje v rámci programu KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií. Partnerom programu je spoločnosť RWE IT Slovakia, s.r.o. Realizáciu vybraných aktivít programu podporuje aj CASSOFIN, a. s.

Poznáme výsledky programu TU ŽIJEME A POMÁHAME

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Grantová komisia vybrala 10 projektov, ktoré podporila celkovou sumou 8000 EUR.

Zamestnanecký program TU ŽIJEME A POMÁHAME realizuje Karpatská nadácia a aktívne sa v ňom angažujú zamestnanci prešovskej firmy LEAR Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Zoznam podporených projektov (v abecednom poradí):

Cirkus 49, Prešov, projekt: Filmový klub Kino Pocity – 785 EUR
Dorka, n.o., Košice, projekt: Môj kamarát Dorkáč – 351 EUR
Elit Dance, Prešov, projekt: Elit Dance – jeden tím – 500 EUR
OZ Barlička, Prešov, projekt: Margarétafest 2014 – medzinárodný festival zdravotne znevýhodnenej mládeže – 1 000 EUR
OZ Emerka, Prešov, projekt: „Ohýbaj ma mamko, pokým som ja Janko…“ Výchova k poriadku a ochrane životného prostredia od malička – 995 EUR
OZ Sapio, Miklušovce, projekt: Deň tradícií – 843 EUR
OZ Vánok, Prešov, projekt: Snoezelen-terapeutické multisenzorické prostredie – 1 000 EUR
OZ Živá Zem, Prešov, projekt: Zelená pre zdravie – 626 EUR
SHŠ COHORS, Prešov, projekt: Stretnutie s históriou – 1 000 EUR
Združenie Kamenná veža, Lipany, projekt: Medzinárodný dobrovoľnícky tábor na NKP hrade kamenica 2014 – obnova údržba náučného chodníka – 900 EUR

Ponuka vzdelávania pre budúcich konzultantov

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Chcete sa stať profesionálnym konzultantom pre neziskové organizácie?

Prihláste sa na sériu tréningov vedených skúsenými odborníkmi!

15 konzultantov z neziskového sektora dostane príležitosť absolvovať dlhodobú tréningovú a koučovaciu sériu v rozsahu cca 200 hodín v období apríl 2014 – apríl 2015.

Tematické zameranie tréningov a seminárov: projektový cyklus, komunikačné a fundraisingové stratégie, konzultačný proces a rola konzultanta, práca s dobrovoľníkmi, riešenie konfliktov, vyjednávanie…

Pre viac informácií kliknite na leták alebo kontaktujte Máriu Biľovú na maria.bilova@karpatskanadacia.sk.

Vyplňte prihlášku a spolu so životopisom pošlite na adresu tana@pdcs.sk.

Termín prijímania prihlášok: 20.3.2014.

Príprava konzultantov sa uskutoční v rámci projektu PDCS a Karpatskej nadácie s názvom Aktívni občania všade.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák