O nás

Karpatská nadácia je unikátna regionálna nezisková organizácia, ktorá ako jediná na Slovensku pôsobí predovšetkým na území východného Slovenska – košického a prešovského kraja.

Karpatská nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Nadácia sa angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby založeného na práci v miestnej komunite a v téme spoločenskej zodpovednosti firiem. Grantové programy Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých oblastiach. Nadácia podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie celej komunity do riešenia miestnych potrieb. Počas svojej existencie nadácia podporila stovky projektov sumou viac ako 2,1 milióna EUR.

Karpatská nadácia je členom prestížnej medzinárodnej siete Karpatských nadácií – International Carpathian Foundation Network a Fóra donorov.

Nadácia je zároveň členom Transnational Giving Europe, siete 19 organizácií pracujúcich v 19 krajinách Európy. Sieť umožňuje firemným aj individuálnym darcom, ktorí majú sídlo v členských krajinách TGE, finančne podporovať neziskové organizácie v týchto krajinách a pritom užívať daňové výhody v nich platné.

Od roku 2016 je Karpatská nadácia pozorovateľom Platformy mimovládnych rozvojových organizáciíMVRO.

mvro logo CMYK-page-001

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák