Fond Karpatskej vandrovky rozdelili svoj minuloročný výnos

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

6-tim projektom putuje na realizáciu nápadov a zámerov ich autorov spolu 7 900 Eur.

Zo 63 projektových žiadostí, ktoré sme vo výzve Máme radi východ v tomto roku prijali hodnotiaca komisia a  účastníci Karpatskej vandrovky 2015 vybrali 6. Všetky z nich sú spojené s pohybom ako aj s aktívnym a zmysluplným trávením voľného času.

Zoznam podporených projektov nájdete tu.

7. ročník darcovského pochodu Karpatská vandrovka sa koná 17. septembra 2016. Viac o Karpatskej vandrovke čítajte tu.

Mysli globálne, konaj cezhranične

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

Si vo veku od 15 do 30 rokov? Rád organizuješ alebo sa zapájaš do
projektov? Zaujíma ŤA medzinárodná spolupráca? Si z Košického alebo
Prešovského kraja?
Workshop “Mysli globálne, konaj cezhranične” je určený práve pre teba!

Pripravili sme sériu 4 workshopov, ktoré sa uskutočnili  v 4 mestách východného Slovenska:

20.05.2016, Michalovce

24.05.2016, Humenné

27.05.2016, Košice

10.06.2015, Spišská Sobota

20160607_154514

Fotografie z workshopov nájdete na  našom FB.

Aktivitu realizujeme v rámci projektu Generation 2020.

UPre: skutočne rómske odpovede

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis zoorganizovala konferenciu s cieľom predstaviť verejnosti príbehy rómskych komunít, ktoré sa rozhodli robiť niečo pre seba a pre druhých. Sú prínosom pre svoje okolie a môžu byť inšpiráciou pre celú spoločnosť. Aktívne prispievajú k zlepšeniu postavenia rómskej menšiny na Slovensku a dávajú odpovede na otázky integrácie, vzdelávania či zamestnávania Rómov.

Konferencia sa uskutočnila 2. júna 2016, v čase od 9:00 – 13:00 v štúdiu WOONT na Strojárenskej ul. v Košiciach.

Program konferencie

Konferencia sa realizovala v rámci Programu rozvoja rómskych komunít.

Partnermi podujatie boli: sli.do a Woont.

Mediálnymi partnermi boli: Rádio Regina, SME, Korzár.

Fotografie z konferencie nájdete vo fotogalérii.

Reportáž z konferencie si môžete vypočuť tu:

Ďakujeme Márii Čigašovej a  rádiu Lumen.

Medzinárodná sieť mladých Generation 2020

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

Hlavným cieľom projektu je výmena skúseností, know-how a poznatkov o práci a fungovaní cezhraničnej mládežníckej organizácie Barents Regional Youth Council a Kirkenes Youth Council (Rada mládeže v Kirkenes), ich spolupráce s mestom Kirkenes v Nórsku a mládežníckymi lídrami zapojenými do procesu tvorby cezhraničnej skupiny mladých aktivistov – Karpatskej regionálnej mládežníckej rady. Projekt má posilniť motiváciu mládeže na zapájanie sa do miestneho a regionálneho rozvoja prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Partnermi projektu sú: Basen (Nórsko), Rada mládeže Košického kraja, Rada mládeže Prešovského kraja 

Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia z východného Slovenska (mládežnícki lídri Karpatskej regionálnej mládežníckej rady) vo veku od 15 – 30 rokov a aktívna mládež Rady mládeže Barentsovho regiónu a Mládežníckej rady v Kirkenes, Nórsko.

Aktivity projektu:
Prvou aktivitou projektu bolo stretnutie 6 mládežníckych lídrov zo Slovenska so zástupcami Mládežníckej rady v Kirkenes, miestnou samosprávou a BRYC-om (Barents Regional Youth Council – Radou mládeže Barentsovho regiónu) (4. – 5. 4. 2016). Cieľom stretnutia bolo vzájomné spoznanie sa, výmena skúseností z doterajších realizovaných aktivít, s komunikáciou s miestnou resp. regionálnou samosprávou, spôsobmi obhajovania záujmov a potrieb mladých v donorskej krajine a zároveń na Slovensku. Mladí ľudia z Košíc a Prešova sa zúčastnili aj otvorenia nového cezhraničného co-workingového centra, ktoré zriadila samospráva v spolupráci s miestnymi podnikateľmi a novovybudovaných priestorov divadla Samovarteateret, ďalšieho produktu spolupráce s miestnou samosprávou.

Výstup aktivity: podpis Memoranda o porozumení medzi Karpatskou nadáciou a BRYC-om.

Plánované podujatie: 28.4.2016 (v košickej Tabačke) budú účastníci návštevy nórskych partnerov prezentovať svoje skúsenosti, zážitky a podnety, ktoré im táto návšetva priniesla. Zároveň sa všetci prítomní môžu vyjadriť a zapojiť do tvorby Karpatskej regionálnej mládežníckej rady, t.j. slovensko-ukrajinskej platformy inšpirovanej práve nórsko-ruskou cezhraničnou sieťou BRYC.

Trvanie projektu: 01.02.2016 – 01.04.2016

Projekt má úzku spojitosť a prepojenie s projektom Karpatskej nadácie Generation 2020.

BASENRMKKRMPK

NOSEEA

“Projekt “Medzinárodná sieť mladých Generation 2020” bol podporený sumou 9 398,00 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Medzinárodná sieť mladých Generation 2020“ je výmena poznatkov, technológií, skúseností, know- how a osvedčených postupov medzi subjektami v Slovenskej republike a subjektmi donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami.“

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Fax: 0555 622 1152

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák