„T“ for all, all for „T“

„T“ for all, all for „T“ je zamestnanecký program spoločnosti T-Systems Slovakia.

Program „T“ for all, all for „T“ podporuje projekty miestnych skupín alebo organizácií z východného Slovenska s aktívnym zapojením zamestnancov T-Systems Slovakia. Podmienkou programu je, aby boli zamestnancami spoločnosti na plný úväzok minimálne 6 mesiacov a aby sa už minimálne 12 mesiacov angažovali v práci žiadateľa – organizácie predkladajúcej projekt.

Ciele programu:
· Vytvoriť príležitosť pre zamestnancov T-Systems Slovakia realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady pre zlepšenie života tam, kde žijú.
· Podpora zamestnancov a ich dobrovoľníckej angažovanosti s cieľom vyzdvihnúť úzke prepojenie kariéry a pracovného života s mimopracovnou činnosťou.
· Prispieť k rozvoju komunít na východnom Slovensku prostredníctvom vzdelania, ochrany životného prostredia a rozvoja voľnočasových aktivít.

Oprávnenými žiadateľmi sú registrované mimovládne neziskové organizácie so sídlom na východnom Slovensku, t. j. na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Aktivity podporených projektov môžu byť realizované na tomto území. Maximálna výška grantu pre ročník 2018  je 3 000 EUR.

Zoznam_podporených projektov_TFAAFT_2018

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk

Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou. 

 

 

 

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák