Výzva programu „T“ for All, All for „T“ otvorená!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

Aj v tomto roku spoločnosť T – Systems Slovakia s.r.o. v spolupráci s Karpatskou nadáciou podporí aktívne a vynaliezavé neziskové organizácie v regiónu, v ktorom žijú a pracujú aj jej zamestnanci.

Nadačný fond T-Systems Slovakia spravovaný Karpatskou nadáciou prerozdelí tento rok 24 000 EUR.

Karpatská nadácia otvára už 4. ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“. Program podporí dobrovoľnícke projekty neziskových organizácií z košického a prešovského kraja v max. výške 3000 EUR na projekt. Cieľom programu je prispieť k rozvoju východného Slovenska prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ochrany životného prostredia a rozvoja voľnočasových aktivít. Projekty môžu mať rôzne zameranie, ale mali by reagovať na potreby miestnej komunity. Program podporuje dobrovoľnícke zapojenie zamestnancov T-Systems Slovakia.

Žiadosti o podporu je možné zaslať do 17. októbra 2016.

Všetky potrebné formuláre ako aj text a podmienky Výzvy nájdete tu.

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

 

Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia administrovaného Karpatskou nadáciou. 

 

Trampolína 4.

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

Trampolina

Trampolína 4. je pokračovaním pôvodného projektu Karpatskej nadácie Trampolína, ktorý realizovala spolu s partnermi po prvýkrát v rokoch 2014-2015. Odvtedy prešlo jej “pružinami” spolu  46  mladých ľudí z košického a prešovského kraja.

Trampolína 4. je výberom toho najlepšieho a najrelevantnejšieho, čo  sa v jej predošlých ročníkoch v rámci neformálneho vzdelávania osvedčilo a je obohatená aj o nový tematický blok.  V tomto ročníku je ním finančná gramotnosť.

Trampolína 4. je o príležitosti  pre všetkých, ktorí hľadajú svoje miesto na pracovnom trhu a čelia rôznym znevýhodneniam (chýbajúca prax a pracovné skúsenosti, chýbajúce sociálne zázemia, fyzické  postihnutie a pod.).

Hľadáte si prácu?
Chcete posilniť svoje zručnosti a predpoklady uplatniť sa?
Vidíte svoju budúcnosť v IT sektore?

Ak ste odpovedali aspoň 2x áno, využite príležitosť a prihláste sa
do projektu Trampolína 4. Účasť v projekte je bezplatná.

Ponuka platí pre záujemcov s min. maturitným vzdelaním. Je vhodná aj
pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre ľudí inak znevýhodnených na trhu práce.

Aktivity sa budú konať v Košiciach a začínajú v októbri 2016 11-dňovým interaktívnym tréningom v témach:

• Psychologické testy pre voľbu povolania
• Zdroje pracovných príležitostí + Profi telefonovanie + Etiketa
• Ako napísať úspešný životopis a motivačný list
• Odhaľovanie reči tela = neverbálna komunikácia v praxi
• Ako zvládnuť osobný pohovor + Techniky vyjednávania
• Riešenie konfliktov a ich prevencia
• Interkultúrna komunikácia + Tímová spolupráca
• Finančná gramotnosť – Ako riadiť a spravovať osobné financie.

Získate nové kontakty a ďalšie príležitosti, o ktorých sa dozviete po absolvovaní tréningu Trampolína 4.

Ako sa do Trampolíny prihlásiť?

T4-Prihláška

Vyplnenú prihlášku a Váš životopis nám zašlite na: rastislav.sabatula@karpatskanadacia.sk.
Tel. koordinátora projektu: 0905 864 903 (Rastislav Sabatula)

Program tréningu

Dátum uzavretia prihlášok je do 30. septembra 2016.

Logo Ministerstva financií SR                       T Erasmus+

Plagat T4

 

Štartové čísla so srdcom už len do 30. augusta!

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

Ostáva už len pár dní do konca benefičných aukcií programu Bež so srdcom. Do 30. augusta máte možnosť vydražiť si štartové číslo na Medzinárodný maratón mieru a bežať so symbolom srdca! Posledná šanca vydražiť si štartové číslo na Maratón mieru: Bežte so srdcom a podporte dobrú vec!

Zvyšné štartové čísla sú k dispozícii tu.

maraton_mieru_300x300_03

 

Fond Karpatskej vandrovky rozdelili svoj minuloročný výnos

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

6-tim projektom putuje na realizáciu nápadov a zámerov ich autorov spolu 7 900 Eur.

Zo 63 projektových žiadostí, ktoré sme vo výzve Máme radi východ v tomto roku prijali hodnotiaca komisia a  účastníci Karpatskej vandrovky 2015 vybrali 6. Všetky z nich sú spojené s pohybom ako aj s aktívnym a zmysluplným trávením voľného času.

Zoznam podporených projektov nájdete tu.

7. ročník darcovského pochodu Karpatská vandrovka sa koná 17. septembra 2016. Viac o Karpatskej vandrovke čítajte tu.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák