Ďalšia výzva pre aktívnych východniarov.

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Grantový program Getrag pre región je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou.                                                                             

Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou otvoril 3. ročník grantového programu Getrag pre región. O podporu verejne prospešných rozvojových projektov sa môžu uchádzať neziskové organizácie ale aj aktívne neformálne skupiny z košického a prešovského kraja.

Program Getrag pre región podporí projektové zámery neziskových organizácií v oblasti bezpečnosti, mobility, environmentálneho vzdelávania, rozvoja a zodpovednosti u detí a mládeže.  V rámci výzvy 2017 bude prerozdelených  15 000 EUR.

V minulom roku pribudli vďaka programu v našom regióne 2 oddychové zóny, 2 komunitné záhrady a 4 komunity zrealizovali svoje plány na rozvoj voľnočasových aktivít. Ak máte aj vy nápad a chýbajú vám prostriedky na jeho realizáciu, neváhajte využiť túto príležitosť.

Karpatská nadácia prijíma žiadosti o podporu do 15. januára 2018.

Výzva_Getrag pre región_2018

Projektové žiadosti sa podávajú výhradne elektronicky tu: www.granty.karpatskanadacia.sk

Bližšie informácie vám poskytne:

Mgr. Tomáš Török,

Manažér grantových programov

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

tel.: 055/622 1152

 

 

 

 

Spoločne pre región 2017/2018 – výzva otvorená!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Spoločne pre región je grantový program spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. administrovaný Karpatskou nadáciou.

V tomto ročníku na podporu verejnoprospešných  komunitných projektov prerozdelíme 13 500 eur.

O finančnú podporu z tohto programu sa môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského  kraja, v ktorých pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností. Granty  podporia  projekty zvyšovania bezpečnosti vo všetkých oblastiach života, voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako aj environmentálne  aktivity v maximálnej výške 2 500 eur.

V minulom ročníku bolo podporených 6 projektov. Malých železničiarov potešili priestory v novej staničnej budove detskej historickej železničky v košickom Čermeli, obyvateľov obcí Jarabina a Hažlín nové oddychové zóny, milovníkov psov zase renovácia kynologického klubu Ľubovňan. Pribudla aj trojgeneračná komunitná záhrada  v prešovskej Barličke a mladí dobrovoľníci z Domky sa pripravili na to, čo všetko dobrovoľníctvo ako  životný štýl so sebou prináša.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 15. januára 2018.

Text výzvy Spoločne pre región 2018

Projektové žiadosti sa podávajú výhradne elektronicky tu: www.granty.karpatskanadacia.sk

Bližšie informácie vám poskytne:

Mgr. Tomáš Török,

Manažér grantových programov

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

tel.: 055/622 1152

Administrátorom grantového programu U. S. Steel Košice, s.r.o. je  Karpatská nadácia. Od svojho otvorenia  program podporil 95 projektov celkovou sumou 241 904,98 eur.

Kancelária – zatvorená!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Oznamujeme, že dňa 13. októbra 2017 bude kancelária Karpatskej nadácie z technických dôvodov zatvorená. K dispozícii vám budeme opäť v pondelok 16.10.2017. V prípade urgencie prosím volajte na naše mobilné zariadenie: 0907 027 833. Ďakujeme.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák