10 projektov podporených z grantového programu TFAAFT 2016

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Štvrtý ročník grantového programu, ktorý realizuje Karpatská nadácia v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia „T“ for all, all for „T“ podporil tento rok 10 projektov z košického a prešovského regiónu sumou 24 000 EUR.

Neziskové organizácie a občianske združenia ich použijú na realizáciu svojich nápadov v oblasti zlepšenia kvality životného prostredia, trávenia voľného času, pohybových aktivít, športu a osvety. Program zároveň podporí aj dobrovoľnícku angažovanosť zamestnancov spoločnosti.

Zoznam_projektov_tfaaft_2017

O finančnú podporu sa v tomto ročníku uchádzalo 35 projektov. Celková suma, o ktorú žiadali bola 97 315 EUR.

Ďalšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Tomáš Török

Manažér grantových programov

Tel: +421 (055) 622 152

tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

2 grantové výzvy pre celé východné Slovensko!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Dnes otvárame 2 tohtoročné výzvy na podávanie projektov, ktoré budú podporené z Nadačného fondu Getrag.

Program Getrag pre ľudí podporí svojpomocné projekty miestnych skupín, organizácií a jednotlivcov
s aktívnym zapojením zamestnancov spoločností GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o., ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov. V rámci výzvy 2017 programu Getrag pre ľudí bude na túto prioritu prerozdelených 15 000 EUR.

vyzva_getrag-pre-ludi_2017

Formulár žiadosti a prílohy nájdete tu.

Program Getrag pre región je otvorený projektovým zámerom neziskových organizácií v oblastiach akými sú: bezpečnosť, mobilita, environmentálne vzdelávanie, deti a mládež. Cieľom je podporiť inovatívne a dlhodobo udržateľné riešenia miestnych potrieb a zároveň inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí či v regióne. V rámci výzvy 2017 bude prerozdelených 21 600 EUR.

vyzva_getrag-pre-region_2017

Formulár žiadosti a prílohy nájdete tu.

Uzávierka prijímania žiadostí je 13. januára 2017. 

V prípade otázok prosím kontaktujte manažéra grantových programov Tomáša Töröka:

+ 421(55)6221152

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

magna_getrag_2

Grantový program Spoločne pre región otvára už svoj 10. ročník!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

13 500 eur čaká na originálne verejnoprospešné a komunitné projekty neziskových organizácií a obcí z prešovského a košického kraja.

O grant z programu sa môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického
a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých aktívne pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností. Granty v maximálnej výške 2 500 eur  podporia  inovatívne projekty zvyšovania bezpečnosti vo všetkých oblastiach života, zmysluplné voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako aj  environmentálne a vzdelávacie aktivity.

Spoločne pre región  je grantový program spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. administrovaný Karpatskou nadáciou.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 16. januára 2017.

Text Výzvy nájdete tu.

ziadost-o-grant_spr_2017

ziadost-o-grant_-rozpocet_spr_2017

vyhlasenie-o-partnerstve_spr_2017

Výzva_spr_2017

V prípade otázok prosím kontaktujte manažéra grantových programov Tomáša Töröka:

+ 421(55)6221152

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

MyMachine – prvýkrát aj na Slovensku!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

mymachine_kn_logo_cmyk-02-copy

Karpatská nadácia spúšťa inovatívny medzinárodný vzdelávací program MyMachine, ktorým prispieva k rozvoju regiónu a popularizácii technických smerov vzdelávania prostredníctvom rozvoja kreativity na školách.

Pozývame Vás sledovať tento inovatívny program, ktorý začína kresbou, modelovaním, jednoducho zhmotnením detských nápadov na 4 základných školách na východnom Slovensku.

Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Základná škola, Krosnianska 4, Košice
Základná škola s materskou školou Kapušany, Prešov
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice

Kreatívnym procesom budú deti sprevádzať študenti Technickej univerzity v Košiciach z Fakulty umení- Katedra dizajnu a zo Strojníckej fakulty- Katedra výrobnej techniky.

Detské sny budú pod supervíziou vysokoškolských študentov zostrojené na 4 stredných odborných školách.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Stredná odborná škola Košice-Šaca
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov

Program vyvrcholí zostrojením jednotlivých strojov, mašiniek a záverečnou výstavou na konci školského roka. O priebehu, ako aj zaujímavých podujatiach Vás budeme priebežne informovať a budeme veľmi radi, ak sa stanete ambasádormi tohto ambiciózneho, inovatívneho programu – MyMachine.

OD DETSKÝCH SNOV K SKUTOČNÝM VYNÁLEZOM

Od detskej kresby k skutočnému technickému riešeniu. MyMachine je program na podporu detskej tvorivosti, ktorý dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom vynachádzať technické riešenia pre originálne nápady. Naším poslaním je združovanie detí na základných školách so študentami vysokých škôl a žiakmi technických stredných škôl. Podporujeme budovanie kľúčových kompetencií (práca v tíme, komunikácia, kritické myslenie, tvorivosť….) na všetkých úrovniach vzdelávania. V procese tvorby sa na úrovni jednotlivca rešpektuje talent každého, podporuje sa podnikateľský duch a otvorený systém vzdelávania orientovaný na STE(A)M – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku. Na systémovej úrovni sa program podieľa na zmene súčasného vzdelávacieho systému tak, aby dokázal spĺňať nové požiadavky doby na študentov.
Veríme, že kreatívny potenciál má každý z nás, a preto veríme, že MyMachine bude úspešne pomáhať deťom a mladým ľuďom svoju tvorivosť nielen objaviť, ale aj v budúcnosti využívať, a tak spoločne rozvíjať náš región.

Kontaktné informácie:
Koordinátorka projektu: Mgr. Jana Petreková
Kontakt: 0908 577 432, jana.petrekova@karpatskanadacia.sk
Web: www.mymachineglobal.org
Facebook stránka: https://www.facebook.com/MyMachineSlovakia/

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák