Spolupracujeme

Karpatská nadácia si uvedomuje význam partnerstiev pre úspech svojich aktivít.

Partnerstvá vytvárajú priestor na získanie informácií, kapacity či zručností, ktoré nadácia potrebuje pre realizáciu rôznych projektov. Zároveň však pomáhajú zapájať viac ľudí a inštitúcií do spoločných dobrých vecí a budovať vzťahy medzi zapojenými aktívnymi ľuďmi, ktoré sú napokon základom každej úspešnej iniciatívy.

Sme členom

Partnerstvá

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák