Ľudia

Správna rada

PhDr. Rastislav Puchala, PhD. : Predseda Správnej rady
Rastislav Puchala
Director, KPMG na Slovensku, Košice
Predseda SR

Petrikova Daniela
Daniela Petríková
Plant Manager
Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.
Mgr. Elena Petrášková, LL.M :
Elena Petrášková
Viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a externé služby
U. S. Steel Košice, s. r. o.
Juraj Girman
Viceprezident Telekom IT
T-Systems Slovakia s. r. o., Košice
Michal Vašečka
Sociológ, Masarykova univerzita, Brno
Nguyen Huu Hung Cuong
Nguyen Huu Hung Cuong
Regionálny obchodný riaditeľ
Fpt Slovakia s.r.o.

Zuzana Zelinska
Zuzana Želinská
AVP – CFO & COO
NESS KDC, s. r. o.
JUDr. Vazil Hudák : Čestný člen Správnej rady
Vazil Hudák
Podpredseda Európskej investičnej banky
Čestný člen správnej rady

Revízorka

Jana Knezova
Jana Knežová
Odbor kultúry a cestovného ruchu
Úrad Košického samosprávneho kraja

Kancelária

Laura Dittel : Riaditeľka
Laura Dittel
Riaditeľka
laura.dittel@karpatskanadacia.sk
Laura je riaditeľkou Karpatskej nadácie od roku 1995. Je absolventkou Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach a v roku 2014/2015 študovala verejnú politiku na Maxwell School of Citizenship and Public Affairs na Syracuse University (New York, USA) v rámci prestížneho Hubert H. Humphrey Fellowship. Voľný čas trávi v prírode a svet najradšej objavuje na bicykli.

TomasTorok
Tomáš Török
Manažér grantových programov
tomas.torok@karpatskanadacia.sk
Tomáš pracuje v Karpatskej nadácii od decembra 2012. Je zodpovedný za grantové programy a manažment kancelárie. Tomáš študoval politológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho koníčkami sú kultúra, filmy a cestovanie.

BarbaraKollarova
Barbara Kollárová
Projektová manažérka
barbara.kollarova@karpatskanadacia.sk
Barbara pracuje v Karpatskej nadácii ako projektová manažérka od roku 2014. Vyštudovala angličtinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a celý svoj profesionálny život sa pohybuje v neziskovom sektore. Venuje sa hlavne tvorbe a realizácii projektov v oblasti neformálneho vzdelávania.
Jana Bodnárová
Finančná manažérka
jana.bodnarova@karpatskanadacia.sk
Jana pracuje v Karpatskej nadácii od októbra 2016. Je absolventkou Katolíckej univerzity Ružomberok a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je zodpovedná za finančný manažment. Svoj voľný čas najradšej trávi s rodinou.

Katarína Novotná
Katarína Novotná
Projektová asistentka
katarina.novotna@karpatskanadacia.sk
Katka je posilou v Karpatskej nadácii od mája 2017. Asistuje pri administratívnych prácach a manažmente grantových programov. Vyštudovala ekológiu na UPJŠ v Košiciach. Medzi jej záľuby patrí vyšívanie, grafický dizajn a prechádzky v prírode.

Veronika Miškech Fričová
Veronika Miškech Fričová
Manažérka pre fundraising, PR a komunikáciu
veronika.m.fricova@karpatskanadacia.sk
Veronika pracuje pre Karpatskú nadáciu od Februára 2018. Vyštudovala marketing na University of Greenwich a získala MSc titul v štúdiach rozvoja a sociálnej antropológie na Birkbeck College, University of London. Pôsobila v súkromnom sektore a neziskových organizáciach vo Veľkej Británii a v Indii. V našej nadácii je zodpovedná za získavanie finančných prostriedkov, PR a komunikáciu. Vo voľnom čase cestuje a cvičí jogu.

Žofia Teplická
Žofia Teplická
Projektová manažérka – MyMachine Slovakia
zofia.teplicka@karpatskanadacia.sk
Žofia prevzala koordinovanie nášho programu neformálneho vzdelávania MyMachine Slovakia v apríli 2018. Študovala medzinárodné podnikanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Profesionálne sa venuje organizovaniu neformálnych podujatí a projektovému manažmentu. Voľný čas trávi na výletoch so svojou rodinou a v komunitnom centre Naša chyža v Budimíre.

Mária Ház
Mária Ház
Projektová manažérka
maria.haz@karpatskanadacia.sk
Mária pracuje v Karpatskej nadácia od apríla 2018. Je absolventkou Ekonomickej univerzity, študovala financie na St. Paul University v USA a lektorskú certifikáciu získala na Thames Valley University v Londýne. Má skúsenosti z podnikateľskej aj neziskovej sféry. Vo voľnom čase sa venuje záchranárskej kynológii a cestovaniu.

Fotografie pracovného tímu zhotovil bez nároku na odmenu Igor Tymczak. Ďakujeme!

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák