Poslanie

Karpatská nadácia pomáha rozvíjať východné Slovensko.

Našou víziou je východné Slovensko – miesto, kde ľudia a organizácie prebrali zodpovednosť za seba, zlepšujú svoj život a svet okolo seba, rešpektujú sa navzájom, spolupracujú, pomáhajú si a spoločne tvoria budúcnosť.

Naším poslaním je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Preto:

  • Neustále spoznávame tento región, načúvame ľuďom, mapujeme potreby, aby sme mohli účinne pomáhať.
  • Dávame príležitosť a spájame aktívnych a iniciatívnych, mobilizujeme skúsených a ochotných pomáhať, vytvárame partnerstvá, aby bola naša pomoc efektívnejšia.
  • Pomáhame tým, ktorí si chcú pomôcť sami. Zlepšujeme život v regióne najmä prostredníctvom rozvoja občianskej spoločnosti, neformálnym vzdelávaním, podporou komunitných iniciatív, spolupráce jednotlivcov a organizácií.

 Žijeme tu.

Našimi hodnotami sú:

  • Transparentnosť
  • Otvorenosť
  • Spoľahlivosť
  • Tolerancia
  • Rešpekt

 

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák