Klub firiem pre východné Slovensko

Klub firiem pre východné Slovensko spája firmy a podnikateľov, ktorí sa chcú pripojiť k rozvíjaniu východného Slovenska.

Členov klubu spája vedomie potreby pomoci pre východné Slovensko, miestny patriotizmus a podporujú Klub ako novú iniciatívu spájajúcu podnikateľov s rovnakým zmýšľaním.

Klub je otvorený pre firmy a podnikateľov z celého Slovenska, ktorí podnikajú alebo chcú podnikať zodpovedne: podporujú rozvoj miestnej spoločnosti, podnikajú férovo a prispievajú k zlepšeniu životného a sociálneho prostredia.

Klub firiem logo
Klub poskytuje členom:

  • Informácie a vzdelávanie v témach podpory komunity, spolupráce s verejne prospešnými organizáciami a projektmi, spoločenskej zodpovednosti firiem a v príbuzných oblastiach.
  • Účasť na spoločenských a odborných akciách – seminároch, okrúhlych stoloch, prezentáciách, biznis koktailoch, pracovno–spoločenských večeriach.
  • Propagáciu a zviditeľňovanie aktivít členov pre širokú verejnosť.

 
Máte záujem stať sa členom Klubu? Kontaktujte nás.

Prihláška do Klubu firiem pre východné Slovensko

 

Kategórie členstva

Člen Business

Člen Business Plus

Partner Klubu

 

Využite príležitosť stať sa Partnerom Klubu!
Partner klubu je špeciálna kategória otvorená pre firmy, ktoré
• Majú skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a podpory komunity a chcú sa angažovať ako prezentéri a mentori.
• Podporujú myšlienku Klubu ako príležitosť na zlepšenie informovanosti v tematických oblastiach Klubu a výmenu praktických skúseností.
• Majú záujem, ako noví v regióne/ v téme, zapojiť sa intenzívnejšie do aktivít Klubu, a uvítajú rozsiahlu prezentáciu ponúkanú partnerom.


Zodpovedné podnikanie a podpora komunity sa stávajú bežnou súčasťou života firiem v dnešnom podnikateľskom prostredí. Firmy chcú nielen tvoriť zisk, ponúkať nielen kvalitné a spoľahlivé produkty, ale svojím postojom sa snažia budovať si dobré vzťahy s miestom, kde pôsobia.

Spoločensky zodpovedné firmy si budujú vzťahy so svojimi zamestnancami, zákazníkmi, partnermi a s prostredím, v ktorom pôsobia, zvažujú dopad ich ekonomických aktivít na miestnu spoločnosť a na životné prostredie. Ich aktivity sú šetrné k životnému prostrediu, využívajú druhotné suroviny, podporujú miestne organizácie, školy, nemocnice alebo sa inak aktívne zapájajú do zlepšovania života na miestnej úrovni.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák