Elektronická knižnica programu KROK VPRED

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

V rámci programu rozvoja neziskového sektora sme pre organizácie aj aktivistov sprístupnili elektronickú knižnicu.

V sekcii Elektronická knižnica KROK VPRED ponúkame neziskovým organizáciám, občianskym aktivistom, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa chcú lepšie zorientovať v problematike rozvoja neziskového sektora, linky na publikácie, ktoré môžu byť pre nich užitočné.

Publikácie vydali rôzne organizácie a experti zaoberajúce sa rozvojom a vzdelávaním neziskových organizácií.

Knižnica je vytvorená v rámci programu KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií.

Websupport.sk podporuje Karpatskú nadáciu.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia má nového partnera, spoločnosť websupport.sk.

Koncom roka 2012 sme získali podporu spoločnosti websupport.sk v podobe bezplatného hostingu Freeweb. V rámci ich programu podpory nových sľubných webových projektov a overených nekomerčných produktov poskytuje websupport.sk zdarma svoj komerčný produkt Custom hosting v rovnakej kvalite, vrátane plnej technickej podpory, vybraným neziskovým organizáciám a iniciatívam. Websupport.sk nám takto pomáha ušetriť financie na hosting našich webových stránok. Ďakujeme!

Druhý ročník programu KROK VPRED je ukončený.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

30. júna 2013 sme ukončili druhý ročník realizácie programu KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií.

Program poskytuje príležitosti na vzdelávanie, výmenu skúseností a sieťovanie pre neziskové organizácie z východného Slovenska. Cieľom programu je podporiť rozvoj zručností východoslovenských neziskových organizácií, ktoré sú nevyhnutné pre efektívnu realizáciu ich aktivít a pre budovanie ich dlhodobej udržateľnosti.

V rámci tohto ročníka programu sa Karpatská nadácia zamerala na zlepšovanie finančného manažmentu neziskových organizácií a ich zručností využívať dostupné zdroje finančných prostriedkov na realizáciu verejne prospešných aktivít. Okrem iných aktivít sa konal priebežný program finančného poradenstva s renomovaným odborníkom a tréning získavania financií z miestnych zdrojov. Do aktivít programu sa zapojilo cca 30 organizácií.
Druhý ročník bol uzavretý Pestrým mestečkom neziskových organizácií 2013, interaktívnou verejnou prezentáciou aktivít neziskových dobrovoľníckych organizácií. Pestré mestečko sa konalo 7. júna 2013 v OC Atrium Optima v Košiciach.

Tretí ročník programu bude spustený v septembri 2013. Program bude aj naďalej poskytovať príležitosti na vzdelávanie a na interaktívnu výmenu konkrétnych pracovných skúseností.

Realizáciu programu podporuje spoločnosť RWE IT Slovakia, s. r. o. asignáciou z percent z dane z príjmu.

Vydali sme Ročnú správu Karpatskej nadácie 2012.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Prelistujte si Ročnú správu Karpatskej nadácie za rok 2012.

Karpatská nadácia podporuje lepšie východné Slovensko už takmer 20 rokov. Sme najväčšia nezisková grantová organizácia v tomto regióne a realizátor mnohých vlastných programov. Sme profesionálna organizácia s jasne definovaným poslaním a dobrým menom v komunite.

V roku 2012 sme udelili 26 grantov a 9 štipendií v celkovej výške 90 538 EUR, realizovali sme množstvo vlastných projektov zameraných na témy rozvoja neziskového sektora a vzájomnej medzi-sektorovej spolupráce pre verejný prospech, a odštartovali sme nové aktivity v oblasti spolupráce s firemným sektorom.

Viac informácií o našich aktivitách v minulom roku vám ponúka Ročná správa 2012.

Príjemné čítanie!

V piatok sme vás privítali na Pestrom mestečku neziskových organizácií 2013.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

V piatok 7. júna 2013 sme v OC Atrium Optima otvorili Pestré mestečko neziskových organizácií 2013 s podnázvom Civic Expo.

Bol to už piaty ročník našej letnej verejnej a interaktívnej prezentácie neziskových organizácií. Tento rok malo na akcii zastúpenie nielen východné Slovensko, ale aj severovýchodné Maďarsko.

V tomto roku sme akciu organizovali v rámci projektu Využi šancu!. Na verejnej prezentácii v OC Atrium Optima sme vám predstavili najmä organizácie, ktoré sa zapojili do dvojmesačnej dobrovoľníckej praxe študentov v neziskových organizáciách.
Cieľom tejto aktivity bolo poskytnúť študentom bez pracovných skúseností príležitosť na získanie pracovných zručností, ktoré sú pre nich potrebné pre vstup na trh práce.

Pestré mestečko neziskových organizácií tento rok verejnosti predstavilo 16 mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rôznym témam a často tak napĺňajú tie potreby v spoločnosti, ktorým sa dostatočne nevenuje štát, samosprávy ani podnikateľský sektor. Podujatie prinieslo návštevníkom zaujímavé inšpirácie na zapojenie mladých dobrovoľníkov – študentov do verejne prospešných aktivít, nápady na aktívne trávenie voľného času, tvorivé dielne a aktivity pre deti aj dospelých.

Stánok Karpatskej nadácie prezentoval Karpatskú vandrovku, náš každoročný turistický darcovský pochod. Vandrovka sa bude konať 21. septembra a vítaní sú všetci dobrodruhovia so zmyslom pre podporu dobrej veci.

PMNO 2013 – Civic Expo a projekt Využi šancu! je financovaný Európskou úniou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák