História

Karpatská nadácia je tu pre vás už dlhšie ako 20 rokov.

Karpatská nadácia bola založená v roku 1994 Inštitútom Východ- Západ s podporou Nadácie Charlesa Stewarta Motta. Cieľom bolo vytvoriť unikátnu cezhraničnú nadáciu v Karpatskom euroregióne, ktorá by pomohla rozvíjať toto územie.

Impulzom pre vznik Karpatskej nadácie bolo presvedčenie, že podpora demokratických princípov, ekonomického rozvoja, cezhraničnej a inter – etnickej spolupráce na miestnej aj regionálnej úrovni je základom stabilnej a demokratickej Európy.

Svoju aktívnu činnosť zahájila nadácia v roku 1995, keď udelila prvé granty. Pri udeľovaní podpory sa nadácia zamerala na rozvoj mimovládnych neziskových organizácií a miestnych samospráv v Karpatskom euroregióne. Prostredníctvom grantových programov nadácia napĺňala svoj zámer systematicky ovplyvňovať rozvoj neziskového sektora, podporovať spoluprácu medzi jednotlivými sektormi a tým aj pomáhať zlepšovať život v regióne.

Ako napovedá určenie jej geografického pôsobenia, svoju pozornosť Karpatská nadácia zamerala na znevýhodnené prihraničné oblasti piatich štátov, Slovenska, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska. Cieľový región tvoria prevažne chudobnejšie vidiecke a horské komunity, ktoré obývajú aj problémové a znevýhodnené skupiny vyžadujúce si viac pozornosti a pomoci.

Karpatská nadácia Slovensko bola v rokoch 1994 – 2006 súčasťou medzinárodnej štruktúry riadenej medzinárodnou správnou radou a spolu s ďalšími štyrmi národnými nadáciami v Poľsku, Rumunsku, Maďarsku a na Ukrajine sa zapájala do realizácie spoločne koordinovaných aktivít.

V roku 2006 sa sieť Karpatskej nadácie uvoľnila a národné nadácie v jednotlivých krajinách samostatne realizujú vlastné programy, no stále v duchu spoločnej filozofie rozvoja Karpatského regiónu. Popri vlastných aktivitách neustále vyhľadávajú príležitosti na spoločné medzinárodné projekty. Národné nadácie v iných krajinách dodnes predstavujú pre Karpatskú nadáciu Slovensko strategických partnerov pri ich realizácii.
V októbri 2010 získala medzinárodná sieť Karpatských nadácií European Borders Dialogue Award – cenu za podporu cezhraničnej spolupráce a výmeny skúseností v európskom spoločenstve.

Karpatská nadácia Slovensko v súčasnosti pracuje najmä na východnom Slovensku, v regióne košického a prešovského kraja.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák