Krátkodobé školiace a tréningové aktivity

Tréning trénerov je aktivita projektu, ktorej cieľom je podporiť a rozvinúť citlivosť lektorov na diverzitu a špeciálne potreby potenciálnych zamestnancov. Tréneri/lektori pripravujú a vedú O2: Centrum pre rozvoj (EDC) zamerané na odbornú prípravu a integráciu potenciálnych kandidátov na pracovné pozície v IT sektore.

Cieľom tréningu trénerov preto bolo nadobudnúť sociálne a vzdelávacie zručnosti potrebné tréning, hodnotenie a mentoring záujemcov o prácu so špeciálnymi potrebami, resp. s nejakou formou znevýhodnenia. 5 tréneri z IT spoločnosti (T-Systems Slovakia) v Košiciach a 2 z maďarskej IT spoločnosti (IT SH| absolvovali 15 dňový (3 x 5 dní) interaktívny tréning vedený trénermi a nemeckej partnerskej organizácie CJD, ktorý sa konal v 3 fázach (1. fáza: máj 22. – 26., 2017, 2. fáza: júl 17. – 22.,2017, 3. fáza: september 18 -23, 2017). Prvé dve fázy sa realizovali v T-Systems Slovakia v Košiciach a posledná fáza tzv, field trip sa uskutočnil v sídle nemeckého partnera CJD vo Frechen, v Nemecku.

CJD sa špecializuje na VET a integráciu mladých ľudí so znevýhodnením. Budúci tréneri sa oboznámili s funkčným modelom hodnotenia, výchovy a vzdelávania a metódami integrácie do spoločnosti využívaného a rozvíjaného touto organizáciou viac ako 70 rokov. Nemecký systém sa vyznačuje holistickým prístupom ku komplexnému rozvoju osobnosti a identifikáciou individuálnych potrieb klientov. Zároveň je personálne zabezpečený odborníkmi v oblasti odborných zručností, pedagogiky, psychológie a sociálnych kompetencií a významne podporovaný Úradmi práce a regionálnou vládou. Pre dosiahnutie cieľov projektu je kľúčová dôkladná personálna príprava budúcich trénerov a zároveň výmena praktických skúseností a osvedčených modelov fungujúcich s veľmi dobrými výsledkami.

Tréneri sa oboznámili s dôkladným a vysokofunkčným nemeckým systémom odbornej prípravy, vzdelávania a integrácie mládeže s rôznymi typmi znevýhodnenia, ktorý realizuje CJD pre cieľovú skupinu so špeciálnymi potrebami, vrátane mladých migrantov. Nemecký systém, od ktorého by sa mohli inšpirovať aj relevantné slovenské inštitúcie, poskytuje klientom komplexnú podporu profesionálov: pedagóg, psychológ, tréner odborného výcviku, sociálny pracovník, špecializovaný lekár a tzv. prípadový manažér, ktorý celý proces vytvorenia a napĺňania individuálneho rozvojového plánu koordinuje.

Ďalej tréneri navštívili chránené pracovisko GWK (Gemeinnuetzige Werkstätten Kolín), kde zaškolujú a integrujú do pracovného procesu ľudí s mnohonásobným postihnutím aj do takých odborných prác, ako je výroba bŕzd pre spoločnosť Ford. Tréneri navštívili aj stredisko CJD Herten, ktoré realizuje vzdelávaco-integračné projekty pre ľudí so špeciálnymi potrebami hľadajúcimi si prácu alebo nejakú podobu uplatnenia. Tréneri ocenili túto príležitosť a osobnú skúsenosť. Na vlastné oči sa presvedčili, že ľudia s rôznymi a aj viacerými typmi znevýhodnenia a postihnutia dokážu pri snahe a ústretovosti okolia viesť plnohodnotný pracovný život.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák