Fond Karpatskej vandrovky

Fond Karpatskej vandrovky združuje dary od účastníkov každoročného darcovského pochodu Karpatská vandrovka.

Poslaním Fondu Karpatskej vandrovky je podpora komunitných projektov a aktivít, ktoré zlepšujú život v mestách alebo na vidieku vo východoslovenskom regióne. Fond podporuje kreatívne, praktické a finančne nenáročné projekty, ktoré sú prístupné širokej verejnosti.

Prostriedky vo Fonde sú použité striktne podľa želania darcov na financovanie grantových výziev alebo na podporu vlastných aktivít Karpatskej nadácie, ktoré konkrétnymi spôsobmi prispievajú k naplneniu účelu Fondu. Každý darca rozhoduje o použití svojho daru pri svojej registrácii na Karpatskú vandrovku.

Karpatská vandrovka 2016 získala dary v hodnote 10 100 EUR.

Výzva 2017 grantového programu Fondu Karpatskej vandrovky financovaná z výnosu Karpatskej vandrovky 2016 bola otvorená 15. februára 2017.

Cieľom 7. výzvy bolo podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré prispejú v našom regióne:
– k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu,
– stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času,
– k rozvoju nekomerčnej kultúry.

Maximálna výška grantu na jeden projekt v roku 2017 bola 2 000 EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejne prospešné služby a neinvestičné fondy.Organizácia môže podať maximálne 1 žiadosť o grant.

Zoznam podporených projektov 2017 nájdete tu.

Konzultácie ku grantovému programu  poskytuje:

Kontakt: Mgr. Tomáš Török, manažér grantových programov
E-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk,

Tel.: 055 / 622 1152

Online formulár žiadosti o grant pre Fond Karpatskej vandrovky vytvorila skupina pracovníkov spoločnosti NESS KDC, s. r. o. v Košiciach bez nároku na honorár v rámci projektu NESS Košiciam, za čo im veľmi ďakujeme.

Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov zameraný na získavanie finančných prostriedkov na podporu užitočných projektov, ktoré zlepšia život na východnom Slovensku. Vandrovka je dlhá 50 kilometrov a vedie  po lesných cestách po hrebeni Volovských vrchov v zachovanej prírode čarovných Karpát. Všetko o Karpatskej vandrovke nájdete na www.karpatskavandrovka.sk.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák