Otvárame možnosti: Vladimír / ITrampolína pre všetkých

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Od októbra 2016 sme spolupracovali s 31 ľuďmi s telesným postihnutím, aby sme spolu identifikovali bariéry, ktoré im znemožňujú zamestnať sa v IT oblasti a našli riešenia.

Náš projekt ITrampolína pre všetkých, ktorý realizujeme v spolupráci s projektovými partnermi T-Systems Slovakia, ZOM Prešov, IT Services Hungary a CJD v Nemecku podporuje integráciu ľudí so znevýhodnením do pracovného prostredia v IT oblasti.

Účastníci projektu prešli hodnotením a následnými školeniami pre rozvoj svojho potencionálu. Rozvíjali si mäkké zručnosti (soft skills), IT schopnosti ako aj anglický a nemecký jazyk.

Výsledkom projektu je vypracovaný model hodnotenia a rozvoja potenciálu ľudí so znevýhodnením pre začlenenie do pracovného prostredia v IT sektore. Ale najmä posilnení ľudia, ktorým sa rozšírili možnosti na plnohodnotný a úspešný život.

V priebehu tohto mesiaca sa s Vami podelíme o ich príbehy.

Dnes Vám predstavujeme Vladimíra Čelka, ktorý bol extrémne motivovaný pracovať v IT aj napriek tomu, že vyštudoval humanitný odbor. Po dlhom čase hľadania práce Vladimír nedávno získal zamestnanie v spoločnosti T-Systems Slovakia v Košiciach aj napriek postihnutiu hornej končatiny.

Skončil som štúdium na Fakulte verejnej správy na UPJŠ v Košiciach. Mal som tretinový systém predmetov – tretina ekonomických, tretina sociologických, tretina právnických. Škola bola fajn, išiel som na to cielene, veľmi ma to bavilo. Obtiažnosť predmetov bola podstatne vyššia, ako je reputácia školy. Právnické predmety nás učili právnici, ekonomické ekonómovia. Máme ľudí vo vedení mnohých firiem, máme poslancov mestských zastupiteľstiev a máme ľudí aj v T-Systems. Po škole som sa zamestnal ako lektor a koordinátor v jednom EÚ projekte. Neskôr som pracoval pre jednu stávkovú spoločnosť ako bookmaker. Potom som mal ešte administratívnu prácu v jednom psychologickom centre a následne to bola práca na úrade KSK, kde som robil referenta na odbore zdravotníctva.

Chcel som robiť niečo, kde by som sa učil nové veci bez existenčného stresu. Vojsť do kultúry, prostredia, zaučiť sa a zároveň priniesť niečo, čo v sebe mám a uplatniť to. Na pôde Karpatskej nadácie som spomínal, že tento projekt (ITrampolína pre všetkých) bol pre mňa niečo ako znamenie. Veľa mojich známych z mojej školy sa  uplatnilo v IT oblasti a pre mňa to v čase, keď som mal iné zamestnanie, bolo niečo ťažké. Nechápal som, že si trúfli na IT oblasť napriek tomu, že sú humanitne zameraní. Po čase, keď som v predchádzajúcich zamestnaniach nemal možnosť pokojne pracovať, lebo to bolo stále niečím podmienené a keď som sa stretával s ľuďmi, ktorí sú tu, závidel som im. Ľuďom zvnútra sa to možno nezdá, ale imponuje mi, že tu nie sme ohrození každými voľbami. Mám pocit, že keď si tu človek robí svoju robotu dobre, je úplne jedno, či je zelený, fialový, naľavo, napravo alebo kto je momentálne pri moci. A tak sa stalo mojím cieľom dostať sa do spoločnosti T-Systems.  

Soft skills školenia boli veľmi zaujímavé vzhľadom na moju povahu a moje predpoklady. Opäť sa ukázalo, že človek sa nikdy neprestane učiť. V každom zamestnaní som robil v nejakom tíme a aj na tréneroch som videl, že človek môže niečo ovládať, čo má “zmáknuté”, ale niekedy stačí možno jeden iný element v skupine a veci by sa diali úplne inak. Angličtina bola nutná a som rád, že sme ju absolvovali. IT skills boli veľmi užitočné, veľa vecí bolo pre mňa nových.“

 

Projekt ITrampolína pre všetkých je spolufinancovaný zo zdrojov Programu Erasmus+, KA2: Strategické partnerstvá.

Spolu za lepší život na východe – náš rok 2017

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Karpatská nadácia, jedna z mála nadácií, ktoré sa sústreďujú na podporu rozvoja východoslovenského regiónu, v roku 2017 podporila 42 miestnych projektov sumou takmer 180.000 EUR a priniesla na východ medzinárodné programy a expertízu.

 Od svojho vzniku v roku 1994, Karpatská nadácia podporila stovky projektov, ktoré vylepšujú život a prostredie na východe Slovenska viac ako 2.3 miliónmi eur. V minulom roku, Karpatská nadácia, v spolupráci s miestnymi firmami, otvorila 6 grantových programov, ktoré podporili 42 projektov v košickom a prešovskom kraji. Medzi podporené projekty patria mnohé dobrovoľnícke iniciatívy miestnych občanov, kultúrne a športové podujatia pre verejnosť – ako napríklad Košický triatlon 2017, tvorivé dielne pre deti s telesným postihnutím a ľudí v núdzi, ako aj obnova staničnej budovy Detskej železnice Košice či digitalizácia kina Úsmev v Košiciach.

Karpatská nadácia tiež podporila rozvoj 13 rómskych komunít vo východoslovenskom kraji prostredníctvom Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje od roku 2015. Viac ako 750 ľudí žijúcich v rómskych komunitách sa zapojilo do projektov zameraných na prípravu ľudí na trh práce a budovanie sebestačnosti, výchovu detí a vylepšovanie bývania.

Okrem podpory miestnych projektov sa Karpatská nadácia venuje aj vlastným rozvojovým programom s cieľom vylepšovania vzdelanosti, zmierňovania sociálnych rozdielov a posilňovania aktívnej občianskej spoločnosti na východe. V roku 2017, nadácia priniesla zahraničný program tvorivého myslenia a vzdelávania, MyMachine Slovakia, do 14 škôl v regióne. Zapojila takmer 400 žiakov a študentov na všetkých troch úrovniach vzdelávania do tvorby jedinečných vynálezov prostredníctvom medzigeneračnej spolupráce a kreatívnych postupov. Karpatská nadácia taktiež umožnila rozšírenie rozvojového programu pre mladých ľudí Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu Slovensko do prešovského, košického a časti žilinského kraja. Vďaka programu, 481 mladých ľudí vo veku 14-24 rokov zo 47 organizácií dostalo šancu rozvíjať svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a uspieť v živote.

V spolupráci s miestnymi ako aj zahraničnými partnermi zo súkromného aj neziskového sektora, v roku 2017 Karpatská nadácia vypracovala jedinečný model hodnotenia a rozvoja potenciálu ľudí so znevýhodnením pre začlenenie do pracovného prostredia v oblasti IT. Do programu ITrampolína pre všetkých okrem iného zapojila 31 ľudí s telesným znevýhodnením.

Karpatská nadácia taktiež spolupracovala s partnermi u našich východných susedov na Ukrajine, kde preniesla skúsenosti zo Slovenska a priniesla podporu pre zapájanie občanov do verejnej správy. Programom Generation 2020 umožnila mladým ľuďom z východného Slovenska spolupracovať s rovesníkmi z Ukrajiny a vytvoriť cezhraničnú sieť mladých aktívnych lídrov, Karpatskú regionálnu mládežnícku radu – Generation WE.

Viac informácií o podporených iniciatívach, ktoré menia východné Slovensko na lepšie miesto pre život a aktivitách Karpatskej nadácie v minulom roku nájdete vo výročnej správe za rok 2017.

Nový grantový program pre občianske organizácie na Slovensku bude spustený na jeseň

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Nezaradené

Dňa 22.10. 2018 v Košiciach vyhlásime spolu s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou otvorenej spoločnosti prvé grantové výzvy programu Active Citizens Fund (ACF) pre občianske organizácie. Takmer 8 miliónov EUR na obdobie rokov 2018 – 2023 v správe spomenutých nadácií podporí zapájanie občanov do verejného života v piatich oblastiach.

ACF je súčasťou finančnej pomoci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) pre 15 členských krajín EÚ. Tematické oblasti programu sú:

  • Občianska participácia – zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík
  • Obhajoba verejných záujmov– podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti
  • Ľudské práva – ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania
  • Zraniteľné skupiny – zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti
  • Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti – budovanie kapacít a podpora udržateľnosti občianskej spoločnosti.

Fond umožní tiež nadviazanie bilaterálnej spolupráce. Slovenské organizácie tak dostanú príležitosť navštíviť svojich partnerov v zahraničí alebo môžu posilniť svoj vlastný rozvoj a zlepšiť tak svoje postavenie v komunite, kde pôsobia. Osobitná pozornosť bude venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí.

„Active Citizens Fund bude v najbližších rokoch dôležitým zdrojom podpory pre aktívnych občanov, ktorým záleží na tom, aby Slovensko bolo krajinou kritickou voči neznášanlivosti, schopnou vysporiadať sa s korupciou a zneužívaním moci a solidárnou s ľuďmi v núdzi. V troch nadáciách, ktoré budú program spravovať, urobíme všetko preto, aby tieto zdroje boli využité efetkívne.“ uviedol k otvoreniu programu Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Bližšie informácie :

Nadácia Ekopolis : www.ekopolis.sk

Peter Medveď, riaditeľ, medved@ekopolis.sk

Martina Ragalová, PR a komunikácia, ragalova@ekopolis.sk

Karpatská nadácia: www.karpatskanadacia.sk

Laura Dittel, riaditeľka, laura.dittel@karpatskanadacia.sk

Veronika Miškech Fričová, manažérka pre fundraising, PR a komunikáciu, veronika.m.fricova@karpatskanadacia.sk

Nadácia otvorenej spoločnosti: www.osf.sk

Ján Orlovský, výkonný riaditeľ, Jan.orlovsky@osf.sk

Zuzana Čačová, Programová manažérka EEA, zuzana.cacova@osf.sk

Grantový program MÁME RADI VÝCHOD podporil 7 projektov pre lepší život na východe

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Nezaradené

Náš grantový program Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD podporil 7 projektov, ktoré vytvárajú voľnočasové aktivity pre lepší život na východe, celkovou sumou 10 406.25 Eur.

Prerozdelená finančné podpora bola vyzbieraná účastníkmi charitatívneho turistického pochodu, Karpatská vandrovka 2017, ktorí taktiež rozhodovali o tom, ktoré projekty budú programom MÁME RADI VÝCHOD podporené.

Medzi podporené organizácie patria napríklad nezisková organizácia Maják, ktorá zrealizuje sériu výtvarných workshopov, pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku, pre hluchoslepých ľudí v spolupráci so študentmi a rovesníkmi. Workshopy sa uskutočnia na verejných priestranstvách v Košiciach a Herľanoch.

OZ Vitalcity zorganizuje štvrtý ročník turisticko – bežeckého podujatia pre trailových bežcov, Horský Beh Smolník 2018. Beh má dve trate s rôznou náročnosťou: kratšia trať je pre juniorov (11 km) s názvom „Po stopách smolníckych baníkov“ a dlhšia je pre skúsených bežcov (33 km) s názvom „Beh hrebeňom Volovských vrchov“.

OZ Druživá vytvorí prvú komunitnú záhradu v meste Rožňava a Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa zorganizuje vďaka našej podpore 15 aktivít zameraných na výcvik psov pre širokú verejnosť bez poplatku za výcvik.

Organizácia Prameň radosti vylepší priestory Klubovne – zóny bez mobilu a internetu pre stretávanie sa mladých ľudí a rodičov s deťmi v obci Vysoká nad Uhom.

Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej v Levoči zorganizuje pravidelné krúžky tanca pre žiakov s hendikepom, ktorí neskôr vystúpia na rôznych festivaloch a podujatiach v okolí.

Strelecký klub DVC Tatry vytvorí náučný chodník, ktorý povedie okolo historických pozostatkov stavieb (guľometné hniezdo, úkryt z 2. svetovej vojny, Pinga – staré banské dielo, pieskovcové útvary) a významných objavených miest, súvisiacich s históriou obce Spišské Bystré.

Tohto roku máte opäť možnosť prijať výzvu pre dobrú vec, prevandrovať s nami 50 alebo 25 kilometrov a svojou účasťou na Karpatskej vandrovke podporiť miestne projekty aktívnych ľudí pre ľudí.

Karpatská vandrovka 2018 sa koná 22. septembra 2018. Prihláste sa dnes – viac informácií nájdete tu.

Štartujeme nový projekt pre vylepšenie vzdelávania

Written by Veronika Miškech Fričová on . Posted in Nezaradené

1. júna 2018 sme odštartovali projekt Schola ludus 21, ktorý vypracuje koncepciu začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu s cieľom vylepšiť vzdelávanie detí a mládeže.

Vzdelávanie je základným pilierom budúcnosti krajiny a kvalitný systém vzdelávania preto logicky zasahuje do všetkých oblastí života. Je potrebné prispôsobiť školstvo na Slovensku meniacemu sa prostrediu a požiadavkám na absolventov a vzdelávacích pracovníkov ako aj pracovného trhu.

Mnohé iniciatívy neformálneho vzdelávania prinášajú potrebnú inováciu, otvárajú témy a umožňujú deťom a mladým ľuďom získať vedomosti a schopnosti pre život v dnešnej dobe plnej rýchlych zmien, komplexnosti a neistoty. Avšak dodnes sa nepodarilo nájsť efektívne spôsoby prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávacieho systému na Slovensku.

Naším cieľom je zmapovať iniciatívy neformálneho vzdelávania v Košickom a Prešovskom kraji a zanalyzovať bariéry, ktoré znemožňujú využívanie prvkov neformálneho vzdelávania na základných a stredných školách.

Na základe vyzbieraných informácií navrhneme koncepciu začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu. Vytvoríme regionálnu diskusnú platformu aktérov pôsobiacich v oblasti vzdelávania a zapojíme širšiu verejnosť, aby aj občania mali možnosť ovplyvniť budúcnosť vzdelávania vo svojej krajine.

Viac informácií o aktivitách projektu uverejníme čoskoro.

Projekt Schola ludus 21 je podporený z Európskeho sociálneho fondu sumou 273,284.03 EUR. 

 

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák