Ročné správy a publikácie

V tejto sekcii vám ponúkame ročné správy a publikácie Karpatskej nadácie.

 

Ročné správy Karpatskej nadácie

Ročná stráva 2016

Ročná správa 2015

Ročná správa 2014

Ročná správa 2013

Ročná správa 2012

Ročná správa 2011

Ročná správa 2010

 


Iné publikácie

V júni 2015 sme vydali publikáciu – zbierku dobrých príkladov miestneho rozvoja v rámci projektu Skutočne spoločne, ktorú nájdete tu v troch jazykových mutáciách.

Príručka Spoločne a zodpovedne: Ako úspešne spolupracovať na miestnom rozvoji? Publikácia bola vydaná v júni 2010. K dispozícii je aj v ukrajinskej verzii.

Záverečná správa Trendy a perspektívy pre programovanie podpory rozvoja východného Slovenska v budúcnosti je Vám k dispozícii na stiahnutie v slovenskej aj v anglickej verzii.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák