Panelová diskusia IT pre všetkých: príležitosť pre každého

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Nezaradené

Náš projekt ITrampolína pre všetkých vytvára príležitosti pre ľudí s telesným postihnutím a sociálnym znevýhodnením nájsť si prácu v IT sektore.  ITrampolína pre všetkých sa snaží odstraňovať bariéry, ktoré znemožňujú integráciu znevýhodnených kandidátov do IT pracovného prostredia.

Spolu s našimi projektovými partnermi, Vás s radosťou pozývame na panelovú diskusiu IT pre všetkých: príležitosť pre každého, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 24. mája v Košiciach.

Panelové diskusie budú pátrať po odpovediach na nasledovné otázky:

 • Sú IT zamestnávatelia pripravení ponúknuť pracovné príležitosti každému?
 • Sú záujemcovia so zdravotným znevýhodnením pripravení integrovať sa do pracovného prostredia IT?

Odpovede budeme hľadať so zástupcami zamestnávateľov, personálnej agentúry, sociálnej a pracovnej psychológie, partnerov z Nemecka, Maďarska a Slovenska, s účastníkmi projektu IT pre všetkých a veríme, že aj s Vami.

Príďte získať poznatky o prístupe začleňovania znevýhodnených skupín do pracovného prostredia organizáciou Christliche Jugrndofwerk Deutschlands v Nemecku, ako aj o programoch firiem T-Systems Slovakia, IT Services Hungary a Ness KDC. Program doplnia zástupkyne Grafton Recruitment Slovakia, VÚC KSK, a sociálna psychologička z H.R.M.C. Košice.

Absolventi projektu ITrampolína per všetkých sa podelia o svoje vlastné skúsenosti.

Program podujatia nájdete tu.

TU si registrujte svoje miesto.

 

 

Nadačný fond Getrag pre región podporí iniciatívy v košickom a prešovskom kraji

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Grantový program Getrag pre región podporí sedem projektov na východnom Slovensku, ktoré sú zamerané na bezpečnosť, mobilitu, environmentálne programy a vzdelávanie a rozvoj detí a mládeže. Tretí ročník programu, ktorý realizuje Karpatská nadácia, prerozdelil týmto projektom sumu 15 000 EUR.

Medzi podporené organizácie patrí aj košické občianske združenie Maják nádeje, ktoré zorganizuje kreatívne dielne pre ženy v núdzi, aby mohli získať nové pracovné zručnosti a návyky. Vďaka podporenému projektu, si aj ich deti budú môcť vyskúšať tvorivé aktivity a efektívne vyplniť voľný čas. Do kreatívnych dielní sa zapoja aj obyvatelia Košíc a okolia, ktorí majú záujem spoznať rodiny v núdzi, ich príbehy a potreby.

V obci Jaklovce sa vďaka projektu obce Separkovia z Jakloviec môžu deti z miestnej materskej školy tešiť na environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Deti budú pravidelne navštevovať okolité lesy a spoznávať druhy stromov. Naučia sa ich sadiť a spracovávať drevo.

Spolupráca s firmou Getrag sa pre nás pomaly stáva tradíciou a my sme veľmi radi, že aj v tomto roku môžeme spolu podporiť iniciatívy, ktoré vylepšujú život na východnom Slovensku. Tretí ročník programu Getrag pre región opäť podporil viacero skutočne inovatívnych projektov v Košiciach, ako aj v menších obciach v regióne. Aktívni občania sú pre tento región a krajinu dôležití a my ich radi v ich snahách o zlepšenie vlastnej komunity podporíme.“ konštatuje Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Ďalší rok spolupráce s Karpatskou nadáciou ma opäť presvedčil, že sú medzi nami ľudia, ktorým záleží na osudoch iných a ktorým nie je ľahostajný svet okolo nás. Som rád, že ich môžeme podporiť a trocha pomôcť v projektoch, ktoré prinášajú osoh širšej komunite. Bolo pre mňa opäť neľahké identifikovať tie najlepšie projekty, pretože každý z nich bol jedinečný a zaujímavý,” uviedol Peter Štefanko, Senior manažér ľudských zdrojov spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.

Grantový program Getrag pre región je financovaný z Nadačného fondu Getrag, ktorý spravuje Karpatská nadácia. Program podporuje projekty neziskových organizácií a obcí, ktoré ponúkajú inovatívne dlhodobo udržateľné riešenia miestnych potrieb a dokážu inšpirovať. Nadačný fond Getrag doposiaľ podporil 36 projektov v celkovou sumou 101 600 EUR.

Zoznam podporených projektov Getrag pre región v roku 2018:

 • Atletický legionársky klub – Beh pre zdravie – 2 000 EUR
 • Atletika Košice o.z. – JBL JUMP FEST KOŠICE 2018 – 1 300 EUR
 • Maják nádeje – Kreatívne dielne pre mladých z rodín v núdzi – 3 000 EUR
 • Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa – API-škola života – 3 000 EUR
 • Obec Ardovo – My Vám – Vy nám – 700 EUR
 • Obec Jaklovce – Separkovia z Jakloviec – 2 000 EUR
 • Obec Péder – Tradície v živote obce – 3 000 EUR

Spoločne pre región spája aktívnych ľudí pre dobrý cieľ

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

V utorok 13. marca bolo z grantového programu Spoločne pre región podporených ďalších šesť projektov, ktoré vylepšia životné prostredie a umožnia deťom a mládeži v košickom a prešovskom kraji plnohodnotne a bezpečne tráviť voľný čas. Symbolické šeky odovzdali prezident hutníckej spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso a riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

Vďaka grantu budú môcť BMX jazdci dobudovať zázemie pre divákov v košickom Dirtparku občianskeho združenia Enjoy the ride. Vodáci z Akademik TU Košice prečistia vodnú priehradu Ružín brigádami počas kanoistick.ch športov.ch aktivít. V obci Nižná Myšľa vybudujú novú oddychovú zónu pre obyvateľov, turistov i rekreačn.ch športovcov a v obci Podhradík využijú pasúce sa zvieratá na prirodzenú úpravu svahov pod hradom Šebeš. Deti a mládež z MČ Košice – Džungľa budú mať možnosť naučiť sa šiť vďaka voľnočasov.m kurzom občianskeho združenia Tvorivá dielňa a dobrovoľníci z TJ Partizán Rudník vylepšia rekreačnú oblasť pri sv. Anne.

Naše partnerstvo v programe Spoločne pre región trvá už veľa rokov a je prínosom pre ľudí žijúcich na východnom Slovensku. Som presvedčený, že ak sa v hociktorej obci či meste spoja miestne samosprávy, neziskové organizácie a lokálni podnikatelia pre dobrú vec, dokážu vymyslieť a ďalej rozvíjať dobré riešenia pre svoje komunity,“ povedal pri vyhlasovaní v.sledkov prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso.

V roku 2018 bolo v programe Spoločne pre región vďaka finančnej podpore U. S. Steel Košice rozdelených 13 500 eur. Administrátorom programu je už jedenásť rokov Karpatská nadácia.

„Naša spolupráca s U. S. Steel Košice je kľúčová pre budovanie lepšieho života pre ľudí v košickom a prešovskom regióne. Za 11 rokov sme spoločne podporili 101 aktívnych združení sumou viac ako 255 400 EUR. Tešíme sa na výsledky tohtoročnej grantovej schémy a sme nesmierne radi, že sme mali opäť možnosť podporiť viacero skvelých miestnych iniciatív, v ktorých sú zapojení aj zamestnanci U. S. Steel Košice,“ konštatuje Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Viac informácií o programe Spoločne pre región a podporen.ch projektoch nájdete na www.karpatskanadacia.sk alebo www.usske.sk

Sme za slušné Slovensko

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Udalosti posledných dní, ktoré traumatizujú našu spoločnosť nám nie sú ľahostajné. V prvom rade vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodinám, blízkym, priateľom i kolegom nevinných obetí, Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

Veríme v to, že ľudia majú preberať zodpovednosť za seba, svoju komunitu, región a budúcnosť. Veríme v demokratický rozvoj slovenskej spoločnosti, ktorý je založený na morálnych princípoch, ako aj na občianskej a spoločenskej zodpovednosti.

Preto sa pripájame k výzvam na rýchle, dôsledné a objektívne vyšetrenie tejto vraždy, ako aj k zmenám, ktoré prinavrátia občanom dôveru v orgány štátu. Podporujeme iniciatívu aktívnych občanov, ktorí usilujú o to, aby sa Slovensko stalo miestom, kde sa každý cíti bezpečne a môže slobodne a poctivo vykonávať svoju prácu – vrátane novinárov a ľudí, ktorí pôsobia v mimovládnych organizáciách.

Bež so srdcom program 2018 spustený

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Pri príležitosti Medzinárodného maratónu mieru 2018, Karpatská nadácia v spolupráci s Maratónskym klubom Košice a ĽudiaĽuďom.sk vám opäť prinášajú jedinečnú možnosť podporiť ľudí na východnom Slovensku, ktorí to najviac potrebujú. Zapoj sa do Bež so srdcom 2018.

Ako účastník 95. maratónu mieru v Košiciach môžeš podporiť rodiny s onkologicky chorými deťmi, pomôcť zlepšiť životné podmienky zraniteľných rodín alebo posilniť mladých ľudí so zrakovým postihnutím. 

Ako darca-bežec obdržíš radu výhod.

Ak sa nechystáš bežať, ale sa chceš zapojiť, môžeš prispieť cez zverejnené výzvy Bež so srdcom 2018 na ludialudom.sk platforme. Podpor Bež so srdcom výzvy pre:

 • Svetielko pomoci: https://goo.gl/FG27Pp  a pomož niekoľkým deťom s onkologickým ochorením a ich rodinám zabezpečiť ubytovanie, stravu a prepravu.
 • OZ Podaj ďalej: https://goo.gl/DSqK6w a pomôž rodine Sebastiána a Viktórie s úpravou bytu, kúpou obedov do školy a zaplatením základných potrieb ako sú potraviny, drogéria, školské potreby a lieky.
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Košice: https://goo.gl/67KXer a pomož 13-ročnému Attilovi, ktorému onkologické ochorenie zapríčinilo ťažké narušenie zrakových funkcií oboch očí, aby si zariadil pracovný kútik a mohol sa samostatne učiť.

Viac informácii nájdeš tu.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák