Vianočné stretnutie neziskových organizácií pri čaši vína

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

V decembri 2013 sme zorganizovali vianočné stretnutie neziskových organizácií.

Tento rok bolo výnimočne spojené s prezentáciou práce a výrobkov neziskoviek a s možnosťou charitatívneho predaja. Okrem nových kontaktov sme si zo stretnutia odniesli aj úžasné vianočné dekorácie, ktoré vyrobili deti z autistických centier, domáce džemy a čatní od členov OZ Kras, knihy o detskej železničke, či ručne vyrábané mydlá a čaje z dielne združenia SOSNA.

Potešili nás aj slová riaditeľky autistického centra RUBIKON pani Uchnárovej: „Karpatská nadácia každoročne organizuje akcie, ktoré nám osobne v AC Rubikon otvárajú vianočný čas a dodávajú nám tú správnu sviatočnú atmosféru. Tohtoročné stretnutie bolo povýšené zas o ďalšiu úroveň a obohatilo nás nielen o pravé emócie, ale aj o ďalšie priateľstvá, za čo Vám všetkým členom z rodiny Karpatskej nadácie patrí veľká vďaka.“

Ďakujeme za povzbudivé slová! A ďakujeme SPOTs za možnosť zorganizovať stretnutie vo výmenníku Obrody. Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci programu KROK VPRED. Partnerom programu je spoločnosť RWE IT Slovakia, s.r.o.

Fond Karpatskej vandrovky znovu ponúka podporu.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia otvorila 12. decembra 2012 štvrtú grantovú výzvu Fondu Karpatskej vandrovky s názvom Máme radi východ.

Cieľom tejto výzvy je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré v našom regióne prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času, a k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti.

O grant v maximálnej výške 1 000 EUR na jeden projekt môžu do 14. februára 2014 žiadať mimovládne neziskové organizácie, ktoré sídlia a pôsobia v košickom a prešovskom kraji.

Vo výzve nadácia rozdelí 4 500 EUR. Túto sumu darovali do Fondu Karpatskej vandrovky účastníci štvrtého ročníka darcovského pochodu Karpatská vandrovka.

Viac informácií o programe nájdete v sekcii Fond Karpatskej vandrovky alebo Vám ich radi poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

Výzva Máme radi východ

Za svoju dobrovoľnícku prácu získajú pomoc.

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia dnes uverejnila výsledky štvrtého ročníka Programu štipendií T-Systems Slovakia.

Finančnú podporu z Programu štipendií T – Systems Slovakia vo výške 1400 EUR získa osem vysokoškolákov z východného Slovenska. Väčšina z nich pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a napriek tomu sa vo voľnom čase venuje dobrovoľníckej činnosti. Pri hodnotení boli zohľadnené študijné výsledky, sociálne znevýhodnenie a  dobrovoľnícke aktivity študentov.

Podporení študenti:
· Dávid Baňas – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky (motivačné štipendium)
· Dominik Jakub – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
· Renáta Kmecziková – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy
· František Nehila – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
· Ján Pikna – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky (motivačné štipendium)
· Andrea Poláková – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
· Michael Široký – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta
· Judita Volčková – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy

Pozvánka na prezentáciu knihy.

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Pozývame Vás na prezentáciu knihy „Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti“, ktorú vydal Inštitút pre verejné otázky.

61 autorov zo Slovenska a Čiech sa zamýšľa nad vývojom slovenskej a českej spoločnosti od rozdelenia československého štátu: historici, politológovia a právnici, sociológovia, ekonómovia i psychológovia, teológovia, spisovatelia, občianski aktivisti a blogeri.

Diskutovať budú: Martin Bútora, sociológ, spisovateľ, bývalý veľvyslanec SR v USA
Grigorij Mesežnikov, politológ, prezident Inštitútu pre verejné otázky
Zora Bútorová, sociologička, Inštitút pre verejné otázky

Dátum a čas: 22. októbra 2013 o 17.00 hod.
Miesto: Výmenník Obrody, ulica Obrody, Košice (v susedstve Magistrátu mesta Košice)

Prihláste svoj projekt do grantového programu Spoločne pre región.

Written by Maria Bilova on . Posted in Nezaradené

Dnes sme otvorili 7. ročník grantového programu Spoločne pre región 2014.

Program  Spoločne pre región podporuje projekty z komunít východného Slovenska pripravené miestnymi skupinami v širokých partnerstvách.

O grant vo výške maximálne 3300 eur môžu žiadať neziskové organizácie a samosprávy do 16. decembra 2013.

Program podporuje tieto oblasti:
Bezpečnosť
Deti a mládež
Environmentálne programy a vzdelávanie
Kultúrna identita a cezhraničná spolupráca

Program je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o.

Viac informácií poskytneme na adrese tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák