POZOR! Blíži sa uzávierka programu Spoločne pre región.

Written by adm on . Posted in Nezaradené

Do 18. januára môžete podávať žiadosti o grant v programe Spoločne pre región.

Program podporuje svojpomocné a inovatívne riešenia miestnych potrieb, spoluprácu a partnerstvá medzi rôznymi organizáciami v tematických oblastiach bezpečnosti, voľnočasových aktivít detí a mládeže, environmentálnych programov, vzdelávania a športu, zachovania kultúrnej identity a podpory cezhraničnej spolupráce.
Obzvlášť vítané sú projekty, do ktorých sú aktívne zapojení zamestnanci USSK alebo USSK dcérskych spoločností.

V programe nadácia rozdelí 27 000 EUR. O grant v maximálnej výške 3 300 EUR sa do 18. januára 2013 môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z východného Slovenska.

Konzultácie poskytujeme len do 14. januára 2013. Osobnú konzultáciu je nevyhnutné si dohovoriť vopred.
Po tomto termíne nebude možné konzultovať žiadne otázky ohľadom podania žiadosti o grant. Ďakujeme za pochopenie.

Všetky informácie o programe nájdete v sekcii Spoločne pre región. Informácie Vám radi poskytneme aj na info@karpatskanadacia.sk.

Karpatské momenty 4/2012

Written by adm on . Posted in Nezaradené

Dnes sme vydali štvrté vydanie elektronického newslettera – štvrťročníka Karpatské momenty za rok 2012.

V tomto vydaní Karpatských momentov sa dozviete o tom, na čom Karpatská nadácia pracovala v posledných troch mesiacoch uplynulého roka. Prečítajte si o darčekovej poukážke Karpatskej vandrovky, o tom, čo je nové v našich grantových programoch, na poli vlastných projektov a aktivít a čo pripravujeme na zimné a skoré jarné obdobie 2013.

Ak máte záujem o jeho pravidelné posielanie na Vašu e – mailovú adresu, zašlite prosím požiadavku na adresu info@karpatskanadacia.sk. Radi vás zaradíme do distribučného zoznamu.

Pozývame vás na tréning, ako efektívne pracovať s mladými dobrovoľníkmi.

Written by adm on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia organizuje 22. januára 2013 tréningové stretnutie Dobrovoľník ako sprievodca dospievajúcemu životom a krízovými situáciami.

Jednodňové školenie – tréningové a konzultačné stretnutie je určené pre neziskové a iné organizácie pracujúce s mladými ľuďmi a s mladými dobrovoľníkmi, ktoré majú záujem rozvíjať svoje zručnosti dobrovoľníckej práce s deťmi a s mladými ľuďmi.

Cieľom tréningu je poskytnúť poradenstvo a základné teoretické vstupy pre organizácie, ktoré pracujú s mladými dobrovoľníkmi a/ alebo pracujú s deťmi a mladými ľuďmi ako s cieľovou skupinou, a vytvoriť priestor na výmenu skúseností v tejto oblasti – ako sa pracuje s mladými, ako sa vyhnúť konfliktným situáciám, ako plniť ich očakávania a pod. v tejto dobe, ktorá si žiada iné prístupy, ako sa preferovali a uplatňovali doteraz.

Tréning bude viesť Mgr. Magdaléna Hugecová, ktorá má bohatú prax v tejto oblasti a spolupracuje s niekoľkými neziskovými organizáciami.

Prihlášky prijímame do 15. januára 2013. Tréning sa koná 22. januára v budove CASSOFIN, a. s. na Letnej 27, Košice (sídlo Karpatskej nadácie) od 8.30 do 16.00 hod.
Vložný poplatok je 12 EUR na osobu.

Želáme vám veselé Vianoce a veľa šťastia v roku 2013!

Written by adm on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia Vám praje krásne a príjemne strávené Vianoce s Vašimi najbližšími a šťastlivé vykročenie do nového roka 2013.

vianoce

Karpatská nadácia Vám praje krásne a príjemne strávené Vianoce s Vašimi najbližšími a šťastlivé vykročenie do nového roka 2013.

vianoce

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák