Ľudia

Správna rada

PhDr. Rastislav Puchala, PhD. : Predseda Správnej rady
Rastislav Puchala
Director, KPMG na Slovensku, Košice
Predseda SR

Petrikova Daniela
Daniela Petríková
Plant Manager
Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.
Mgr. Elena Petrášková, LL.M :
Elena Petrášková
Viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a externé služby
U. S. Steel Košice, s. r. o.
Ing. Pavel Jireček :
Pavel Jireček
Viceprezident pre ľudské zdroje
T-Systems Slovakia s. r. o., Košice
Michal Vašečka
Sociológ, Masarykova univerzita, Brno
Nguyen Huu Hung Cuong
Nguyen Huu Hung Cuong
Regionálny obchodný riaditeľ
Fpt Slovakia s.r.o.

blank-people
Zuzana Želinská
AVP – CFO & COO
NESS KDC, s. r. o.
JUDr. Vazil Hudák : Čestný člen Správnej rady
Vazil Hudák
Podpredseda Európskej investičnej banky
Čestný člen správnej rady

Revízorka

Jana Knezova
Jana Knežová
Odbor kultúry a cestovného ruchu
Úrad Košického samosprávneho kraja

Kancelária

Laura Dittel : Riaditeľka
Laura Dittel
Riaditeľka
laura.dittel@karpatskanadacia.sk
Laura je riaditeľkou Karpatskej nadácie od roku 1995. Je absolventkou Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach a v roku 2014/2015 študovala verejnú politiku na Maxwell School of Citizenship and Public Affairs na Syracuse University (New York, USA) v rámci prestížneho Hubert H. Humphrey Fellowship. Voľný čas trávi v prírode a svet najradšej objavuje na bicykli.

TomasTorok
Tomáš Török
Manažér grantových programov
tomas.torok@karpatskanadacia.sk
Tomáš pracuje v Karpatskej nadácii od decembra 2012. Je zodpovedný za grantové programy a manažment kancelárie. Tomáš študoval politológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho koníčkami sú kultúra, filmy a cestovanie.

BarbaraKollarova
Barbara Kollárová
Projektová manažérka
barbara.kollarova@karpatskanadacia.sk
Barbara pracuje v Karpatskej nadácii ako projektová manažérka od roku 2014. Vyštudovala angličtinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a celý svoj profesionálny život sa pohybuje v neziskovom sektore. Venuje sa hlavne tvorbe a realizácii projektov v oblasti neformálneho vzdelávania.

Jana Petrekova
Jana Petreková
Projektová manažérka
jana.petrekova@karpatskanadacia.sk
Janka sa k nadačnému tímu pridala v apríli 2016 ako projektová koordinátorka programu My Machine Slovakia. Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej vášňou sú nové trendy v oblasti vzdelávania a výchovy. Napĺňa ju práca s deťmi a mladými. Voľné chvíle rada trávi v prírode.

Jana Krajkovičová
Jana Krajkovičová
Projektová manažérka
jana.krajkovicova@karpatskanadacia.sk
Už viac ako 12 rokov sa Jana úspešne pohybuje v súkromnej sfére ako manažérka rôznych projektov, pôsobí tiež ako skúsený PR a marketing konzultant. Do nadácie prišla v roku 2016 a priniesla svoje bohaté skúsenosti z biznis sektora a pôsobí na pozícii projektovej manažérky. Vyštudovala manažment, žurnalistiku a získala doktorát z odboru lingvistiky na Prešovskej univerzite.

Jana Novotná
Katarína Novotná
Projektová asistentka
katarina.novotna@karpatskanadacia.sk
Katka je posilou v Karpatskej nadácii od mája 2017. Asistuje pri administratívnych prácach a manažmente grantových programov. Vyštudovala ekológiu na UPJŠ v Košiciach. Medzi jej záľuby patrí vyšívanie, grafický dizajn a prechádzky v prírode.

Jana Bodnárová
Finančná manažérka
jana.bodnarova@karpatskanadacia.sk
Jana pracuje v Karpatskej nadácii od októbra 2016. Je absolventkou Katolíckej univerzity Ružomberok a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je zodpovedná za finančný manažment. Svoj voľný čas najradšej trávi s rodinou.

TarasKapral
Taras Kapraľ
IT podpora/dobrovoľník
Taras začal pomáhať v nadácii ešte počas štúdia na Technickej univerzite v Košiciach. Pre nadáciu pracuje vo svojom voľnom čase ako dobrovoľník a je nenahraditeľnou posilou pri správe webových stránok a technického vybavenia.

Lenka Čičatková
Lenka Čičatková
bezsosrdcom@karpatskanadacia.sk
Lenka v roku 2009 získala štipendium F. Robeyho od Karpatskej nadácie, čo jej umožnilo študovať v USA v rámci programu Global Outreach. Svoj voľný čas, ktorý jej popri jachtingu a iných adrenalínových športoch stále ešte zvýši, venuje nadácii spolu so skúsenosťami nadobudnutými počas práce v zahraničí.

Fotografie pracovného tímu zhotovil bez nároku na odmenu Igor Tymczak. Ďakujeme!

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák