Fond Karpatskej vandrovky

Fond Karpatskej vandrovky združuje dary od účastníkov každoročného darcovského pochodu Karpatská vandrovka.

Poslaním Fondu Karpatskej vandrovky je podpora komunitných projektov a aktivít, ktoré zlepšujú život v mestách alebo na vidieku vo východoslovenskom regióne. Fond podporuje kreatívne, praktické a finančne nenáročné projekty, ktoré sú prístupné širokej verejnosti.

Karpatská vandrovka 2017 získala dary v hodnote 10 600 EUR.

Výzva 2018 grantového programu Fondu Karpatskej vandrovky financovaná z výnosu Karpatskej vandrovky 2017 bude otvorená 19. februára 2018.

Cieľom 8. výzvy je opäť podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré prispejú v našom regióne:
– k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu,
– stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času,
– k rozvoju nekomerčnej kultúry.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 2 000 EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejne prospešné služby a neinvestičné fondy. Organizácia môže podať maximálne 1-nu žiadosť o grant.

Viac informací nájdete v prílohe a svoj návrh projektu môžte predloziť cez náš online portál do 16. apríla 2018 do 23:59.

Zoznam projektovpodporených v roku 2017 nájdete tu.

Konzultácie ku grantovému programu  poskytuje:

Kontakt: Mgr. Tomáš Török, manažér grantových programov
E-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk,

Tel.: 055 / 622 1152

Online formulár žiadosti o grant pre Fond Karpatskej vandrovky vytvorila skupina pracovníkov spoločnosti NESS KDC, s. r. o. v Košiciach bez nároku na honorár v rámci projektu NESS Košiciam, za čo im veľmi ďakujeme.

Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov zameraný na získavanie finančných prostriedkov na podporu užitočných projektov, ktoré zlepšia život na východnom Slovensku. Vandrovka je dlhá 50 kilometrov a vedie  po lesných cestách po hrebeni Volovských vrchov v zachovanej prírode čarovných Karpát. Všetko o Karpatskej vandrovke nájdete na www.karpatskavandrovka.sk.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák