Trampoline 4

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

Trampoline 4

Trampolina

Trampolína 4 is a follow-up of the Carpathian Foundation project  Trampolína, that was impklemented in 2014-2015. Since then it has trained alltogether 46  young people from Košice and Prešov regions.

Trampolína 4., ktorú sme realizovali v októbri – novembri 2016 bola výberom toho najlepšieho a najrelevantnejšieho, čo  sa v jej predošlých ročníkoch v rámci neformálneho vzdelávania osvedčilo a bola obohatená aj o nový tematický blok.  V tomto ročníku ním bola finančná gramotnosť.

Trampolína 4. bola o príležitosti  pre všetkých, ktorí hľadajú svoje miesto na pracovnom trhu a čelia rôznym znevýhodneniam (chýbajúca prax a pracovné skúsenosti, chýbajúce sociálne zázemia, fyzické  postihnutie a pod.).

Hľadáte si prácu? Chcete posilniť svoje zručnosti a predpoklady uplatniť sa? Vidíte svoju budúcnosť v IT sektore? Máte min. maturitné vzdelanie? Žijete so zdravotným postihnutím a alebo iným typom znevýhodnenia?

Dajte nám o sebe vedieť. Trampolína tu bola, je a bude aj pre Vás.

11-dňový interaktívny tréning :

• Psychologické testy pre výber vhodného povolania
• Zdroje pracovných príležitostí + Profi telefonovanie + Etiketa
• Ako napísať úspešný životopis a motivačný list
• Odhaľovanie reči tela = neverbálna komunikácia v praxi
• Ako zvládnuť osobný pohovor + Techniky vyjednávania
• Riešenie konfliktov a ich prevencia
• Interkultúrna komunikácia + Tímová spolupráca
• Finančná gramotnosť – Ako riadiť a spravovať osobné financie.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák