Programy

Karpatská nadácia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie na východnom Slovensku.

Karpatská nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Táto podpora predstavuje dôležitú alternatívu pomoci pri rozvoji tohto regiónu.

Grantové programy a štipendiá Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých oblastiach. Nadácia podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie celej komunity do riešenia miestnych potrieb. Pre svojich darcov je dôveryhodným a spoľahlivým partnerom, ktorý vie zabezpečiť efektívne a transparentné využitie finančnej podpory na zaujímavé a zmysluplné projekty. Počas svojej existencie nadácia podporila stovky projektov sumou viac ako 1,8 milióna EUR.

 

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák