Pozývame vás na workshop o verejných zbierkach.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia organizuje v utorok 23. apríla seminár o verejných zbierkach pre organizácie, ktoré majú záujem touto formou získavať finančné prostriedky na svoje kampane alebo aktivity.

Workshop ponúkne prehľad procesu súvisiaceho s registráciou verejnej zbierky, všeobecné pravidlá ich realizácie a prezentáciu troch konkrétnych verejných zbierok, na ktorých bude možné ilustrovať komunikačné techniky, ktoré sú základom úspechu zbierok.

Workshop sa uskutoční v utorok 23. apríla od 14.00 do 16.00 v budove CASSOFIN, a. s., kde sídli Karpatská nadácia:
CASSOFIN, a. s.
Letná 27
Košice

Program workshopu
Registrácia verejnej zbierky – súčasná legislatíva a pripravované zmeny

Prezentácia verejných zbierok z košického kraja

  • Verejná zbierka na obnovu hradu Krásna Hôrka – Karpatská nadácia
  • Verejná zbierka Otvor svoje srdce – Arcidiecézna charita Košice
  • Verejná zbierka pre Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov

Diskusia

Účasť na workshope je bezplatná.

Ako sa prihlásiť
E- mail so záujmom o registráciu na seminár zašlite, prosím, na tomas.torok@karpatskanadacia.sk do 21. apríla 2013.
Kapacita miestnosti je obmedzená na 25 ľudí, preto Vám odporúčame registrovať sa čím skôr.

Viac informácií Vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055/ 622 1152.

Seminár organizujeme v rámci programu KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií.

Otváracia konferencia projektu Využi šancu!

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Včera, vo štvrtok 11. apríla, sa konala otváracia konferencia projektu Využi šancu!/ Lépj pályára! V Egri v Maďarsku.

Na konferencii sa zúčastnili všetky neziskové organizácie a študenti, ktorí sú do projektu zapojení na Slovensku aj v Maďarsku. Okrem nich boli na konferenciu pozvaní odborníci venujúci sa problematike nezamestnanosti, nezamestnanosti mládeže, kariérovému poradenstvu a iným metódam posilňovania kapacity mladých ľudí umiestniť sa na trhu práce aj v dnešnej situácii ekonomickej krízy.

Program Využi šancu študentom ponúka dvojmesačnú dobrovoľnícku prax v neziskových organizáciách, účasť na odborných podujatiach, ako bola aj táto konferencia a tým aj zároveň dôkladné oboznámenie sa s prácou a fungovaním neziskových organizácií.

Cieľom projektu Využi šancu! je prispieť k zlepšeniu šancí kvalifikovaných mladých ľudí bez pracovných skúseností na trhu práce.

Karpatská nadácia projekt realizuje s podporou Európskej únie, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a z vlastných zdrojov.

Karpatské momenty 1 / 2013

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Včera vydala Karpatská nadácia prvé vydanie elektronického newslettera – štvrťročníka Karpatské momenty za rok 2013.

V tomto roku vydávame Karpatské momenty v novej podobe, ktorá viac vyhovuje dnešným technickým možnostiam aj požiadavkám. Dúfame, že toto spracovanie newslettera sa bude našim čitateľom páčiť.

V tomto jarnom vydaní Karpatských momentov vám ponúkajú informácie o výsledku verejnej zbierky na obnovu hradu Krásna Hôrka, o vzdelávacích aktivitách v programe KROK VPRED – Programe rozvoja neziskových organizácií aj o našej kampani Malé percentá pre veľké zmeny.

Ak máte záujem o jeho pravidelné posielanie na Vašu e – mailovú adresu, zašlite prosím požiadavku na adresu info@karpatskanadacia.sk. Radi vás zaradíme do distribučného zoznamu.

Konal sa prípravný workshop projektu Využi šancu!

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

V utorok 26. marca sme zorganizovali prípravný seminár – workshop pre študentov a neziskové organizácie – účastníkov programu dobrovoľníckej stáže v projekte Využi šancu!.

Na workshope sa študenti a organizácie zoznámili a lepšie spoznali pred začiatkom spoločnej práce počas stáže a predstavili sa aj ostatným spoluúčastníkom projektu. Karpatská nadácia odprezentovala celý projekt a jeho jednotlivé aktivity, ako aj zásady internej komunikácie v organizácii.

Študenti strávia apríl a máj v neziskových organizáciách ako dobrovoľníci zapojení do realizácie programov alebo administratívnych činností. Prax študentom poskytne praktické pracovné skúsenosti v takej oblasti, ktorá ich zaujíma alebo ktorej by sa chceli venovať v rámci svojej budúcej kariéry. To bude pre nich prínosom, keď sa po ukončení štúdia ocitnú na trhu práce.

Program študentom ponúka aj dôkladné oboznámenie sa s prácou a fungovaním neziskových organizácií. Počas dvoch mesiacov budú študentov v organizácii podporovať pridelení mentori.
Okrem dobrovoľníckej práce sa študenti zúčastnia na niekoľkých neformálnych aj odborných podujatiach realizovaných v rámci tohto projektu.

Projekt Využi šancu! chce prispieť k zlepšeniu šancí kvalifikovaných mladých ľudí bez pracovných skúseností na trhu práce.

Karpatská nadácia projekt realizuje s podporou Európskej únie, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a z vlastných zdrojov.  

Blokový grant švajčiarskeho finančného mechanizmu udelil ďalšiu podporu.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

V 2. výzve na predkladanie návrhov Malých projektov je schválených spolu 12 Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 1 259 051 EUR.

Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami, Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA, zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre MVO Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
V 2. výzve na predkladanie návrhov Malých projektov je schválených spolu 12 Žiadostí o NFP v celkovej sume 1 259 051 EUR.

Súbory s výsledkami hodnotenia Žiadostí o NFP nájdete tu.V 2. výzve na predkladanie návrhov Malých projektov je schválených spolu 12 Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 1 259 051 EUR.

Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami, Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA, zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre MVO Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
V 2. výzve na predkladanie návrhov Malých projektov je schválených spolu 12 Žiadostí o NFP v celkovej sume 1 259 051 EUR.

Súbory s výsledkami hodnotenia Žiadostí o NFP nájdete tu.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák