Kontakt

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
E-mail: info(at)karpatskanadacia.sk

www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

IČO: 31995420
DIČ: 2020771500
Číslo účtu: SK14 1100 0000 0029 2686 0986
SWIFT : TATRSKBX
Banka: Tatra banka, a. s.

V kancelárii Karpatskej nadácie vás privítame každý pracovný deň v čase od 10.00 do 16.00 hod.

V prípade, že máte záujem o osobné stretnutie alebo o konzultáciu k projektovému zámeru, dohodnite si, prosím, termín stretnutia vopred na 055/ 622 1152 alebo na info@karpatskanadacia.sk.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák