Ľudia

Správna rada

PhDr. Rastislav Puchala, PhD. : Predseda Správnej rady
Rastislav Puchala
Director, KPMG na Slovensku, Košice
Predseda SR

Petrikova Daniela
Daniela Petríková
Plant Manager
Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.
Mgr. Elena Petrášková, LL.M :
Elena Petrášková
Viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a externé služby
U. S. Steel Košice, s. r. o.
Ing. Pavel Jireček :
Pavel Jireček
Viceprezident pre ľudské zdroje
T-Systems Slovakia s. r. o., Košice
Michal Vašečka
Sociológ, Masarykova univerzita, Brno
Ing. Peter Malík :
Peter Malík
Riaditeľ
Erste Group Immorent Slovakia s. r. o., Bratislava

blank-people
Zuzana Želinská
AVP – CFO & COO
NESS KDC, s. r. o.
JUDr. Vazil Hudák : Čestný člen Správnej rady
Vazil Hudák
Podpredseda Európskej investičnej banky
Čestný člen správnej rady

Revízorka

Jana Knezova
Jana Knežová
Odborná asistentka Fakulta verejnej správy
Univerzity P. J. Šafárika Košice

Kancelária

Laura Dittel : Riaditeľka
Laura Dittel
Riaditeľka
laura.dittel@karpatskanadacia.sk
Laura je riaditeľkou Karpatskej nadácie od roku 1995. Je absolventkou Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach a v roku 2014/2015 študovala verejnú politiku na Maxwell School of Citizenship and Public Affairs na Syracuse University (New York, USA) v rámci prestížneho Hubert H. Humphrey Fellowship. Voľný čas trávi v prírode a svet najradšej objavuje na bicykli.

TomasTorok
Tomáš Török
Manažér grantových programov
tomas.torok@karpatskanadacia.sk
Tomáš pracuje v Karpatskej nadácii od decembra 2012. Je zodpovedný za grantové programy a manažment kancelárie. Tomáš študoval politológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho koníčkami sú kultúra, filmy a cestovanie.

BarbaraKollarova
Barbara Kollárová
Manažérka pre PR a komunikáciu
barbara.kollarova@karpatskanadacia.sk
Barbara je v Karpatskej nadácii momentálne poverená úlohou manažérky pre PR a komunikáciu. V nadácii pracuje od roku 2014. Barbara vyštudovala angličtinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoj čas delí medzi prácu, rodinu, šport a prírodu.

Jana Petrekova
Jana Petreková
Projektová manažérka
jana.petrekova@karpatskanadacia.sk
Janka sa k nadačnému tímu pridala v apríli 2016 ako projektová koordinátorka programu My Machine Slovakia. Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej vášňou sú nové trendy v oblasti vzdelávania a výchovy. Napĺňa ju práca s deťmi a mladými. Voľné chvíle rada trávi v prírode.

Jana Krajkovičová
Jana Krajkovičová
Projektová manažérka
jana.krajkovicova@karpatskanadacia.sk
Už viac ako 12 rokov sa Jana úspešne pohybuje v súkromnej sfére ako manažérka rôznych projektov, pôsobí tiež ako skúsený PR a marketing konzultant. Do nadácie prišla v roku 2016 a priniesla svoje bohaté skúsenosti z biznis sektora a pôsobí na pozícii projektovej manažérky. Vyštudovala manažment, žurnalistiku a získala doktorát z odboru lingvistiky na Prešovskej univerzite.

BarbaraKollarova
Lea Sabolová
Projektová asistentka
lea.sabolova@karpatskanadacia.sk
Lea asistuje pri manažmente grantových a štipendijných programoch a pri administratívnych prácach v nadácii od októbra 2015. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Medzi jej záľuby patrí fitness, korčuľovanie, sledovanie akčných filmov a pečenie raw koláčikov.

Jana Bodnárová
Finančná manažérka
jana.bodnarova@karpatskanadacia.sk
Jana pracuje v Karpatskej nadácii od októbra 2016. Je absolventkou Katolíckej univerzity Ružomberok a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je zodpovedná za finančný manažment. Svoj voľný čas najradšej trávi s rodinou.

Rastislav Sabatula
Rastislav Sabatula
Projektový koordinátor
rastislav.sabatula@karpatskanadacia.sk
Rasťo začal užšie spolupracovať s Karpatskou nadáciou od roku 2013 v roli externého trénera pre vzdelávací projekt Trampolína. V roku 2015 sa ako dobrovoľník začal venovať písaniu blogov na web nadácie. V roku 2016 sa popri vedení tréningov stal aj manažérom projektu Trampolína. Jeho koníčkom je hlavne numizmatika a publikačná činnosť.

TarasKapral
Taras Kapraľ
IT podpora/dobrovoľník
Taras začal pomáhať v nadácii ešte počas štúdia na Technickej univerzite v Košiciach. Pre nadáciu pracuje vo svojom voľnom čase ako dobrovoľník a je nenahraditeľnou posilou pri správe webových stránok a technického vybavenia.

Lenka Čičatková
Lenka Čičatková
Projektová koordinátorka/dobrovoľníčka
bezsosrdcom@karpatskanadacia.sk
Lenka v roku 2009 získala štipendium F. Robeyho od Karpatskej nadácie, čo jej umožnilo študovať v USA v rámci programu Global Outreach. Svoj voľný čas, ktorý jej popri jachtingu a iných adrenalínových športoch stále ešte zvýši, venuje nadácii spolu so skúsenosťami nadobudnutými počas práce v zahraničí.

Fotografie pracovného tímu zhotovil bez nároku na odmenu Igor Tymczak. Ďakujeme!

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák