Zapojili sme sa do osláv Dňa Európy v Košiciach.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia sa v piatok 10. mája prezentovala na Dni Európy 2013 v Košiciach.

Účelom Dňa Európy je osláviť vznik myšlienky o spoločnej, tolerantnej a spolupracujúcej Európe. 9. mája 1950, len 5 rokov po skončení 2. svetovej vojny, načrtol vtedajší francúzsky minister zahraničia Robert Schuman vo svojom slávnostnom prejave základy budúcej európskej integrácie.

V Košiciach v centre mesta pri dolnej bráne prebiehal celodenný informačno – zábavný program. V informačných stánkoch sa prezentovalo niekoľko neziskových organizácií. Karpatská nadácia verejnosti predstavila svoje grantové programy a darcovský pochod Karpatská vandrovka.

Deň Európy 2013 s podtitulom Európa občanom organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

2 alebo 3 percentá pre Karpatskú nadáciu

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Podporte vašimi dvoma percentami lepšie východné Slovensko – aj malé dve percentá môžu priniesť veľké zmeny.

Karpatská nadácia využíva dve percentá na podporu dobrých nápadov a šikovných ľudí na východnom Slovensku a na realizáciu vlastných projektov zameraných na budovanie zručností organizácií tak, aby sa zlepšila kapacita riešiť lokálne potreby v ich vzájomnej spolupráci: v našich programoch sa spájajú aktívni ľudia, rôzne miestne inštitúcie, samosprávy, školy, neziskové organizácie aj miestni podnikatelia.

Tento rok môžu ľudia, ktorí pracovali ako dobrovoľníci v niektorej neziskovej organizácii, poukázať až 3 percentá z dane z dane z príjmu. Informácie, ako na to, nájdete tu.

Informácie, ktoré potrebujete na poukázanie 2 alebo 3 percent z dane z príjmu pre Karpatskú nadáciu:
Názov organizácie: Karpatská nadácia
Sídlo: Letná 27, 040 01 Košice
Právna forma: nadácia
IČO: 3199 5420

Všetky potrebné tlačivá nájdete v sekcii Percentá z dane z príjmu.

Ďakujeme!

Pozývame vás na workshop o verejných zbierkach.

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia organizuje v utorok 23. apríla seminár o verejných zbierkach pre organizácie, ktoré majú záujem touto formou získavať finančné prostriedky na svoje kampane alebo aktivity.

Workshop ponúkne prehľad procesu súvisiaceho s registráciou verejnej zbierky, všeobecné pravidlá ich realizácie a prezentáciu troch konkrétnych verejných zbierok, na ktorých bude možné ilustrovať komunikačné techniky, ktoré sú základom úspechu zbierok.

Workshop sa uskutoční v utorok 23. apríla od 14.00 do 16.00 v budove CASSOFIN, a. s., kde sídli Karpatská nadácia:
CASSOFIN, a. s.
Letná 27
Košice

Program workshopu
Registrácia verejnej zbierky – súčasná legislatíva a pripravované zmeny

Prezentácia verejných zbierok z košického kraja

  • Verejná zbierka na obnovu hradu Krásna Hôrka – Karpatská nadácia
  • Verejná zbierka Otvor svoje srdce – Arcidiecézna charita Košice
  • Verejná zbierka pre Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov

Diskusia

Účasť na workshope je bezplatná.

Ako sa prihlásiť
E- mail so záujmom o registráciu na seminár zašlite, prosím, na tomas.torok@karpatskanadacia.sk do 21. apríla 2013.
Kapacita miestnosti je obmedzená na 25 ľudí, preto Vám odporúčame registrovať sa čím skôr.

Viac informácií Vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055/ 622 1152.

Seminár organizujeme v rámci programu KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií.

Otváracia konferencia projektu Využi šancu!

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Včera, vo štvrtok 11. apríla, sa konala otváracia konferencia projektu Využi šancu!/ Lépj pályára! V Egri v Maďarsku.

Na konferencii sa zúčastnili všetky neziskové organizácie a študenti, ktorí sú do projektu zapojení na Slovensku aj v Maďarsku. Okrem nich boli na konferenciu pozvaní odborníci venujúci sa problematike nezamestnanosti, nezamestnanosti mládeže, kariérovému poradenstvu a iným metódam posilňovania kapacity mladých ľudí umiestniť sa na trhu práce aj v dnešnej situácii ekonomickej krízy.

Program Využi šancu študentom ponúka dvojmesačnú dobrovoľnícku prax v neziskových organizáciách, účasť na odborných podujatiach, ako bola aj táto konferencia a tým aj zároveň dôkladné oboznámenie sa s prácou a fungovaním neziskových organizácií.

Cieľom projektu Využi šancu! je prispieť k zlepšeniu šancí kvalifikovaných mladých ľudí bez pracovných skúseností na trhu práce.

Karpatská nadácia projekt realizuje s podporou Európskej únie, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a z vlastných zdrojov.

Karpatské momenty 1 / 2013

Written by Katka Minarova on . Posted in Nezaradené

Včera vydala Karpatská nadácia prvé vydanie elektronického newslettera – štvrťročníka Karpatské momenty za rok 2013.

V tomto roku vydávame Karpatské momenty v novej podobe, ktorá viac vyhovuje dnešným technickým možnostiam aj požiadavkám. Dúfame, že toto spracovanie newslettera sa bude našim čitateľom páčiť.

V tomto jarnom vydaní Karpatských momentov vám ponúkajú informácie o výsledku verejnej zbierky na obnovu hradu Krásna Hôrka, o vzdelávacích aktivitách v programe KROK VPRED – Programe rozvoja neziskových organizácií aj o našej kampani Malé percentá pre veľké zmeny.

Ak máte záujem o jeho pravidelné posielanie na Vašu e – mailovú adresu, zašlite prosím požiadavku na adresu info@karpatskanadacia.sk. Radi vás zaradíme do distribučného zoznamu.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák