Trampoline 4

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

Trampoline 4

Trampolina

Trampolína 4 is a follow-up of the Carpathian Foundation project  Trampolína, that was impklemented in 2014-2015. Since then it has trained alltogether 46  young people from Košice and Prešov regions.

Trampolína 4., ktorú sme realizovali v októbri – novembri 2016 bola výberom toho najlepšieho a najrelevantnejšieho, čo  sa v jej predošlých ročníkoch v rámci neformálneho vzdelávania osvedčilo a bola obohatená aj o nový tematický blok.  V tomto ročníku ním bola finančná gramotnosť.

Trampolína 4. bola o príležitosti  pre všetkých, ktorí hľadajú svoje miesto na pracovnom trhu a čelia rôznym znevýhodneniam (chýbajúca prax a pracovné skúsenosti, chýbajúce sociálne zázemia, fyzické  postihnutie a pod.).

Hľadáte si prácu? Chcete posilniť svoje zručnosti a predpoklady uplatniť sa? Vidíte svoju budúcnosť v IT sektore? Máte min. maturitné vzdelanie? Žijete so zdravotným postihnutím a alebo iným typom znevýhodnenia?

Dajte nám o sebe vedieť. Trampolína tu bola, je a bude aj pre Vás.

11-dňový interaktívny tréning :

• Psychologické testy pre výber vhodného povolania
• Zdroje pracovných príležitostí + Profi telefonovanie + Etiketa
• Ako napísať úspešný životopis a motivačný list
• Odhaľovanie reči tela = neverbálna komunikácia v praxi
• Ako zvládnuť osobný pohovor + Techniky vyjednávania
• Riešenie konfliktov a ich prevencia
• Interkultúrna komunikácia + Tímová spolupráca
• Finančná gramotnosť – Ako riadiť a spravovať osobné financie.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

We Make the Region Move.

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

Carpathian Foundation awarded 6 non-profit organisations from Košice and Prešov region with the overall amount of 10 100 Eur. The February call MÁME RADI VÝCHOD 2017 addressed more than 60 organsations which had applied for a grant of 2000 Eur. 6 of them will thus bring a number of new impulses, ideas and most of all a lot of moving and excercise into the life of the local communities. 

Carpathian Foundation organises Karpatskú vandrovku every year since 2010. The total number of participants so far has reached 335 people. Treckers who take either the full treck (50 km) or the half treck (25 km) contribute to the Carpathian Treck Fund in donations. These are then granted among active communities within the Easter Slovakia region.

Carpathian Track is a fundraisng hike for a better Eastern Slovakia. The track leads through the paths of Volovske mountains in Košice surroundings.  The trackers will experience a physical challenge, a team building activity and a the special feeling of giving.

List of Supported Projects 2017:

  1. CREATIVEAST, o. z. – Na starom bicykli po stopách oscarového mestečka – 2.000 EUR
  2. Človek v ohrození, n. o. – S kamerou cez hory – 2.000 EUR
  3. Maják nádeje – Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi – 1.500 EUR
  4. OZ Medzi riekami – Spoznaj svoj región na bicykli– 1.280 EUR
  5. OZ ROKA – Neseď doma, lesopark volá! –  2.000 EUR
  6. Valalská voda –  Návrat k tradíciám – 1.320 EUR

For more information pls. contact:
Mgr. Tomáš Török
Grant Programmes Manager
Tel: 055 622 1152
e-mail:  tomas.torok@karpatskanadacia.sk

The 8th Karpatská vandrovka will take place on Saturday September 16, 2017.

Truly Together: On Ukraine and Slovakia, Civil Society, Decentralization

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

Carpathian Foundation Slovakia along with Carpathian Foundation Ukraine are inviting to the international conference Truly Together: On Ukraine and Slovakia, Civil Society, Decentralization that will take place in Hotel Roca, Južná trieda 117, in Košice  on June 22, 2017.

The conference will be conducted in Slovak and Ukrainian. Simultaneous interpreting into both languages will be provided.

Invitation (in Slovak) is available here.

Programme of the conference (in Slovak) is available here.

To read more about the Truly Together Project.

For more information please contact:

Katarína Novotná

katarina.novotna@karpatskanadacia.sk

Phone: 055/622 1152 or 0907 027 833

 

36 ooo Euro – for People and for Region

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

The second round of the Grant Program Getrag for People and Getrag for Region divided  36 600 Euro and supported 14 ideas how to enhance  and improve life in the region of Eastern Slovakia.  The Program is administered by Carpathian Foundation and is financed through asignation of 2% of the corporate tax of  GETRAG FORD Transmissions Slovakia, Ltd..

The Getrag Programs will support 14 project ideas of local governments or non-profit organisations which do mind the quality of the environment they work and live in.  The employees of GETRAG FORD Transmissions Slovakia, Ltd. do care as well as they get involved in implementation os a number of supported projects.

List of 2017 Supported Project – Getrag for People

List of  2017 Supported Projects – Getrag for Region

Getrag Fund has so far supported 29 project ideas  of non-profit organisations, local governments in Košice and Prešov regions with the overall sum of 86 600 Euro.

10 Years – Almost 100 Supported Projects

Written by Barbara Kollárová on . Posted in Uncategorized

The meaningful cooperation of Carpathian Foundation and the major employer in the region of Esatern Slovakia has been going on for 10 years.

The 10th round of the Grant Program of the U. S. Steel Košice, ltd.  Togehter for the Region  administreterd by the Carpathian Foundation welcomed the new memebrs of the big family. 6 non-profit organisations and local govrenments were awarded symbolic checks by the president of the corporation  Scott Buckiso and director of Carpathian Foundation Laura Dittel.

The grant program Togehter for the Region 2017 supported 6 projects with the overall amount of : 13 904,98 Euro.

List of 2017 Supported Projects

 

uss

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák