Nadnárodné projektové stretnutia

Nadnárodné stretnutia projektového tímu:

Kick-off stretnutie (22. – 23.11.2017) sa konalo v Karpatskej nadácii v Košiciach,  ktorá je lead partnerom projektu a jeho hlavným cieľom bolo osobné zoznámenie všetkých partnerov, naplánovanie aktivít projektu, komunikačných kanálov a princípov projektového partnerstva, ktoré sú súčasťou Partnerských dohôd.

     

Projektové stretnutie v T-Systems Slovakia sa uskutočnilo v dňoch 23. – 24.5.2017. Okrem zhodnotenia doterajšieho priebehu implementácie a napĺňanie projektových indikátorov sa na stretnutí podrobnejšie prediskutoval proces tvorby intelektuálnych výstupov (VPAC a EDC), profil cieľovej skupiny, termíny a obsah ďalších aktivít.

3. projektové stretnutie sa uskutočnilo 18. – 20. septembra 2017. Hostiteľom bol tentokrát nemecký partner Christliches Jugendorfwerke Deutschland v mestečku Frechen. Návšteva CJD nám umožnila okrem riešenia aktuálnych manažmentových záležitostí navštíviť 3 organizácie, ktoré sa venujú práci a integrácii ľudí so špeciálnymi potrebami:  CJD Frechen, CJD Herten and GWK.

Vrámci 4. projektového stretnutia sme navštívili maďarského partnera IT Services Hungary a ich prevádzku v Debrecéne.  Okrem plánovanej náplne stretnutia: progres report, plánovanie aktivít, stav intelektuálnych výstupov, čerpanie rozpočtu a manažment multiplikačného podujatie sme mali možnosť bližšie sa zoznámiť s aktivitami partnera v oblasti CSR a špeciálne s programami, ktoré sú zamerané na prácu so znevýhodnenými skupinami (LADDER Project) a s integráciou zamestnancov so špeciálnymi potrebami (telesným a mentálnym postihnutím).

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák