Ročné správy a publikácie

V tejto sekcii vám ponúkame ročné správy a publikácie Karpatskej nadácie.

Ročné správy Karpatskej nadácie

Ročná správa 2017

Ročná správa 2016

Ročná správa 2015

Ročná správa 2014

Ročná správa 2013

Ročná správa 2012

Ročná správa 2011

Ročná správa 2010

 


Iné publikácie

V júni 2015 sme vydali publikáciu – zbierku dobrých príkladov miestneho rozvoja v rámci projektu Skutočne spoločne, ktorú nájdete tu v troch jazykových mutáciách.

Príručka Spoločne a zodpovedne: Ako úspešne spolupracovať na miestnom rozvoji? Publikácia bola vydaná v júni 2010. K dispozícii je aj v ukrajinskej verzii.

Záverečná správa Trendy a perspektívy pre programovanie podpory rozvoja východného Slovenska v budúcnosti je Vám k dispozícii na stiahnutie v slovenskej aj v anglickej verzii.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák