Tu žijeme a pomáhame

Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Program podporí nápady, ktoré pomôžu dobrej veci v regióne zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia, dobrovoľníctvo a aktivity v komunite.

Cieľom programu je:
· Podporiť aktivity pre lepší život ľudí na východnom Slovensku.
· Motivovať ľudí k dobrovoľníctvu.
· Vytvoriť príležitosť pre zamestnancov LEAR realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady.

Podporu získajú projekty, na ktoré upozornia zamestnanci spoločnosti LEAR, prípadne sa v nich priamo aktívne angažujú. Projekty z Prešova a jeho blízkeho okolia sú zvýhodnené. Oprávnenými žiadateľmi sú neziskové organizácie, ktoré sídlia a vyvíjajú svoje aktivity na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Aktuálne je otvorená výzva na podávanie projektových žiadostí Tu žijeme a pomáhame 2018.

Výzva_Tu žijeme a pomáhame_2018

Projektové žiadosti sa podávajú výhradne elektronicky na: www.granty.karpatskanadacia.sk.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 29. januára 2018.

Ďalšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Tomáš Török,

Manažér grantových programov

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

tel.: 055/622 1152

Predchádzajúci ročník programu udelil granty v celkovej sume 14 090,61 EUR.

Zoznam podporených projektov_2016

Od svojho otvorenia program podporil projekty v celkovej sume 42 090,61 EUR.

 

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák